Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 14 października 2019

Wystąpienie podczas inauguracji roku akademickiego na UKSW

 

Magnificencjo, Księże Rektorze, Gospodarzu Uczelni,

Wielce Szanowny Panie Ministrze,

Szanowni Panowie Ministrowie,

Eminencjo, Księże Kardynale,

Ekscelencje, Księża Biskupi, na czele z Nuncjuszem Apostolskim,

Czcigodni Księża,

Wielce Szanowni Państwo Profesorowie,

Członkowie Senatu,

Członkowie Rad Wydziału,

Dziekani,

Dostojni Akademicy,

Cała Czcigodna Kadro Naukowa Uniwersytetu,

Wszyscy Dostojni Przybyli Goście,

Przyjaciele Uczelni,

Drodzy Studenci!

 

Bardzo dziękuję za zaproszenie na tą bardzo ważną uroczystość na tej bardzo ważnej polskiej uczelni. Mówię to z dużym naciskiem, bo mam głębokie wewnętrzne, osobiste przekonanie, że uczelnia, w której statucie nałożony jest na jej akademików i studentów obowiązek pielęgnowania wartości ogólnoludzkich, narodowych i chrześcijańskich, to jest bardzo ważne miejsce na mapie nauki i edukacji naszego kraju.

 

Zobacz także: Andrzej Duda na inauguracji roku akademickiego na UKSW Cieszę się, że mogę uczestniczyć w Państwa jubileuszu, czy też jubileuszach. Jeżeli spojrzymy na te daty, to widzimy, że od momentu utworzenia Akademii Teologii Katolickiej mija sześćdziesiąt pięć lat, od momentu utworzenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego mija dwadzieścia lat – a więc, można powiedzieć, że ten rok jest dla Państwa rokiem podwójnego jubileuszu.

 

Cieszę się ogromnie z tego, że uczelnia się rozwija. Gratuluję tego wspaniałego rozwoju, gratuluję tworzenia kolejnych bardzo ważnych wydziałów. To nie do przecenienia, że na uczelni, która ma tak głęboki profil chrześcijański, katolicki, zaistniał wydział medyczny, na którym kształci się – bo już to kształcenie się rozpoczęło – młodych, polskich, lekarzy; gdzie są kształcone także i dziewczęta po to, by wykonywać zawód pielęgniarki.

 

To niezwykle istotne, że jest wydział historyczny, bo to właśnie na uczelni o takim profilu polska historia powinna być badana, o polskiej historii powinny być uczone następne pokolenia młodych ludzi, którzy będą przygotowywani także, a może właśnie przede wszystkim, do wykonywania zawodu nauczyciela historii, którzy potem pójdą do polskich liceów, do polskich szkół podstawowych, i będą swoją wiedzę, swoje przygotowanie, swoją postawę i podejście do polskiej historii, do tego, które momenty były w niej ważne i co nas naprawdę ukształtowało jako naród i jako państwo, przekazywali kolejnym pokoleniom młodych ludzi. Ogromnie za to dziękuję. To jest wielkie dzieło, które tutaj na uczelni jest realizowane. Może to właśnie dlatego jesteście Państwo tą uczelnią, którą na jej uroczystościach odwiedzam najczęściej w Polsce. Nie ma drugiej takiej uczelni, którą odwiedzałbym tak często, jak Państwa uniwersytet.

 

Czynię to właśnie dlatego, że ten uniwersytet był jedyny w sobie zawsze, odkąd go pamiętam i odkąd go znam, odkąd miałem przyjemność i zaszczyt na nim bywać, zawsze działał tak, że odpowiadał całkowicie tym wartościom, do których ja zawsze czułem się przywiązany, i w których zostałem wychowany.

 

To na tym uniwersytecie zawsze z wielką życzliwością przyjmowany był mój Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Profesor Lech Kaczyński, który zresztą miał także tę przyjemność, że uczył tutaj studentów, uczył tutaj młodych ludzi, był tu profesorem. Zawsze spotykał się tutaj z życzliwością i ze zrozumieniem, nawet w najtrudniejszych dla siebie czasach – mówię o czasach nam już współczesnych, nie o czasach wcześniejszych; nie mówię o czasach przed osiemdziesiątym dziewiątym rokiem, tylko o czasach, kiedy był już rzeczywiście politykiem, działającym w legalnym świecie polityki, a nie w podziemiu. Także przeżywał trudne momenty, tak jak i zresztą Rzeczpospolita. Tu zawsze był przyjmowany życzliwie, jestem za to ogromnie wdzięczny.

 

Także w okresie, kiedy Pana Prezydenta już zabrakło, to tutaj mogłem przychodzić po to, by zapoznać się z badaniami, po to, by wymienić poglądy i po to, by wysłuchać poglądów, których zabraniano głosić na innych uczelniach, zamykając sale wykładowe, zamykając aule, zamykając gabinety. To tutaj była prawdziwa wolność nauki, tutaj była prawdziwa wolność badań naukowych i tu była prawdziwa wolność słowa. Także za to dziękuję i oddaje za to społeczności uczelni, jej władzom, wszystkim Państwu i samej uczelni wielki szacunek.

 

Jesteście Państwo prawdziwym uniwersytetem, na którym wolność znaczy wolność a szacunek znaczy szacunek. To są właśnie te wartości, które macie Państwo zapisane w statucie i te wartości są tutaj przestrzegane, czego w wielu innych miejscach bardzo brakuje.

 

Gratuluję, tak jak wspomniałem, rozwijających się wydziałów. Gratuluję rozwijających się kierunków, z których aż jedenaście znalazło się w pierwszej dziesiątce rankingów Perspektyw teraz, w 2019 roku.

 

Gratuluję wszystkich osiągnięć. Gratuluję możliwości nadawania stopnia doktora aż w trzynastu dziedzinach, gratuluję możliwości nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziesięciu dziedzinach. Gratuluję rozwoju uniwersytetu. Jest to bardzo ważne.

 

Jesteśmy w czasach, które są w jakimś sensie dla Polski czasami przełomowymi. Nie tylko w sferze nauki, ale przede wszystkim w sferze polityki, w sferze dalszej naszej drogi. Chciałbym, żeby była to droga ku Zachodowi Europy nieprzerwanie, pod każdym względem, ale przede wszystkim z zachowaniem naszych tradycji, naszych wartości, tego wszystkiego, co nas zbudowało jako naród.

 

Państwo jesteście niezwykle ważną w Rzeczypospolitej instytucją te właśnie wartości pielęgnującą i te właśnie wartości przekazującą. To jest niezwykle doniosłe zadanie, aby były one nadal przekazywane i aby były one nadal pielęgnowane, aby można je było nadal swobodnie głosić.

 

To wielkie zadanie także dążenia do tego, aby Rzeczpospolita się rozwijała. Potrzebujemy dobrych kadr w wielu dziedzinach. Mówiliśmy o medycynie, cieszę się bardzo, że tak wielki był w tym roku popyt na to, aby dostać się na te studia w pierwszym roku ich trwania. Cieszę się, że tak wielu młodych ludzi było zainteresowanych, bo to także pozwala uczelni, żeby studiowali na niej ci najlepsi.

 

Gratuluję tego wszystkiego i gratuluję współpracy z wieloma ośrodkami medycznymi, ale także i z Polikliniką Gemelli, w której kiedyś uratowano życie naszego Ojca Świętego Jana Pawła II, i którą my wszyscy, Polacy, mamy w sposób szczególny w swoim sercu. Ta współpraca jest rzeczywiście takim widomym znakiem miejsca, w którym znajduje się Państwa uniwersytet, niezwykle ważnego miejsca.

 

Ale proszę o to, by tutaj nadal kształcić kadry naukowe, które – tak jak powiedziałem – pozwolą nam do tej Europy Zachodniej podążać, także i pod względem materialnym. To jest nasza wielka z kolei polityczna ambicja, ale żeby można było ją zrealizować, potrzebna nam jest także polska nauka, rozwijająca się, budująca się.

 

Życzę nie tylko wszystkim Państwu powodzenia i w życiu zawodowym, naukowym, edukacyjnym, ale życzę także powodzenia w życiu osobistym. Mam nadzieję, że przyjdzie taki dzień, kiedy naukowiec tutaj, z Państwa uniwersytetu, przyniesie i uniwersytetowi, i Rzeczypospolitej Nagrodę Nobla. Bardzo bym tego chciał, tego życzę i Państwu, i uczelni.

 

Życzę jak najbardziej udanego roku akademickiego i jeszcze raz za takie właśnie prowadzenie polskich spraw w zakresie szkolnictwa wyższego i edukacji, i nauki, jakie tutaj jest realizowane, za dbałość o polską rodzinę, o jej przyszłość, z całego serca dziękuję.

Prezydent RP podczas inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Poleć znajomemu