Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 30 października 2019

Wypowiedź Prezydenta podczas spotkania z Premierem Królestwa Niderlandów

HAGA I Kancelaria Premiera. Spotkanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy z Premierem Markiem Rutte

Ekscelencjo, Panie Premierze,

Szanowni Państwo Ministrowie,

Szanowni Państwo Ambasadorowie!

 

Z wielką przyjemnością wysłuchaliśmy wystąpienia Pana Premiera. Przede wszystkim dziękuję za wspomnienie czynu zbrojnego Polaków sprzed 75 lat. Wczoraj mieliśmy tę wielką przyjemność i zaszczyt, że mogliśmy uczestniczyć w uroczystościach w Bredzie, gdzie we wspaniały sposób zostali upamiętnieni polscy żołnierze, którzy polegli. Ale zostali także pięknie przyjęci polscy weterani, za co ogromnie dziękujemy.

 

Zobacz także: Wizyta w Holandii. Spotkania polityczne i gospodarcze [PL/ENG] 75. rocznica wyzwolenia Bredy [PL/ENG] Breda. Spotkanie z przedstawicielami Polonii Wczoraj już miałem ten wielki zaszczyt i przyjemność, że mogłem podziękować Jego Królewskiej Mości za to, że zechciał osobiście wziąć udział w uroczystościach w Bredzie. Ale na ręce Pana Premiera składam także podziękowanie wszystkim władzom Holandii – zarówno centralnym, jak i lokalnym – że w tak piękny sposób został uczczony ten czyn zbrojny Polaków.

 

Dwa elementy nam się zbiegają. Bo rzeczywiście ten niezwykły czyn polskich żołnierzy, którzy walczyli o wolną Polskę w wolnej Europie – tak patrzymy na niego dzisiaj, tak, myślę, że oni patrzyli na niego wtedy – zbiega nam się także z 100. rocznicą odnowienia, ustanowienia na nowo relacji, stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Holandią.

 

I to już sprowadza nas na drogi polityczne, a więc na drogi współczesności i naszych realiów. Dzisiaj jesteśmy razem w Sojuszu Północnoatlantyckim, a także w Unii Europejskiej – to przede wszystkim o tych sprawach będziemy dzisiaj rozmawiać. Jak Pan Premier już wspomniał przed chwilą, tematów nie brakuje.

 

Przede wszystkim w tym kontekście chcę podkreślić bardzo dobre relacje Polski z Holandią – i na niwie politycznej, i gospodarczej. Inwestycje holenderskie w Polsce są ogromne, mam nadzieję, że będą także rosły inwestycje polskie w Holandii. Na pewno będziemy rozmawiali właśnie o wspólnym rynku gospodarczym, o kwestiach związanych z wolnością świadczenia usług, ze świadczeniem pracy, także o problemach związanych z brexitem, które w tej chwili zaprzątają głowy nam wszystkim.

 

W tym kontekście nie sposób także pominąć kwestii przyszłego europejskiego budżetu, wieloletnich ram finansowych, ich kształtu; tego, jakie środki zostaną skierowane na politykę spójności, na wspólną politykę rolną; w jaki sposób będziemy starali się poprawić warunki ochrony klimatu. To wszystko są rzeczywiście w tej chwili najbardziej palące europejskie kwestie. Będziemy rozmawiali o jakości towarów na europejskim rynku. To są dzisiaj te kwestie, które w największym stopniu chyba interesują nas jako polityków, ale są także bardzo istotne dla naszych obywateli.

 

Jeszcze raz chcę bardzo podziękować Panu Premierowi za zaproszenie na to spotkanie właśnie w przededniu podejmowania w Europie tak ważnych decyzji jak ostateczny kształt instytucji europejskich – mówię choćby o Komisji Europejskiej – a więc tego wszystkiego, co nas czeka przez najbliższe pięć lat.

 

Jeszcze raz dziękuję, Panie Premierze, za zaproszenie. Mam nadzieję, że będziemy mieli dobry poranek.

Poleć znajomemu