Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 7 listopada 2019

Wystąpienie Prezydenta podczas gali 25-lecia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

Szanowni Panowie Ministrowie,

Szanowny Panie Prezesie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych,

Szanowny Panie Prezesie Narodowego Banku Polskiego,

Szanowny Panie Prezesie Giełdy Papierów Wartościowych,

Wielce Szanowni Państwo Prezesi,

Wszyscy Dostojni Przybyli Goście!

 

Bardzo dziękuję za zaproszenie na to bardzo ważne spotkanie – na uroczystość 25-lecia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych jako samodzielnej, odrębnie funkcjonującej w formie spółki akcyjnej jednostki, która rzeczywiście narodziła się, zaczęła funkcjonować dokładnie 25 lat temu – 7 listopada 1994 roku.

 

Zobacz także: Gala 25-lecia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Ale jak pamiętają ci, którzy czy to uczestniczyli, czy znają historię polskiego rynku kapitałowego odrodzonego po 1989 roku wraz z powstaniem Giełdy Papierów Wartościowych w 1991 roku, już wtedy – co oczywiste – narodziła się komórka, która była początkiem przyszłego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Bo przecież gdzieś te wszystkie transakcje następowały – chociaż tych spółek przecież na początku było tylko pięć. Więc dzisiaj możemy się uśmiechać, wspominając tamten czas – dzisiaj jest ich prawie 500. Wtedy było pięć, ale już było potrzebne rejestrowanie i rozliczanie transakcji, dokonywanie tego wszystkiego, co jest związane z bezpiecznym obrotem akcjami i innymi papierami wartościowymi, innymi instrumentami finansowymi.

 

Taka rzeczywiście jest historia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, który dzisiaj jest potężną, niezwykle ważną instytucją – fundamentem bezpieczeństwa krajowego rynku instrumentów finansowych, jego dobrego funkcjonowania, izbą rozliczeniową właściwie dla wszystkich transakcji, które na tym rynku następują. Prowadzi przecież i nadzoruje cały system depozytowo-rozliczeniowy instrumentów finansowych w naszym kraju – a więc ta rola także w budowie właśnie nowoczesnej polskiej gospodarki, rozwijaniu polskiej giełdy w sposób bezpieczny, sprawny, zgodny z najnowocześniejszymi trendami.

 

Trzeba jasno powiedzieć, że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych to dzisiaj także bardzo nowoczesne przedsiębiorstwo technologiczne, co warto ze wszech miar podkreślić. To jest ta niezwykła rola.

 

Chciałem z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować wszystkim Państwu, którzy przez lata w rozwój, budowanie rynku kapitałowego Rzeczypospolitej Polskiej i Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych – jako właśnie takiej instytucji, jaką widzimy dzisiaj – byli zaangażowani. Dziękuję za ten wielki wkład pracy w jakimś sensie wieńczony tym dzisiejszym 25-leciem. Jestem ogromnie zaszczycony, że mogę tutaj złożyć dzisiaj te podziękowania na Państwa ręce i obejmować patronatem honorowym tę ważną dla Rzeczypospolitej uroczystość.

 

Ale chcę także skromnie powiedzieć, że jestem tu z tym większą przyjemnością, że sam również czuję osobisty udział w tym, że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych ma dzisiaj taką postać, jaką ma, i taki akcjonariat, jaki ma. Bo – o ile pamiętam – w 2009 roku była zmiana ustawy, która miała prowadzić do tego, by Narodowy Bank Polski był zmuszony do sprzedania swoich akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Akcjonariuszy jest trzech – Narodowy Bank Polski, oczywiście Skarb Państwa i Giełda Papierów Wartościowych.

 

Pan prezes, śp. Sławomir Skrzypek, spotykał się wtedy z prezydentem Lechem Kaczyńskim, prosząc Prezydenta, by zaprotestował przeciwko tym zmianom. Prosił, by rozważył możliwość złożenia w tej sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, czyli żeby w trybie prewencyjnym skierował tę ustawę do Trybunału. Tak się składało, że to ja byłem wtedy tym prawnikiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego, któremu Pan Prezydent powierzył wówczas obronę akcjonariatu Narodowego Banku Polskiego w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

 

I chociaż była to dla mnie sprawa bardzo trudna, bo nigdy nie specjalizowałem się jako prawnik w prawie związanym z rynkiem kapitałowym czy obrotem instrumentami finansowymi, prawem bankowym i innym, musiałem się tego zadania podjąć. I – jak się dla mnie szczęśliwie okazało – skutecznie, dlatego że Trybunał Konstytucyjny podzielił wtedy argumenty pana prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego i te przepisy zostały uznane za niezgodne z konstytucją. Uśmiecham się, bo to dlatego dzisiaj pan prezes Narodowego Banku Polskiego, Adam Glapiński, siedzi tutaj cały czas jako przedstawiciel akcjonariuszy, a nie jako gość.

 

Ale kończąc to wystąpienie, jeszcze raz chciałem z całego serca podziękować i pogratulować wszystkim, którzy przez te 25 lat przyczynili się do rozwoju Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Chciałem podziękować wszystkim, którzy dzisiaj te sprawy prowadzą, realizując także pewną wizję dalszego rozwoju tej niezwykle ważnej dla polskiego rynku kapitałowego instytucji, która – mam nadzieję – będzie w przyszłości dzielnie wspierała rozwój gospodarczy Rzeczypospolitej, umacniając nasz rynek kapitałowy i pozycję naszego rynku kapitałowego w globalnej sieci rynków kapitałowych i rozwoju instrumentów finansowych.

 

Jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego i dziękuję.

 

Andrzej Duda na Gali 25-lecia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

Poleć znajomemu