Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 3 października 2019

Oświadczenie Prezydenta RP podczas konferencji prasowej po szczycie V4

Prezydent Andrzej Duda: Wszyscy jesteśmy w podobnej sytuacji, przez wiele lat byliśmy za żelazną kurtyną.

Szanowny Panie Prezydencie Milošu – Prezydencie Republiki Czeskiej,

Szanowna Pani Prezydent,

Szanowni Panowie Prezydenci!

 

Przede wszystkim chcę bardzo podziękować Panu Prezydentowi Milošowi Zemanowi za zorganizowanie tego spotkania Prezydentów: zarówno Czwórki Wyszehradzkiej, jak i Czwórki Wyszehradzkiej Plus – za zaproszenie na nasze dzisiejsze spotkanie Pana Prezydenta Słowenii i Pana Prezydenta Serbii. Mieliśmy bardzo ciekawe rozmowy przez te dni.

 

Najbardziej cieszę się z jednego: nasze spotkanie po raz kolejny pokazuje, że szukając tego, co wspólne – co nas łączy, co rzeczywiście możemy sprawnie realizować razem i co jest dla nas ważne w ramach naszej współpracy i w ramach naszej współpracy w Unii Europejskiej – zajmujemy się, w moim przekonaniu, polityką w tym najbardziej pozytywnym tego słowa znaczeniu, a nie jakąś przysłowiową válką z mloky, że pozwolę sobie obrazowo nawiązać do twórczości wielkiego czeskiego pisarza Karela Čapka. To rzeczywiście coś, czego – jak rozmawialiśmy przez te dwa dni – oczekiwalibyśmy także od innych naszych partnerów w ramach Unii Europejskiej.

 

Jest to także kwestia wzajemnego rozumienia się, spojrzenia na potrzeby poszczególnych krajów. Mówiliśmy w tym kontekście o klimacie – o tym, że wszyscy chcemy realizować cele ochrony klimatu, ale uwzględniając naszą sytuację, uwzględniając to, co nazwaliśmy w grudniu, w czasie COP24 – Konferencji Klimatycznej w Katowicach – Just Transition, czyli sprawiedliwą transformacją.

 

Czyli transformacją w kierunku źródeł energii chroniących klimat, która jednocześnie będzie bezpieczna dla naszych społeczeństw, nie spowoduje załamania gospodarczego, która nie będzie powodowała drastycznego wzrostu cen energii, a więc dodatkowo obciążała budżetów domowych, która nie będzie powodowała dramatycznego wzrostu bezrobocia – która więc pozwoli nam płynnie przejść przez proces przekształcania naszych gospodarek, który dla ochrony klimatu w coraz większym, coraz doskonalszym stopniu jest potrzebny.

 

Wszystkie nasze kraje są w podobnej sytuacji. W naszym przekonaniu jest to jedyna droga, jaką możemy zmierzać w kierunku ochrony klimatu w sposób, który zarazem zapewni naszym społeczeństwom dobrobyt i będzie się przyczyniał do dalszego wzrostu gospodarczego oraz pozytywnego rozwoju Unii Europejskiej i naszych krajów. To jest pierwsza sprawa i o tym wczoraj dużo mówiliśmy.

 

Rozmawialiśmy także o przyszłych wieloletnich ramach finansowych w ramach Unii Europejskiej, a więc także o budżecie na dalszą perspektywę finansową. Mówiliśmy, że muszą być utrzymane środki na politykę spójności, na wspólną politykę rolną. To kwestia niezwykle ważna, dlatego że jest to problem naszego rozwoju także na drodze doganiania pod względem rozwojowym krajów zachodnioeuropejskich. 

 

Wszyscy jesteśmy w podobnej sytuacji, przez wiele lat byliśmy za żelazną kurtyną, w związku z tym mamy pewne niekorzystne historyczne zaszłości, choćby właśnie związane z rozwojem infrastruktury. Fundusze spójności, które pozwalają nam się rozwijać – zbliżać się pod względem rozwojowym do zachodu Europy – są elementem niezwykle nam potrzebnym. Oczywiście, również staramy się ze swojej strony dawać jak najwięcej. Szukamy form współpracy.

 

Taką formą współpracy jest działanie w ramach Trójmorza. Po to właśnie, by rozwijać się w sposób spójny, skoordynowany, aby jak najlepiej te fundusze – także fundusze spójności – wykorzystywać po to, by poszukiwać nowych źródeł finansowania inwestycji infrastrukturalnych, jak choćby założony przez nas w tym roku Fundusz Trójmorza. Chciałbym, żeby w Europie także było dostrzegane, że my również ze swojej strony staramy się czynić jak najwięcej, by realizować politykę spójności.

 

Ale rzeczą, która jest nam do tego bardzo potrzebna, jest również pozostawienie na dotychczasowym poziomie w ramach kolejnego budżetu europejskiego środków na politykę spójności i wspólną politykę rolną. Chcielibyśmy po prostu, żeby Europa rozumiała nasze problemy, żeby one były dla niej dostrzegalne. Chcielibyśmy, żeby trochę właśnie z takiego punktu widzenia także na nas spojrzano. Przy formowaniu się w tej chwili nowych władz w instytucjach europejskich, formowaniu się nowych polityk europejskich jest to element niezwykle istotny.

 

Dziś mieliśmy niezwykle ciekawą dyskusję na temat przyszłości Unii Europejskiej, na temat – mam nadzieję – akcesji przyszłych krajów do Unii Europejskiej: krajów Bałkanów Zachodnich. To jest rzecz, co do której my – mówię tutaj o Polsce, ale także o Czwórce Wyszehradzkiej – mamy od dawna wypracowane i jasne stanowisko. Jesteśmy zwolennikami otwartych drzwi do Unii Europejskiej.

 

Uważamy, że to jedyna droga, by Europa mogła się spokojnie i pokojowo rozwijać, że to jest właśnie ta droga, którą powinny podążać państwa Europy, które jeszcze nie należą do Unii Europejskiej, a mają takie aspiracje. Ale żeby ten proces mógł postępować, kryteria muszą być jasne, a terminy wyznaczone w sposób twardy. To kwestia podstawowa – bez tego przekonanie społeczeństw w tych krajach, by ponosiły koszty niezbędnych reform, by szły do przodu, zmierzały w kierunku Unii Europejskiej, zbliżały się do zasad, które w Unii Europejskiej obowiązują, będzie bardzo trudne.

 

Bo my doskonale wiemy, jako ci, którzy 15 lat temu wchodzili do Unii Europejskiej, że jest to droga wyrzeczeń, którą społeczeństwa muszą ponieść. I aby społeczeństwa do tego przekonać, perspektywa akcesji musi być jasna i oczywista. To jest nam niezwykle potrzebne i także o to apelował dzisiaj Pan Prezydent Republiki Serbskiej. My to doskonale rozumiemy. Mówiliśmy Panu Prezydentowi, że będziemy go w tym zdecydowanie wspierali.

 

Mam nadzieję, że jeszcze w tym miesiącu zostaną określone jasne kryteria dla Macedonii Północnej i Albanii – to także będzie pewien test, jeżeli chodzi o to, jak właśnie wygląda kwestia otwarcia drzwi do Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że Unia zda ten egzamin, bo jest to element bardzo ważny dla jej rozwoju, który – co chcę jeszcze raz mocno podkreślić – ma kluczowe, w moim przekonaniu, znaczenie dla przyszłości Unii Europejskiej, także biorąc pod uwagę brexit.

 

Unia Europejska musi pokazać, że żyje – musi pokazywać, że nawet jeżeli ktoś decyduje się opuścić Unię, jak zdecydowało w referendum społeczeństwo brytyjskie, to jednocześnie ten projekt europejski cały czas jest na tyle atrakcyjny, że są inne kraje, które do Unii Europejskiej chcą wejść, a Unia jest otwarta, bo jest właśnie przestrzenią i oazą wolności. To – według mnie – jest niezwykle istotne dla przyszłości Unii Europejskiej i jej dalszego pomyślnego rozwoju. I z tego punktu widzenia – także właśnie na politykę otwartych drzwi do Unii Europejskiej – powinny patrzeć wszystkie kraje, w tym także starej Unii.

 

Jeszcze raz, Panie Prezydencie, dziękuję za nasze spotkanie, za te bardzo ciekawe i jednocześnie bardzo sympatyczne dwa dni.

 

Dziękuję.

Poleć znajomemu