Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 23 października 2019

Wystąpienie podczas wręczenia odznaczeń osobom zasłużonym dla kultury

 

Wielce Szanowny Panie Premierze,

Szanowny Panie Ministrze,

Szanowni Państwo Ministrowie,

Szanowni Państwo Profesorowie,

Posłowie,

Senatorowie,

Wszyscy Dostojni Przybyli Goście,

ale w szczególności Wielce Szanowni Czcigodni Państwo Odznaczeni!

 

To są rzeczywiście bardzo ważne momenty w tym czasie, gdy obchodzimy stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, rozciągnięte na ten realny czas stu lat od kształtowania się granic II Rzeczypospolitej. Kiedy mogliśmy powiedzieć, że została dla Polaków przez Polaków w pełni odzyskana. A więc do 2022 roku, gdy to stulecie się zakończy.

 

Zobacz także: Osoby zasłużone dla kultury odznaczone przez Prezydenta Ten niezwykle ważny czas, w którym postanowiłem także zwrócić uwagę na postaci, które mają wielkie znaczenie dla dzisiejszego państwa polskiego. Patrząc z perspektywy stulecia odzyskania niepodległości – tych, którzy wnieśli swój wyraźny wkład, pozostawiając niezatarty ślad na dzisiejszej Rzeczypospolitej. Takiej, jaka ona jest, jaka właśnie chcemy, żeby była – coraz piękniejsza, coraz mocniejsza, ale też coraz piękniej ukształtowana również w sensie kulturowym.

 

Jest to właśnie odznaczenie honorujące Państwa jako ludzi, którzy – będąc twórcami, artystami, wykonując różne zawody – realizowali swoją pracą także dzieło budowy pięknej Rzeczypospolitej, takiej właśnie, jaką chcielibyśmy wszyscy, żeby była.

 

Za to wszystko, co Państwo z siebie dali, za wszystko, co my i Polska od Państwa otrzymaliśmy, są właśnie te Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości, wzorowane na Medalu 10-lecia Odzyskanej Niepodległości, który został ustanowiony w 1928 roku i był wręczany postaciom ważnym dla II Rzeczypospolitej – dla jej powstania, odrodzenia się i kształtowania.

 

Tu nikomu nie trzeba tłumaczyć, jaką rolę narodowo- i państwowotwórczą odgrywa kultura, twórczość artystyczna. To jest coś, bez czego prawdopodobnie przez 123 lata zaborów nie przetrwalibyśmy jako naród. Wkład kultury w rozwój społeczności narodowej i budowanie później odrodzonego państwa – to, jak ono będzie kształtowane, jakie będą postawy – jest nie do przecenienia.

 

Dlatego też ludzie kultury, twórcy, artyści są niezwykle ważną częścią każdego narodu i państwa, ogrywają ogromną rolę. Oczywiście różne: pokazując – czy promując – różne postawy; te dobre, a czasem te złe. Na szczególne uhonorowanie ze strony państwa zasługują ci, którzy pokazują i gloryfikują postawy państwowotwórcze, które mają wymiar patriotyczny, które – z punktu widzenia każdego państwa chcącego się rozwijać – są właśnie korzystne, pożądane i potrzebne.

 

Za takie wzorce i takie postawy z całego serca Państwu dziękuję. Dziękuję, że zechcieli Państwo przyjąć te medale – i proszę o kontynuację.

 

Dziękuję.

– Ludzie kultury, twórcy, artyści są niezwykle ważną częścią każdego narodu i państwa, ogrywają ogromną rolę – mówił Andrzej Duda

Poleć znajomemu