Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 19 listopada 2019

Oświadczenie Prezydenta po exposé premiera Mateusza Morawieckiego

 

Mieliśmy wszyscy okazję wysłuchać exposé pana premiera. Myślę, że było ono wygłoszone w sposób spójny i z ciekawym podejściem do tego, jaka powinna być polska polityka w najbliższej przyszłości, w okresie tych czterech lat rozpoczynającej się właśnie kadencji polskiego parlamentu, funkcjonowania polskiego rządu, który właśnie się tworzy.

 

Zobacz także: Wysłuchanie przez Prezydenta RP exposé Premiera Mateusza Morawieckiego [PL/ENG] Cieszę się, ze pan premier w tak spójny sposób przedstawił zręby swojej polityki. Cieszę się, że ta polityka tak mocno nawiązuje, do tego, z czym mieliśmy już do czynienia przez ostatnie cztery lata – z których, przypomnę, przez dwa lata pan premier Mateusz Morawiecki pełnił już funkcję Prezesa Rady Ministrów, a wcześniej, w poprzednim rządzie Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, był wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Finansów i Ministrem Rozwoju. Cieszę się, że zaakcentował te rzeczy, które z mojego punktu widzenia, także jako Prezydenta RP, są tak bardzo istotne, a mianowicie, że chcemy, żeby Polska wreszcie stawała się „normalnym państwem”.

 

To pojęcie normalności pan premier powtórzył kilkakrotnie w różnych bardzo kontekstach, jeżeli chodzi o polską politykę i o to, jaką chcemy, żeby Polska się stawała, jakim chcemy, żeby była dla nas wszystkich krajem. Jest to w moim przekonaniu podniesienie tego pojęcia normalność na zupełnie inny poziom funkcjonowania i zupełnie inny poziom życia.

 

To nie jest, Proszę Państwa ciepła woda w kranie. Tylko to jest ciepła woda w kranie w mieszkaniu, za które jesteśmy w stanie spokojnie zapłacić czynsz – dlatego że zarabiamy na tyle dobrze, żeby to realizować i nie martwić się o to, gdzie jest praca, gdzie jest dobra płaca, gdzie jest zapewnione bezpieczeństwo i wewnętrzne  i zewnętrzne. Gdzie jest realizowana stabilna polityka gospodarcza, zgodna z nowoczesnymi trendami polityka proekologiczna, polityka ochrony klimatu, ochrony powietrza. Gdzie w związku z czym dba się o polską rodzinę.

 

Kwestia rodziny była przez pana premiera szczególnie mocno podniesiona. Ochrona dzieci, młodzieży przed wszelkiego rodzaju złymi wpływami. Tę kwestię pan premier podniósł bardzo mocno i przyznam się, że spotkało się to nie tylko z dużym aplauzem na sali, ale spotkało się to także z dużą przychylnością z mojej strony. Bo uważam, że polska polityka powinna być tak właśnie realizowana.

 

Nowoczesne państwo to nie jest państwo, w którym nasze społeczeństwo ma się wyrzec swojej tradycji, wyrzec swojej kultury, wszystkiego tego, co budowało nas jako społeczeństwo, jako naród przez stulecia. Wszystkiego tego, co wreszcie pozwoliło nam jako nardowi przeżyć najtrudniejsze momenty w naszej historii. Przetrwać to i za każdym razem powstawać i wracać do swojej państwowości – do suwerennego, niepodległego kraju, w którym sami się rządzimy, który jest krajem tak jak dziś w pełni demokratycznym, gdzie sami o sobie decydujemy – dla mnie to są te ważne elementy.

 

Bardzo mocno podkreślony był przez pana premiera wątek dalszego reformowania służby zdrowia – z mocnym postawieniem na walkę z chorobami onkologicznymi – to, o czym mówiliśmy już wcześniej – Narodowa Strategia Onkologiczna, strategia walki z rakiem, badania i rozwój w tym zakresie, inwestycje w to, aby te schorzenia mogły być coraz lepiej leczone.Dostrzeżenie w związku z tym tych ważnych potrzeb, które dzisiaj są i które są także wyzwaniami przyszłości, to pokazuje, że pan premier i Rada Ministrów dobrze spogląda w przyszłość. Trafnie diagnozuje to wszystko, co wynika z różnego rodzaju przewidywań czy danych, które są także wskaźnikami przedstawionymi przez Główny Urząd Statystyczny.

 

Polityka sprzyjająca rozwojowi małych i średnich firm, przedsiębiorstw, wspieranie drobnej przedsiębiorczości, wspieranie i dawanie możliwości rozwoju młodym ludziom. To są wszystkie te aspekty, które pan premier podniósł w swoim wystąpieniu. Cieszę się, że ta polityka już dzisiaj jest realizowana, chociażby przez politykę podatkową wobec tych młodych, którzy zaczynają pracę do 20 roku, że nie płacą podatku dochodowego już w tej chwili. To są te wszystkie ważne działania, które są już podejmowane, i jak pokazało to exposé pana premiera, będą, można się spodziewać ich kontynuacji w najbliższych latach. Taki jest dzisiaj program rządu.

 

Cieszy mnie ogromnie, że pan premier nawiązał do rozwijania współpracy w ramach Trójmorza, która także jest moim wielkim celem. Dziękuję za te kilkukrotne odwołanie się także do prowadzonej przeze mnie na przestrzeni ostatnich lat polityki. Cieszy mnie to, że pan premier tak mocno podkreślał, że ona była i jest korzystna dla Polski. Rzeczywiście budujemy naszą pozycję poza granicami w różnych gremiach. W tej chwili kończymy naszą obecność dwuletnią w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, w ramach niestałego członkostwa, ale rozpoczniemy nasza obecność w Radzie Praw Człowieka, do której niedawno zostaliśmy wybrani.

 

A więc istniejemy w tych gremiach międzynarodowych. Cieszę się bardzo, że pan premier podkreślił także nasze ambicję, jeśli chodzi o politykę europejska, jeżeli chodzi o reformowanie Unii Europejskiej. To są wszystko te tematy, które są bardzo ważne. Jeszcze raz bardzo mocno chcę podkreślić: cieszą mnie bardzo te zapowiedzi pana premiera dotyczące tzw. zielonej polityki, dotyczące ochrony klimatu, rozwijania polskiej energetyki, także w oparciu o odnawialne źródła energii, o jej przekształcanie, planowane przekształcanie także naszego miksu energetycznego, co jest zaplanowane w te dalekosiężnej strategii energetycznej dla Polski.

 

Cieszę się także, że pan premier tak mocno podkreślił kwestię walki z zanieczyszczeniem Polski i kuli ziemskiej plastikiem, że będziemy się starali tę emisję plastiku w Polsce ograniczać. To jest dzisiaj  w awangardzie europejskiej i światowej polityki ekologicznej. Ogromnie cieszę się z tego, że także do tego pan premier nawiązał i tutaj cały szereg działań, które mam nadzieję będą prowadzone, będą sprzyjały temu.Przede wszystkim jest nam tutaj potrzebna edukacja, żebyśmy rzeczywiście tego plastiku używali jak najmniej, bo on szkodzi środowisku, on źle się rekultywuje, źle ulega procesowi biodegradacji, i w związku z tym konieczna jest tutaj i odpowiednia polityka, ale także i edukacja i – tak jak powiedziałem – ograniczanie emisji.

 

Proszę Państwa, powiem ogólnie tak – niedługie exposé, właśnie takie, które można było spokojnie przyjąć. Nie wierzę w to, że mogło ono kogokolwiek zanudzić. Cieszę się, że mocno podkreślono także sprawę kobiet, że mocno pan premier podkreślił to, że musimy szukać równouprawnienia kobiet właśnie chociażby poprzez kwestię równego wynagradzania kobiet i mężczyzn za pracę tego samego rodzaju, to jest niezwykle ważne. Kobiety są tutaj bardzo często poszkodowane. Wprawdzie Polska dzisiaj znajduje się w awangardzie europejskiej, jeżeli chodzi o równouprawnienie, ale nadal jeszcze nie jest tak, że te warunki są całkowicie równe i z całą pewnością to wymaga także bacznej obserwacji i dalszego działania, to wymaga i bardzo dobrej polityki.

 

Jeszcze raz powtórzę, cieszy mnie ogromnie to także, że pan premier tak mocno zasygnalizował, że nadal będziemy prowadzili politykę prorodzinną i że właśnie rodzina jest tą podstawową wspólnotą naszego społeczeństwa, na barkach której tak bardzo mocno spoczywa rozwój społeczeństwa, bo na niej spoczywa wychowanie dzieci. Bardzo cieszę się, że pan premier tak mocno zaakcentował wkład rodziców i ich prawo, jeżeli chodzi o wychowanie dzieci zgodnie także ze swoimi przekonaniami. To są kwestie, które myślę dla bardzo wielu Polaków, dla wielu polskich rodzin są niezwykle istotne i cieszę się, że ta polityka prorodzinna, wspierania rodziny na różne sposoby, także w sensie polityki prospołecznej, również polityki finansowej, że ona została przez premiera tak mocno zaakcentowana.

 

Cieszę się, że pan premier powiedział, o tym, że chcemy budować sprawiedliwe państwo, w którym będzie uczciwy wymiar sprawiedliwości – taki, który będzie rzeczywiście bardzo dobrze oceniany przez obywateli, to jest nasze wielkie dążenie. Wymiar sprawiedliwości cały czas jeszcze boryka się tutaj ze złymi ocenami społecznymi, chcemy tak go zmieniać, żeby również i te oceny za tymi zmianami się odpowiednio zmieniły. Chcemy, żeby ludzie uważali, że Polska jest krajem sprawiedliwym, bo wtedy będziemy mogli mówić o Polsce, że jesteśmy nowoczesnym państwem europejskim, które jest państwem także i  prospołecznym, dobrym dla swojego obywatela, dobrym do życia.

 

W tym kontekście cieszy mnie również to, że pan premier mówił o tym, że właśnie przede wszystkim młodzi ludzie wracają z emigracji, że chcemy tworzyć takie warunki, żeby znajdowali w naszym kraju dla siebie możliwości rozwojowe, żeby tych możliwości było coraz więcej. Cały szereg działań politycznych się na to sprowadza. Także i kwestie rozwoju infrastruktury, które również w swoim exposé pan premier zaakcentował. Także myślę, że wszystkie te sprawy, które są dzisiaj najistotniejsze i które są związane z budowaniem prawdziwie nowoczesnego państwa – państwa, które będzie silnym, liczącym się partnerem w ramach Unii Europejskiej, pan premier w swoim exposé podniósł i mam nadzieję, że taka właśnie polityka będzie w najbliższych latach realizowana. Tego życzę polskiemu rządowi, tego życzę nam wszystkim.

  |   Sejm RP | Konferencja prasowa Prezydenta po wysłuchaniu exposé premiera Mateusza Morawieckiego Sejm RP | Konferencja prasowa Prezydenta po wysłuchaniu exposé premiera Mateusza Morawieckiego Sejm RP | Konferencja prasowa Prezydenta po wysłuchaniu exposé premiera Mateusza Morawieckiego Sejm RP | Konferencja prasowa Prezydenta po wysłuchaniu exposé premiera Mateusza Morawieckiego
Poleć znajomemu