Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 17 października 2019

Wystąpienie Andrzeja Dudy w Środzie Śląskiej

 

Szanowny Panie Wojewodo,

Szanowny Panie Burmistrzu,

Wielce Szanowny Panie Przewodniczący, Państwo Przewodniczący,

Szanowni Państwo Radni,

Szanowni Państwo Posłowie, Senatorowie,

Wszyscy Dostojni Przybyli Goście,

Szanowny Panie Pułkowniku,

Wielce Szanowni Mieszkańcy Środy Śląskiej – miasta i powiatu!

 

Bardzo dziękuję. Jestem bardzo poruszony i jest to dla mnie wielki zaszczyt. Bo każdy uważa swoje miasto za miejsce wyjątkowe – i naturalne jest to, że wszyscy, którzy mieszkają w danym mieście, uważają siebie, swoją wspólnotę, swoją społeczność za wyjątkową. Być przyjętym w poczet takiej wspólnoty decyzją władz miejskich jest nie tylko wielką radością i przyjemnością, lecz także wielkim zaszczytem. Ogromnie za to dziękuję, że przyjechałem dzisiaj do Państwa i mogę powiedzieć, że przyjechałem także do mojego miasta. Jestem Państwu bardzo wdzięczny.

 

Zobacz także: Wizyta Prezydenta RP w Środzie Śląskiej Z całego serca dziękuję Panu Burmistrzowi za ten wniosek, za tę inicjatywę, bardzo serdecznie dziękuję Panu Przewodniczącemu i wszystkim Państwu Radnym, którzy stanowią Radę Miejską. To dla mnie wielkie wyróżnienie, dlatego że staję się członkiem Państwa wspólnoty i jest to dla mnie piękne – mogę być tutaj z Państwem. Ale to dla mnie także wielkie wyróżnienie ze względu na to, jakim miastem jest Środa Śląska.

 

Jak Państwo wiedzą, jestem urodzony i wychowany w Krakowie. Środa Śląska jest miastem starszym niż Kraków. Zawsze czuję wielki respekt, gdy w naszym kraju przyjeżdżam do miast, które swoją miejską historię mają dłuższą niż moje. Środa to historia bardzo długa, ale to u zarania polska historia – i to z całą mocą trzeba zaakcentować. Środa powstała jako miasto polskie. Był to najpierw zamierzchły czas, gdy te ziemie do polskiego królestwa wcielił Bolesław Chrobry – koniec X wieku.

 

Ale potem miasto rozwijało się pod rządami polskich władców, potem książąt śląskich. I nie kto inny, a właśnie Henryk Brodaty nadał Środzie Śląskiej prawa miejskie – osadzie, która miała charakter targowy. Zresztą stąd nazwa: tym dniem targowym była środa, środek tygodnia. Tutaj była jakaś wioska na tyle znacząca w tamtym momencie, że książę uznał, iż warto ją podnieść, nadając jej prawa miejskie – uczynić z niej ważny lokalny ośrodek. I tak się stało. Najpierw na prawie flamandzkim, później w 1235 roku na prawie magdeburskim – trochę zmodyfikowanym i dlatego zostało ono później nazwane w historii prawem średzkim.

 

To niebagatelna sprawa. Wszyscy studenci prawa uczą się o tym w czasie zajęć z historii prawa, dlatego że właśnie na tej zasadzie, w oparciu o te rozwiązania prawne zostało w naszym kraju – tutaj, na Śląsku, i w innych częściach, bo także w Małopolsce – ustanowionych ponad 130 miast, m.in. Wieliczka, Opole i wiele innych. A więc Środa Śląska ma także wkład w prawną historię rozwoju naszego państwa. Chociaż Polska straciła Środę Śląską najpierw na rzecz Czechów w XIV wieku, później Środa przeszła w ręce pruskie i nie było tutaj Polski przez ponad 600 lat, to ona wróciła – w 1945 roku, także za sprawą żołnierzy, którzy zginęli, walcząc o wolność Polski.

 

Cieszę się, że nasze dzisiejsze spotkanie mogliśmy rozpocząć od złożenia wieńca prezydenckiego pod tym upamiętniającym ich pomnikiem, który Państwo tutaj, w centrum miasta, ustanowili. Dziękuję za pamięć o żołnierzach, którzy na wszystkich frontach II wojny światowej walczyli, by nasza ojczyzna mogła znowu odzyskać wolność i niepodległość.

 

Ogromnie się cieszę, że spotyka mnie ten zaszczyt – oprócz tego niezwykłego daru, jakim jest honorowe obywatelstwo miasta – że mogę być pierwszym Prezydentem wolnej, niepodległej, suwerennej Rzeczypospolitej, który odwiedził Państwa miasto. To także wielka radość, przyjemność i wielki zaszczyt. Ogromnie się cieszę, że dostałem to zaproszenie od Pana Burmistrza, od władz miejskich. Ogromnie się cieszę, że zechcieli Państwo przyjść na to spotkanie – dziękuję za poświęcony mi czas w to czwartkowe popołudnie.

 

Rzeczą, która najbardziej mnie porusza, jest uzasadnienie wniosku Pana Burmistrza i uzasadnienie uchwały, którą podjęła Rada Miasta, gdzie wspomniano o kwestiach, które rzeczywiście są dla mnie ważne. I że to honorowe obywatelstwo przyznają mi Państwo właśnie dlatego, że dostrzegają moją działalność i moje staranie: wspieranie lokalnych inicjatyw samorządowych, wspieranie samorządu terytorialnego, wspieranie rodziny, wspieranie zwykłego człowieka, wspieranie młodzieży. Rzeczywiście to jest to, na czym ogromnie mi zależy.

 

W każdym miejscu, gdzie jestem, powtarzam, że zdecydowałem się kandydować na urząd Prezydenta – jeszcze wtedy, w 2014 roku – dlatego że wierzyłem, że jeżeli wygram wybory prezydenckie, jeżeli zwycięży obóz dobrej zmiany, Zjednoczonej Prawicy, to będzie można zrealizować program, który od lat głosiliśmy i z którym szedłem do wyborów prezydenckich.

 

Ważnym elementem tego programu – jednym z absolutnie najważniejszych – było właśnie wspieranie rodziny. Mówię wprost: dla mnie najważniejszym celem mojej prezydentury jest to, abym kończąc swoją prezydencką misję – gdy moja służba dla Rzeczypospolitej na tym niezwykle zaszczytnym urzędzie będzie się kończyła – mógł usłyszeć od zwykłej polskiej rodziny w Środzie Śląskiej, Wieliczce, Opolu, Suwałkach, Przemyślu, Lubawie czy innych polskich miastach: „Proszę Pana, żyje nam się dzisiaj lepiej niż wtedy, gdy zaczynał Pan swoją prezydencką służbę. Tak, podnieśli Państwo poziom życia i żyje nam się dzisiaj lepiej, łatwiej, wygodniej”.

 

Lepiej to znaczy także bezpieczniej. To dlatego staram się razem z moimi kolegami, którzy są dzisiaj członkami rządu, realizować takie ważne zadania, jak wzmacnianie bezpieczeństwa Polski – i w sensie militarnym, i energetycznym. Myślę tutaj o tym, że mamy podpisane kontrakty gazowe z bardzo różnymi krajami, m.in. ze Stanami Zjednoczonymi. Dzięki temu mamy dywersyfikację dostaw gazu skroplonego do Polski poprzez gazoport w Świnoujściu – poprzez to wielkie dzieło, które zaczął pan prezydent prof. Lech Kaczyński.

 

Że zaczynamy budowę gazociągu z szelfu norweskiego do Polski, którym będzie dostarczany gaz stamtąd. Że w ten sposób będziemy mieli pełną dywersyfikację źródeł dostaw gazu do Polski – a tym samym: w tym zakresie bezpieczeństwo energetyczne – i nikt nie będzie mógł nas szantażować, że nie będzie ciepła w zimie, że polskie zakłady nie będą mogły pracować.

 

Że realizujemy modernizację polskiej armii. I wreszcie coś, co wydawało się kiedyś w zasadzie niemożliwe: że są dzisiaj na obszarze naszego kraju nasi sojusznicy z Sojuszu Północnoatlantyckiego, przede wszystkim żołnierze amerykańscy. Że stacjonują tutaj, ćwiczą z naszymi żołnierzami i – krótko mówiąc – że to bezpieczeństwo na papierze wynikające z art. 5 traktatu północnoatlantyckiego materializuje się poprzez ich tutaj obecność, która jest dodatkową gwarancją naszego bezpieczeństwa militarnego, bezpieczeństwa naszych granic.

 

Ogromnie się z tego cieszę, proszę Państwa, że dzięki programowi modernizacji służb mundurowych, który inicjowałem razem z panem ministrem, wtedy, spraw wewnętrznych i administracji, Mariuszem Błaszczakiem, na który przeznaczyła pieniądze budżetowe pani premier, że dzięki temu dzisiaj unowocześniana jest Polska Policja, że powstają z powrotem zlikwidowane posterunki policji, komisariaty, że policja może mieć nowoczesny sprzęt, a policjantom można podnieść wynagrodzenia. Chcę, żeby mogli służyć Rzeczypospolitej i swoim rodakom w godnych warunkach, a także, żeby służyli bezpiecznie, mając dobry sprzęt. To się dzieje. Podobnie jest ze Strażą Graniczną, to się dzieje.

 

Cieszę się, że powstała Krajowa Administracja Skarbowa. To właśnie dzięki temu można było nie tylko zrealizować program 500+, ale można go było stopniowo rozciągnąć tak, że dzisiaj każde dziecko w rodzinie otrzymuje to podziękowanie ze strony polskiego państwa, ze strony polskich władz, dla rodziców za to, że mają dzieci, że rodzina wychowuje dzieci, że ponosi ten trud. I że dzięki temu możemy liczyć na to, że będą przyszłe pokolenia. To się dzieje.

 

Cieszę się ogromnie, że Janusz Wojciechowski, nasz kolega, zostanie komisarzem Unii Europejskiej ds. rolnictwa. To było bardzo ważne. Polskie rolnictwo zmienia się, staje się coraz nowocześniejsze. Ale dzięki trudowi polskiego rolnika mamy dzisiaj stuprocentowe bezpieczeństwo żywnościowe. Jesteśmy pod tym względem nie tylko absolutnie samowystarczalni, ale jeszcze eksport żywności staje się coraz ważniejszą gałęzią naszej gospodarki. Coraz więcej mamy z tego dochodów państwowych.

 

Dobra polityka w Unii Europejskiej, wspierająca polskich rolników, mam nadzieję, dopłaty bezpośrednie do polskich rolników na poziomie średniej Unii Europejskiej, to jest to, do czego musimy dążyć, i to jest to, o co trzeba twardo walczyć. Wierzę w to, że osoba naszego komisarza jest tym elementem, który na przyszłość o tym przesądzi, że właśnie tak będzie. Że ta polityka wobec sektora rolnego w Unii Europejskiej będzie mądrze prowadzona, że Janusz będzie tam walczył o polskie sprawy, bo on rozumie, co to znaczy być Polakiem.

 

Bardzo Państwu dziękuję za to, że poszliście Państwo tak gremialnie do wyborów europejskich. Apelowałem o to. Wiele osób też apelowało, ale odzew na te wszystkie apele był niezwykły. Rzeczywiście, proszę Państwa, frekwencja z dotychczasowych poprzednio dwudziestu trzech procent skoczyła do prawie czterdziestu sześciu. To jest naprawdę wspaniały wynik. Ten wynik – chciałbym, żebyście to Państwo czuli – on daje naszym posłom do Parlamentu Europejskiego, niezależnie od ich barw partyjnych, bardzo silną legitymację. Oni dzisiaj z podniesioną głową mogą odpowiadać swoim kolegom z różnych krajów europejskich: „A jak tam u was z frekwencją wyborczą?”. Ta frekwencja jest na normalnym poziomie i to jest wielka Państwa zasługa.

 

Ogromnie za to dziękuję, że jako Polacy pokazujemy, że jest u nas demokracja, że jesteśmy takim społeczeństwem, które dojrzewa i rozumie. Że mimo że spędziliśmy tyle lat za Żelazną Kurtyną, stajemy się coraz mocniejsi, coraz bardziej bierzemy sprawy w swoje ręce i coraz bardziej rozumiemy, że w demokracji liczy się każdy głos; że warto iść wybierać, bo można w ten sposób zmieniać. Zmieniać przy urnie wyborczej. Zmieniać Polskę, zmieniać Europę.

 

Dziękuję też za ten wspaniały udział w ostatnich wyborach parlamentarnych. Rzeczywiście, frekwencja jak na standardy Rzeczypospolitej do tej pory, była niebywała. Ogromnie jestem Państwu za to wdzięczny. To pokazuje, że ludzie rzeczywiście w naszym kraju czują odpowiedzialność za polskie sprawy.

 

Miałem wielki moment radości, kiedy tę frekwencję ogłoszono, trudno było w to uwierzyć. W zasadzie nikt nie przewidywał, że ona będzie na takim poziomie. Mówiono: Przekroczy pięćdziesiąt procent, może będzie pięćdziesiąt pięć, jak w drugiej turze wyborów prezydenckich. Tego, że przekroczy sześćdziesiąt procent, nie przewidywał, głośno przynajmniej, nikt.

 

To jest wielka Państwa zasługa, że chcieliście do tych wyborów pójść, że chcieliście w tych wyborach wskazać swoje preferencje, swoich kandydatów, pokazać, kogo typujecie, żeby rządził w naszym kraju, kogo wybieracie; kto jest tym właściwym do sprawowania władzy. Bardzo za to dziękuję.

 

Nie będę, proszę Państwa, ukrywał, że cieszę się, że dotychczasowy mandat Zjednoczonej Prawicy do tego, aby rządzić w Polsce, został tak bardzo umocniony poprzez kolejny raz samodzielną większość w polskim Sejmie. Jestem za to wdzięczny, ponieważ wiele elementów programu, które powinny jeszcze być zrealizowane, wymagało kolejnej kadencji. Mam nadzieję, że przystąpią do pracy, i że szybko zobaczycie Państwo tego kolejne efekty.

 

Cieszę się, że będę mógł razem z nimi pracować, przynajmniej do czasu zakończenia obecnej kadencji prezydenckiej. To jest wielka moja wdzięczność dla Państwa za to, że poszliście, i za to, że wybraliście.

 

To bardzo ważne, bo chciałbym, żeby Polska utrzymała dotychczasowy kurs wzrostu gospodarczego, dobrego zbierania podatków, a więc uczciwości w życiu publicznym, bo to jest niezwykle ważne.

 

Przecież do niedawna, do 2015 roku, zanim nie zostały wprowadzone te zmiany prawne, zanim nie została stworzona Krajowa Administracja Skarbowa, ktoś te pieniądze kradł. Ktoś nas z tych pieniędzy okradał, a przecież my płacimy te podatki, my wszyscy.

 

Przecież to my w sklepach, kupując towary, także – a może przede wszystkim – te codziennego użytku, żywność, płacimy VAT. Ten VAT, który był rozkradany. Dzisiaj właśnie z tego VAT-u płacone jest 500+, z tego VAT-u właśnie można było wypłacić trzynastą emeryturę w tym roku. Z tego VAT-u są inne świadczenia, które zostały wprowadzone. Z tego VAT-u właśnie jest 500 zł dla niepełnosprawnych, którzy nie są zdolni do samodzielnego życia, a są już osobami dorosłymi, i 500+ dla dzieci nie dostaną. To dla nich właśnie i to z tych pieniędzy, którymi wreszcie zaczęto dobrze gospodarować.

 

Chciałbym, żeby taka polityka była realizowana dalej, bo ona pcha nas do przodu, bo ona powoduje, że coraz lepiej nam się żyje, i to właśnie ona powoduje, że jesteśmy coraz bliżej Zachodu. Bo to jest właśnie nowoczesne państwo. Państwo, które rodzinie wypłaca świadczenia. We wszystkich bogatych państwach zachodnich takie świadczenia są dla rodziny wychowującej dzieci. Tam to jest normalne. To tylko u nas niektórzy krzyczeli, że się tego nie da zrobić i wcześniej przez osiem lat się nie dało jakoś rozdzielić uczciwie pieniędzy między ludzi.

 

Chciałbym, żeby taka polityka była realizowana, bo ona jest polityką dobrą. Bo to jest polityka, która powoduje, że Polska staje się naprawdę zgodnie ze swoją Konstytucją, państwem społecznej gospodarki rynkowej. Do tej pory był taki zapis w Konstytucji, ale do 2015 roku w zasadzie nie był realizowany. Dopiero teraz Konstytucja jest naprawdę realizowana w tym zakresie, kiedy w Polsce zaczyna być sprawiedliwy podział dóbr. To jest, to była kwestia niezwykle fundamentalna.

 

Proszę Państwa, dużo jest jeszcze rzeczy do zrobienia. Potrzeba naprawy służby zdrowia. Troszkę się udało w niektórych miejscach skrócić kolejki. Dobrze, cieszę się, że w tym zakresie zadziałano skutecznie, ale potrzebne są znacznie głębsze zmiany. Brakuje nam lekarzy, trzeba coś zrobić, potrzeba ich więcej. To są zadania, które muszą być realizowane w najbliższych latach. Procesy niekrótkie. Wymagające działania spokojnego, ale zdecydowanego. Zadania bardzo trudne, bo jak do tej pory nikomu się to jeszcze nie udało, a rządów było już trochę od 1990 roku. Ale wierzę w to, że przy mądrej i skutecznej polityce, przy dalszym trwaniu takiego pozytywnego trendu, jaki jest w tej chwili, tych właśnie dobrych zmian, uda się to zrealizować.

 

Wierzę w to także, że będziemy stopniowo w stanie podwyższać płace tam, gdzie one do tej pory nie zostały jeszcze podwyższone porządnie w sferze budżetowej. To bardzo istotne. Była podwyżka dla policji, jest podwyżka dla żołnierzy w tej chwili. Chciałbym, żebyśmy także zdołali podwyższyć pensje nauczycielom. Chciałbym, żebyśmy zadbali także o inne grupy zawodowe, które są utrzymywane z budżetu państwa.

 

To są ogromne kwoty, to jest bardzo trudne zadanie. Sama trzynasta emerytura w tym roku to było proszę państwa, jedenaście miliardów złotych. Proszę sobie wyobrazić tę skalę. Ale mam nadzieję, że przy dobrym działaniu gospodarczym będziemy w stanie to zrealizować.

 

Akcentuję to tutaj tak silnie, właśnie w Środzie Śląskiej, bo tu jest prowadzona dobra gospodarka. Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowni Panowie, Panie Wojewodo, gratuluję tego, że jest tutaj rzeczywiście ta świetnie rozwijająca się podstrefa strefy ekonomicznej. To jest oszałamiające wrażenie, kiedy wjeżdża się do miasta i widzi się te wszystkie nowoczesne budynki, te nowoczesne zakłady pracy, nazwijmy to po imieniu, przecież Państwo macie tam pracę.

 

Pytam pana burmistrza, czy jest bezrobocie, pan burmistrz spojrzał na mnie, uśmiechnął się. Rozumiem, że nie pracuje ten, kto nie chce. Proszę Państwa, to takiej właśnie Polski byśmy chcieli. Tu Środa Śląska rzeczywiście jest takim modelem, jak chcielibyśmy, żeby polskie państwo się rozwijało.

 

Teraz, dosłownie kilkanaście dni temu, został oficjalnie otwarty amerykańsko-niemiecki zakład XEOS, w którym remontowane będą, serwisowane, silniki lotnicze. Zapewne z całego świata, pewnie przede wszystkim te używane przez Lufthansę, bo ona jest udziałowcem tego wielkiego przedsięwzięcia. Ale to jest także wielka amerykańska firma General Electric, która tutaj działa. Więc można mówić, że to, że oni nadal tutaj inwestują, to także jest widomy znak dobrych i coraz lepszych relacji polsko-amerykańskich.

 

Cieszę się, że dzisiaj także i ja mogę to realizować, że te relacje się rozwijają. Mam nadzieję, że niedługo zostaną także zniesione wizy dla nas. Trwa w tej chwili ostatnia procedura włączenia nas do Visa Vaiwer Program i będzie można podróżować do Stanów Zjednoczonych bez wiz. Polacy od dawna tego chcieli i od dawna, tak szczerze mówiąc, w tym sensie moralnym nam się to należało, bo byliśmy wiernym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i nasi żołnierze krwawili się w Iraku, w Afganistanie, walcząc ramię w ramię z żołnierzami amerykańskimi. Polska ma ogromną Polonię w Stanach Zjednoczonych, to jest dziesięć milionów obywateli. I to nam się należało, żeby ten ruch bezwizowy wreszcie był, bo wielu Polaków uważało, że to jest dla nas po prostu upokarzające, że te wizy są.

 

Będę ogromnie szczęśliwy, jeśli za mojej prezydentury – a wierzę w to, że tak się stanie, bo to powinna być dosłownie kwestia najbliższych miesięcy – te wizy zostaną zniesione. To będzie kolejny krok umacniania relacji polsko-amerykańskich, a także i otwierania nas na świat, bo wierzę w to, że wielu ludzi z Polski wybierze się po prostu na wycieczkę turystyczną, żeby zobaczyć ten piękny, tak inny od naszego kraj.

 

Szanowni Państwo, mam nadzieję, że będą mogli pojechać także i mieszkańcy Środy Śląskiej dzięki temu, że będzie się żyło coraz lepiej, coraz zamożniej, i że ten bilet do Stanów Zjednoczonych i te kilka czy kilkanaście dni tam spędzonych też nie będzie problemem, mimo że jest to daleko za oceanem.

 

Szanowni Państwo, jeszcze raz dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Jeszcze raz dziękuję za to niezwykłe wyróżnienie, którym jestem naprawdę wzruszony. Cieszę się, że dzięki tej dzisiejszej uchwale Rady Miasta mogłem stanąć tutaj z Państwem na tym Państwa specyficznym rynku, wrzecionowatym, innym niż większość rynków w Polsce, ale wynikającym z tego właśnie, że miasto było budowane na tej osadzie, która tutaj wtedy, na początku XIII wieku istniała; że mogłem się z Państwem spotkać, i że mogę Państwu uścisnąć rękę i chwilę porozmawiać. Z całego serca za to dziękuję.

 

Życzę wszystkiego dobrego, wszelkiego powodzenia w sprawach zawodowych, ale przede wszystkim w tych sprawach rodzinnych, domowych.


Wszystkiego dobrego dla Środy Śląskiej, dla jej mieszkańców, dla Rzeczypospolitej. Dziękuję.

 

Środa Śląska | Spotkanie z mieszkańcami

Poleć znajomemu