Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 9 września 2019

Inauguracja IV Polskiego Kongresu Mechaniki oraz XXIII Międzynarodowej Konferencji Metod Komputerowych Mechaniki

 

Szanowny Panie Premierze!

Magnificencje!

Szanowni Państwo Profesorowie,

Wszyscy Dostojni Goście!

 

Jest mi niezwykle miło uczestniczyć w inauguracji bardzo ważnego wydarzenia naukowego, jakim jest IV Polski Kongres Mechaniki połączony z XXIII Międzynarodową Konferencją Metod Komputerowych Mechaniki. Cieszę się, że Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego – najstarszej polskiej uczelni o wielkich tradycjach i dokonaniach, jest miejscem spotkania tak znakomitego grona badaczy z dziedziny mechaniki teoretycznej i stosowanej. Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników Kongresu i Konferencji. Pragnę złożyć wyrazy uznania współorganizatorom tej cennej debaty – uczelniom niezmiernie zasłużonym dla rozwoju polskiej nauki i formowania polskich kadr inżynierskich: Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie, która właśnie, jako niemal rówieśniczka odrodzonej Rzeczypospolitej, świętuje jubileusz stulecia swej działalności oraz Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, która może się poszczycić ponad 70-letnim dorobkiem. Dziękuję wszystkim, którzy swoimi staraniami i zaangażowaniem sprawili, że możemy się tu dzisiaj spotkać.

 

 

W sposób szczególny chciałbym wyrazić wdzięczność działaczom Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, w którym to gronie zrodziła się idea zorganizowania Polskiego Kongresu Mechaniki. Pierwsza taka debata, skupiająca wiele środowisk naukowych, wielu badaczy i inżynierów z różnych ośrodków, odbyła się 12 lat temu w Warszawie. Dzisiaj gości Państwa Kraków, dawna stolica Polski, miasto pełne historycznych pamiątek i wnoszące jednocześnie bardzo istotny wkład w dzieło polskiego rozwoju. Myślę, że to świetne miejsce do naukowej dyskusji o zagadnieniach, które w ogromnym stopniu kształtują oblicze naszej cywilizacji, a zapewne w jeszcze większym będą wpływać na przyszłość ludzkości.

 

Mechanika to jedna z fundamentalnych gałęzi fizyki i techniki. Od stuleci, a nawet tysiącleci – bo przecież początki mechaniki czerpią z rozważań Arystotelesa, z odkryć i wynalazków Archimedesa – jest to pasjonująca dziedzina wiedzy, poprzez którą ludzie starali się poznać zasady funkcjonowania świata, ruchu i wzajemnego oddziaływania ciał materialnych, a jednocześnie świat doskonalić, konstruując różnego rodzaju maszyny, wznosząc coraz mocniejsze budowle i testując wytrzymałość materiałów.

 

Tak jak od ukazania się w 1687 roku „Matematycznych zasad filozofii przyrody” żyliśmy w przestrzeni mechaniki Newtonowskiej, tak teraz od początków XX wieku zdaliśmy sobie sprawę, że doświadczamy zjawisk mechaniki kwantowej. Odkrycie to stało się rewolucją w świecie fizyki i dostarczyło instrumentarium do stworzenia urządzeń, które uważamy za znak naszych czasów – jak osiągnięcia elektroniki, półprzewodniki, układy scalone, lasery, światłowody, czy zegary atomowe. Chyba jednak dopiero przeczuwamy, jak wielkie możliwości niosą te odkrycia i technologie na przyszłość, jak choćby doskonalony i wkraczający do coraz szerszego zastosowania komputer kwantowy. Jestem przekonany, że zainaugurowana dzisiaj w Krakowie naukowa dyskusja przyniesie wiele ogromnie cennych spostrzeżeń i wniosków, dotyczących zarówno mechaniki teoretycznej, jak i stosowanej w bardzo różnych ujęciach.

 

 

Dla Rzeczypospolitej Polskiej, dla polskiego świata naukowego jest ogromną satysfakcją, że Polski Kongres Mechaniki i towarzysząca mu Konferencja gromadzi tak doborowe grono osobistości, reprezentujących liczne kraje i ośrodki badawcze. Pragnę serdecznie powitać naszych gości na polskiej ziemi i podziękować Państwu za gotowość do dzielenia się swoją wiedzą. Jesteśmy dumni, że ten Kongres jest świadectwem więzi łączących międzynarodową społeczność naukowców i inżynierów – specjalistów z dziedziny mechaniki, kierujących się wspólną pasją badawczą oraz wspólnie zatroskanych o przyszłość cywilizacji. Bardzo się również cieszę, że ta debata będzie bez wątpienia ważnym wkładem w rozwój gospodarczy naszej Ojczyzny.

 

Dziękuję wszystkim tu obecnym polskim naukowcom i inżynierom za Państwa starania, służące pomnażaniu polskiego potencjału i transferowi wiedzy do gospodarki. Ogromnie nam zależy, aby powiązania pomiędzy sferami nauki i przemysłu w naszym kraju były coraz silniejsze i coraz głębsze, aby zwiększały polską innowacyjność i konkurencyjność, aby przyczyniały się do sukcesów naszych rodzimych firm i ich ekspansji na globalne rynki. Raz jeszcze wyrażam podziękowanie wszystkim organizatorom tego ważnego spotkania. Życzę Państwu owocnych obrad, a naszym gościom miłych wrażeń z pobytu w Polsce, w Krakowie.

 

Dziękuję.

 

____________

Polski Kongres Mechaniki objęty został Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Podczas Kongresu połączonego z 23. Międzynarodową Konferencją Metod Komputerowych Mechaniki PCM-CMM 2019  prezentowane są najnowsze badania naukowe we wszystkich dyscyplinach mechaniki klasycznej i kwantowej, mechaniki ciał stałych i płynów, mechaniki obliczeniowej, matematyki stosowanej i fizyki, a także mechaniki konstrukcji i inżynierii. Konferencja na temat metod komputerowych w mechanice jest zaś kontynuacją odbywających się od 46 lat spotkań poświęconych metodom numerycznym i ich zastosowaniu w problemach dotyczących mechaniki.

  |   Uniwersytet Jagielloński | Sesja Inauguracyjna IV Polskiego Kongresu Mechaniki oraz XXIII Międzynarodowej Konferencji Metod Komputerowych Mechaniki Uniwersytet Jagielloński | Sesja Inauguracyjna IV Polskiego Kongresu Mechaniki oraz XXIII Międzynarodowej Konferencji Metod Komputerowych Mechaniki Uniwersytet Jagielloński | Sesja Inauguracyjna IV Polskiego Kongresu Mechaniki oraz XXIII Międzynarodowej Konferencji Metod Komputerowych Mechaniki Uniwersytet Jagielloński | Sesja Inauguracyjna IV Polskiego Kongresu Mechaniki oraz XXIII Międzynarodowej Konferencji Metod Komputerowych Mechaniki Uniwersytet Jagielloński | Sesja Inauguracyjna IV Polskiego Kongresu Mechaniki oraz XXIII Międzynarodowej Konferencji Metod Komputerowych Mechaniki Uniwersytet Jagielloński | Sesja Inauguracyjna IV Polskiego Kongresu Mechaniki oraz XXIII Międzynarodowej Konferencji Metod Komputerowych Mechaniki
Poleć znajomemu