Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 25 listopada 2019

Wystąpienie podczas spotkania na temat współpracy energetycznej

 

Wasza Królewska Wysokość!
Szanowni Państwo Ministrowie!
Szanowni Państwo Prezesi!

Szanowni Państwo Ambasadorowie!
Wszyscy dostojni przybyli Goście!
 

Bardzo dziękuję za zorganizowanie tego spotkania i bardzo się cieszę, że możemy się spotkać z Jego Królewską Wysokością i tutaj, w Warszawie, porozmawiać o sprawie, która dla nas jest tak ważna, ale która – mam głębokie przekonanie – ma bardzo istotne znaczenie, mówiłem nawet dzisiaj tak górnolotnie, w jakimś sensie nie tylko dla przyszłości współpracy między Polską a Danią, ale także dla bezpieczeństwa Europy. A w znaczeniu ekologicznym, klimatycznym, jeżeli chodzi o czystość powietrza, ma ona także znaczenie nie tylko ogólnoeuropejskie, ale na pewno w jakimś sensie także ma znaczenie ogólnoświatowe – jeżeli podchodzimy do tego także z punktu widzenia ochrony klimatu, ochrony środowiska i czystego powietrza.
 

Zobacz także: Wizyta duńskiej Pary Książęcej w Polsce Otóż mamy dzisiaj, trzeba to bardzo wyraźnie zasygnalizować, jeżeli chodzi o kwestie energetyki, wręcz strategiczną współpracę pomiędzy Polską a Królestwem Danii. Współpracujemy ze sobą najściślej w dwóch obszarach, po pierwsze: jeżeli chodzi o zbudowanie gazociągu z szelfu norweskiego poprzez terytorium Danii do Polski, jako w końcowej fazie gazociąg pod nazwą Baltic Pipe, którym ma być dostarczany właśnie z szelfu norweskiego poprzez Danię gaz do Polski. Jak również – bardzo ramowo rzecz ujmując – w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Przede wszystkim chodzi o energię solarną, jak również o energię wiatrową. Współpraca w obrębie Morza Bałtyckiego ma dla nas i dla przyszłości tego sektora energetycznego w Polsce ogromne znaczenie.
 

Ale przede wszystkim jest inwestycja gazowa. Jak Państwo wszyscy wiecie, Polska przez dziesięciolecia była w tej trudnej sytuacji, że znajdowaliśmy się za żelazną kurtyną, co wiązało się z dominacją jednego partnera, jeżeli chodzi o dostawy gazu dla Polski. Zresztą przez 45 lat trudno go było nazwać partnerem. Partnerem możemy go ewentualnie nazywać obecnie. To nie był partner, to był po prostu dominant, który narzucał swoje rozwiązania i po prostu takie rozwiązanie dla Polski narzucił poprzez de facto obowiązek odbioru gazu ze Wschodu, z dostaw rosyjskich. My w Polsce te gazociągi mamy. Zostały one przed laty zbudowane, ale niestety postawiło nas to również, zwłaszcza w ostatnich latach, w bardzo trudnej sytuacji, której skutek jest taki, że w wyniku wcześniej podpisanych umów dzisiaj płacimy za gaz dostarczany z Rosji więcej niż de facto za ten sam gaz płacą Niemcy. Wniosek jest jednoznaczny. Ten przykład pięknie pokazuje, co się dzieje, kiedy nie masz możliwości korzystania z konkurencyjnej oferty, kiedy jesteś przymuszony odbierać gaz od wskazanego odbiorcy. Wtedy ten odbiorca może dyktować warunki, jakie mu się podoba. Tak się właśnie działo.
 

Ale bardzo chcieliśmy, by ta sytuacja się zmieniła. I dlatego zdecydowaliśmy się – dzięki decyzji podjętej w 2008 r. przez Pana Prezydenta Profesora Lecha Kaczyńskiego – na budowę gazoportu LNG w Świnoujściu na zachodnim wybrzeżu Bałtyku. On jest dzisiaj gotowy i możemy już odbierać gaz z różnych stron świata. Zdecydowaliśmy się także na budowę gazociągu z szelfu norweskiego poprzez Danię i na współpracę z Królestwem Danii w tym zakresie.
 

Cieszę się ogromnie, że ta współpraca układa się tak dobrze. Cieszę się ogromnie, że udało się nam przeprowadzić wszystkie sprawy organizacyjne. Dziękuję za to Jego Królewskiej Wysokości – to są podziękowania dla władz duńskich, składane na ręce Jego Królewskiej Wysokości. To są podziękowania dla wszystkich Państwa, którzy w tym procesie uczestniczyli, ale przede wszystkim dla Pana Ministra Piotra Naimskiego, dla Pani Ambasador, która była również bardzo, bardzo w ten proces zaangażowana i wiem, że włożyła w ten sukces wiele wysiłku.
 

Dzisiaj się to dzieje. Dzisiaj ta inwestycja jest faktem. Dzięki temu gaz będzie płynął do Polski, ale – co bardzo mocno chcę podkreślić – nie tylko do Polski. Realizując tę inwestycję, myśleliśmy nie tylko o sobie. Myśleliśmy także o państwach, które kiedyś razem z nami były tutaj, w Europie Środkowej, za żelazną kurtyną. Chcemy, żeby w przyszłości Polska mogła być hubem, przez który będzie mogła być dostarczana energia gazowa do różnych krajów, które będą tego potrzebowały. Stąd budujemy interkolektory między Polską a Litwą, pomiędzy Polską a Słowacją, pomiędzy Polską a Ukrainą.

 

W tej chwili budujemy gazociąg przez Polskę na Ukrainę właśnie po to, aby 1 miliard metrów sześciennych gazu, który jest dostarczany przez nas i nasz system na Ukrainę mógł zostać zwiększony do 6 miliardów metrów sześciennych rocznie. To będzie już stanowiło konkretną wielkość w skali tego, jakie jest zapotrzebowanie Ukrainy na gaz. Będzie to także elementem dywersyfikacji dostaw dla Ukrainy, która jest – nie trzeba tego nikomu mówić – naszym bardzo ważnym sąsiadem, który – chcielibyśmy – by zbliżał się ku Zachodowi, ku Unii Europejskiej, ku Sojuszowi Północnoatlantyckiemu, ku europejskiemu podejściu do polityki, do kwestii ustrojowych, praw człowieka i wszystkich tych spraw, które są dla nas ważne i które nazywamy wspólnymi wartościami. To także kwestia bezpieczeństwa energetycznego, które pomaga temu zbliżaniu się do grona państw demokratycznych, do grona państw, które wyznają określone wartości.
 

To jest bardzo ważne zadanie, które jest w tej chwili realizowane. Mam nadzieję, że dzięki naszym staraniom zostanie zrealizowane w terminie czyli do 2021 roku. Zapewne dużo będziemy jeszcze o tym mówili na tym spotkaniu.
 

Natomiast drugi bardzo ważny obszar to współpraca w zakresie wytwarzania zielonej energii. Gaz w polskim przemyśle energetycznym oznacza znaczną poprawę, jeżeli chodzi o kwestie klimatu. Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że jest to 60-procentowe ograniczenie emisji – w stosunku do tego, co jest emitowane w wyniku spalania węgla – to widać, jak olbrzymi to zysk dla klimatu. To jest mniej o 70 miliardów ton dwutlenku węgla rocznie. Więc to nie jest żart.
 

Chcemy dalej podążać tą drogą. Mamy zaplanowany miks energetyczny dla Polski na najbliższe dziesięciolecia. Istotnym w nim elementem jest energia ze źródeł odnawialnych, energia wiatrowa. Korzystanie z doświadczeń duńskich w zakresie budowy farm wytwarzających energię wiatrową na Morzu Bałtyckim jest dla nas elementem bardzo ważnym. Współpraca z Danią w tym zakresie jest tym, co nas bardzo interesuje i mam nadzieję, że będziemy w stanie zrealizować w tym zakresie wspólne inwestycje.
 

Mieliśmy i mamy problem w Polsce, ponieważ są tu ogromne niepokoje społeczne związane z ustawianiem wiatraków na terenach zamieszkałych przez ludzi. Ludzie nie chcą się na to godzić, są protesty. Myśmy mieli protesty przez ostatnie lata i związanych z tym sporo zobowiązań wyborczych. Ale nie ma specjalnych wątpliwości, co do tego, żeby farmy wiatrowe mogły być realizowane na obszarze Morza Bałtyckiego z dala od brzegu morskiego, na polskich wodach terytorialnych.
 

To na pewno jest dla nas przyszłość i chcemy, by takie farmy były realizowane. Mam nadzieję, że także w tym zakresie współpraca między Polską a Danią będzie się rozwijała. Mamy już pierwsze dobre doświadczenia i nam nadzieję, że będziemy to mogli wspólnie realizować.
 

To jest – wydaje się – sensowna wizja przyszłości. I cieszę się ogromnie, że Dania, która jest jednym z pionierów, jeżeli chodzi o energię odnawialną, chce z nami współpracować. Jesteśmy na tę współpracę otwarci. Z całą pewnością byśmy chcieli, żeby było to z pożytkiem dla obydwu naszych państw i obydwu naszych społeczeństw. A patrząc na to bardziej górnolotnie – myślę, że będzie z tego zysk pod względem bezpieczeństwa, ochrony klimatu, ochrony środowiska dla całej planety, nie tylko dla Europy. Będziemy więc realizowali te cele, o których dzisiaj ludzkość dyskutuje na konferencjach, jak choćby COP24 w Katowicach w grudniu ubiegłego roku, i ma je bardzo mocno na względzie.
 

Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję i wierzę w to, że będzie to owocne spotkanie.

Dziękuję bardzo.
 

 

Poleć znajomemu