Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 25 listopada 2019

Toast Prezydenta Andrzeja Dudy podczas śniadania wydawanego na cześć duńskiej Pary Książęcej

Śniadanie wydawane przez Prezydenta RP i Małżonkę na cześć Ich Królewskich Wysokości

Wasze Królewskie Wysokości,

Szanowni Państwo Ministrowie,

Wszyscy Dostojni przybyli Goście!

Drodzy Przyjaciele z Królestwa Danii!

 

Zobacz także: Wizyta duńskiej Pary Książęcej w Polsce Jest mi niezmiernie miło, że te słowa powitania mam zaszczyt wygłosić w Pałacu Prezydenckim, miejscu, które wita gości pomnikiem, będącym wyraźnym symbolem wielowiekowych relacji naszych narodów – mam oczywiście na myśli pomnik wielkiego polskiego wodza Józefa Poniatowskiego, który powstał pod dłutem duńskiego rzeźbiarza Bertela Thorvaldsena.

 

Przedstawiciele Danii, choć zamieszkujący tereny położone po drugiej stronie Morza Bałtyckiego, występowali na kartach polskich dziejów od samego początku. Nasze państwa nie tylko powstawały w podobnym okresie – około 1000 roku – ale także od samego początku nawiązywały bliskie relacje. W tej wielkiej historii znamienne jest, że już pierwszy władca Polski, Mieszko I, wydał swoją córkę Świętosławę za Swena Widłobrodego.

 

W kontekście relacji polsko-duńskich, bieżący rok zajmuje specjalne miejsce, świętujemy bowiem 100-lecie odnowienia stosunków dyplomatycznych między naszymi krajami. 31 maja 1919 r. Dania de iure uznała, powracające na mapę Europy po 123 latach zaborów, młode Państwo Polskie. Dokładnie 9 września tamtego 1919 roku chargé d’affaires Królestwa Danii – radca legacyjny Poul Victor Bigler przedstawił listy wprowadzające w polskim MSZ. Polski poseł, jak wówczas nazywano ambasadorów, hrabia Aleksander Dzieduszycki, złożył swoje listy uwierzytelniające na ręce Jego Królewskiej Mości Chrystiana X w październiku tego samego roku.

 

Jednak rok 2019 to nie tylko rocznica wspomnianego 100-lecia odnowienia stosunków dyplomatycznych, to także pamiętny jubileusz 30-lecia upadku żelaznej kurtyny, 20-lecia polskiej obecności w NATO, ale i 15. rocznica „wielkiego rozszerzenia” Unii Europejskiej na Wschód. Wszyscy pamiętamy przełomowe posiedzenie Rady Europejskiej z grudnia 2002 r. w Kopenhadze, kiedy zakończyliśmy negocjacje akcesyjne oraz wielkie nadzieje na ponowne zjednoczenie kontynentu. Dziś po piętnastu latach możemy z dumą powiedzieć, że współpraca w Europie nigdy wcześniej nie była tak bliska, a i sąsiedztwo polsko-duńskie nigdy wcześniej nie było tak pełne treści.

 

Polska obecność w NATO zaowocowała m.in. powstaniem Wielonarodowego Korpusu Północny Wschód, będącego rezultatem wojskowej współpracy Polski, Danii i Niemiec. Przypomnę przy tej okazji, że Korpus, mający swoją siedzibę w Szczecinie i będący dla Polski pierwszym tak odczuwalnym przykładem obecności Sojuszu Północnoatlantyckiego na naszych ziemiach, 18 września bieżącego roku obchodził 20-lecie swojego powstania. Choć wtedy, 20 lat temu, zaczynaliśmy skromnie, dziś jest to najwyższe dowództwo lądowe NATO na wschodniej flance, w którym na co dzień służy około 400 oficerów i podoficerów z 24 krajów – od USA i Kanady po Estonię i od Litwy po Chorwację.

 

Polska przez wieki oddzielona była od Danii potężną barierą geograficzną, jaką jest Morze Bałtyckie. Dziś, w dobie nowoczesnego świata, ta bariera stała się przestrzenią bardzo intensywnej polsko-duńskiej współpracy. To właśnie po dnie Morza Bałtyckiego przebiegać będzie wktrótce gazociąg Baltic Pipe, który jest inwestycją strategiczną dla polskiej transformacji energetycznej oraz bezpieczeństwa całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Ten ważny projekt staje się także swoistym katalizatorem polsko-duńskiego partnerstwa energetycznego, które swoim zasięgiem obejmuje kolejne obszary, w tym odnawialne źródła energii.

 

Pamiętajmy, że obecnie Morze Bałtyckie staje się także terenem bardzo intensywnych inwestycji, zarówno po stronie polskiej jak i duńskiej, w morską energetykę wiatrową, która ma szanse stać się jednym z filarów zielonej transformacji w regionie.  I choćby na tą sferę naszej aktywności patrząc, polsko-duńska współpraca ma szanse stać się wielką przyszłością nie tylko dla naszych krajów, nie tylko dla Europy, ale także i dla świata; choćby w zakresie ochrony środowiska i klimatu.

 

Chciałbym zatem wznieść toast za Polskę i Danię, za naszą współpracę i jeszcze bliższe partnerstwo! Skål Na zdrowie!

Poleć znajomemu