Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 8 października 2019

Prezydent: Podwyżki dla żołnierzy zawodowych od 1 stycznia przyszłego roku

 

Dzień dobry, bardzo serdecznie witam Państwa na poligonie w Nowej Dębie. Przed momentem byliście Państwo świadkami ważnej dla polskich żołnierzy zawodowych chwili, a mianowicie ten podpis, który przed chwilą złożyłem – wcześniej złożył podpis Pan Premier, z inicjatywy Pana Ministra Mariusza Błaszczaka – podwyższenie mnożnika kwoty bazowej [w rozporządzeniu w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych]. Do tej pory było to 3,63, w tej chwili będzie to 3,81. W praktyce oznacza to, że przeciętne miesięczne uposażenie żołnierza zawodowego, powtarzam, przeciętne, wraz z dodatkami, zwiększy się o 576 zł miesięcznie, więc jest to kwota niebagatelna i mam nadzieję, że zasili to budżety domowe polskich rodzin, w których są członkowie tej rodziny służący Rzeczypospolitej jako zawodowi żołnierze.


Cieszę się bardzo, Panie Ministrze, z tej inicjatywy. To było bardzo ważne, aby wśród tych podwyżek, które otrzymują w ostatnich latach różne służby mundurowe, była także podwyżka dla żołnierzy zawodowych. To niezwykle istotne.


Cieszę się bardzo z tej Pańskiej inicjatywy, cieszę się, że mogliśmy tutaj współdziałać. Dziękuję także Panu Premierowi za to, że przewidział i to podwyższenie mnożnika w przyszłej ustawie budżetowej, a także, w dodatku, sama kwota bazowa także wzrośnie w 2020 roku. Ta podwyżka będzie od 1 stycznia 2020 roku i mam nadzieję, że – tak jak powiedziałem – podreperuje to w znaczącym stopniu budżety domowe rodzin, w których są członkowie rodziny służący Polsce w Wojsku Polskim jako żołnierze zawodowi.


To pierwszy – pewnie z punktu widzenia żołnierzy – najważniejszy punkt dzisiejszego naszego spotkania. Ale jesteśmy właśnie na poligonie w Nowej Dębie przede wszystkim po to, aby obserwować ćwiczenia wojskowe. Dzisiaj realizowany jest element w postaci taktycznego ćwiczenia KARAKAL. Oglądamy to. Przed momentem mieliśmy możliwość zobaczyć współdziałanie pomiędzy żołnierzami polskimi a żołnierzami Republiki Federalnej Niemiec. Żołnierze Republiki Federalnej Niemiec osłaniali działania przygotowawcze realizowane przez żołnierzy polskich. Były tankowane i przygotowywane do działań ćwiczebnych czołgi – właśnie ta operacja była osłaniana przez żołnierzy niemieckich; widzieliśmy przed chwilą pokaz tej osłony. Cieszę się, że żołnierze tak współdziałają.


Ale najistotniejszym elementem tego ćwiczenia jest to, że jednostka ze Świętoszowa w bardzo szybkim tempie przemieściła się tutaj, na wschodnią część Polski, przejeżdżając drogami w poprzek kraju. To jest niezwykle istotne, bo już w zeszłym roku mówiłem, że tym elementem, który – obok modernizacji polskiej armii – musimy ćwiczyć, jest sprawność operacyjna. To jest właśnie ćwiczenie sprawności operacyjnej, aby taka jednostka jak najszybciej razem ze swoim sprzętem – widzicie Państwo czołgi Leopard, a więc pojazdy bardzo ciężkie – była w stanie się szybko przemieścić i bardzo szybko być w gotowości bojowej. Cieszę się, że w doskonały sposób to ćwiczenie przebiegło, bo to jest to, w czym powinniśmy się doskonalić i, w moim przekonaniu, to jest także to, w czym powinny się doskonalić wojska sojusznicze w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego.


Cieszę się, że nasi żołnierze w praktyce to zaczęli trenować, bo to jest element bardzo ważny – żeby właśnie to przemieszczenie, osiąganie sprawności bojowej, następowało jak najszybciej.


Proszę Państwa, wreszcie ostatnia z istotnych dzisiaj kwestii. Bardzo się cieszę z tego, że nasi żołnierze wracają – w pełnym tego słowa znaczeniu – do służby w ramach sił pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Mamy wieloletnie tradycje w tej służbie. To znaczy: mieliśmy, ta tradycja na chwilę została przerwana, ale teraz nasi żołnierze wracają. Będą służyli w Libanie i mam nadzieję, że już wkrótce polskie Niebieskie Hełmy znowu będą niosły pokój ludziom, spokój i bezpieczeństwo.


Na tę misję wyjedzie dwustu pięćdziesięciu naszych żołnierzy wraz z pracownikami cywilnymi wojska. Jestem przekonany, że są do tego doskonale przygotowani. Cieszę się, że nasza obecność w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, która dobiega końca w tym roku, zostaje w ten sposób podsumowana – poprzez powrót do działań w ramach Sił Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Cieszę się, że do tej misji wracamy, bo to jest ważne i – tak jak powiedziałem – to jest także nasza wojskowa tradycja. Cieszę się, że w Libanie znów będą służyli polscy żołnierze, tak jak to było od lat siedemdziesiątych, tak jak to było także i w wielu innych miejscach na świecie.

Prezydent: Mam nadzieję, że ta podwyżka w znaczącym stopniu podreperuje budżety domowe rodzin, w których są żołnierze zawodowi.

Poleć znajomemu