Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 25 października 2016

Wystąpienie Prezydenta RP w Hajnówce

Wystąpienie Prezydenta RP podczas spotkania z mieszkańcami Hajnówki (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP)

Szanowny Panie Burmistrzu, Gospodarzu Miasta,

Szanowna Pani Wójt Gminy,

Szanowny Panie Starosto,

Szanowni Panowie Wójtowie okolicznych gmin powiatu hajnowskiego,

Czcigodni Księża,

Szanowni Państwo !

 
 

Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie! Bardzo serdecznie dziękuję za to niezwykle gościnne przyjęcie w Hajnówce, że mimo takiej trudnej dzisiaj aury, zechcieliście Państwo na to spotkanie przyjść, tutaj do amfiteatru. Nie będę narzekał na tę pogodę dlatego, że deszcz jest bardzo pożądany na Podlasiu i wiem, że bardzo wielu rolników podlaskich czeka na to, żeby wreszcie ustąpiła susza, która trapi ich tutaj od lat. Zwłaszcza 2 lata temu i w zeszłym roku, była tak szczególnie mocno odczuwalna, więc na dobrą sprawę powinniśmy się cieszyć wszyscy. I Państwo jako mieszkańcy tego terenu, i ja jako Prezydent Rzeczypospolitej, że ten deszcz pada, i że dzięki temu być może, jeżeli będzie go wystarczająco dużo, teraz w okresie jesiennym, potem zimowym i wiosennym, to w przyszłym roku rolnicy będą mieli spokojniejszą pracę.

 
 

Ale chciałem bardzo podziękować, za to niezwykle gościnne przyjęcie i pokazanie mi Państwa wspólnot. Wspólnot tworzących wielką wspólnotę mieszkańców Hajnówki, jako miasta, gminy i powiatu. Bardzo za to dziękuję, bo moją dzisiejszą wizytę, tu u Państwa w mieście, rozpocząłem od odwiedzenia Soboru, Cerkwi Prawosławnej św. Trójcy. I mogłem podziwiać to dzieło architektury jak najbardziej współczesnej, nowoczesną cerkiew, ale jakże piękną, jakże kunsztownie zbudowaną, jakże kunsztownie zdobioną. Byłem, także w kościele parafialnym Podwyższenia Krzyża Świętego, w parafii rzymskokatolickiej, i także i tę świątynię mogłem podziwiać, i także i w tej świątyni mogłem się dzisiaj modlić, zwyczajnie po prostu jako człowiek.

 
 

Chciałem Państwu podziękować, bo zarówno gospodarz cerkwi, obecny jest tutaj z nami, jak i gospodarz kościoła rzymskokatolickiego, mówili mi o tym, że to dzięki Państwa ofiarności, właśnie dzięki wspólnotom ludzi wierzących, utrzymanie tych obiektów sakralnych i tych świątyń, i ich otoczenia, w tak pięknym stanie, jest możliwe. Dziękuję Państwu za to, że tak właśnie czynicie, dziękuję Państwu za to, że żyjecie tutaj cały czas w oparciu o te wartości tradycyjne, które są dla nas ważne, o to co stanowi polską historię od 1050 lat. Bo 1050 lat Chrztu Polski, 1050 lat wprowadzenia na tereny polski chrześcijaństwa obchodzimy w tym roku, i z tego wielkiego pnia kultury chrześcijańskiej, judeochrześcijańskiej, jak niektórzy mówią, wszyscy wyrastamy, zarówno ci, którzy są katolikami, i ci, którzy są wyznawcami religii chrześcijańskiej, prawosławnej. Bardzo Państwu serdecznie za to dziękuję, że jesteście ludźmi, którzy tutaj, na tej ziemi, tak bardzo tradycyjnie związanej z Polską, razem żyją, że jesteście ludźmi najczęściej różnych wyznań, a jednak jesteście sąsiadami, jesteście współmieszkańcami miasta, jesteście krótko mówiąc braćmi. Że chociaż wywodzicie się Państwo, często także i z różnych narodów, bo wiem, że w Hajnówce mieszkają zarówno Polacy, jak i ci, którzy są pochodzenia białoruskiego, to trwacie tutaj, kultywujecie swoją wartość kulturową, kultywujecie swój język, cieszę się bardzo, że w szkołach są także prowadzone lekcje w języku białoruskim, że polskie państwo temu sprzyja, i że polskie państwo dzięki temu pozwala, abyście kultywowali, także i swoją tradycję, tę rodzinną, bo język jest absolutną podstawą utrzymania rodziny w narodzie.

 
 

Dziękuję Państwu za to, że wszyscy razem jesteśmy obywatelami naszej pięknej Rzeczypospolitej, i że tu, właśnie w Hajnówce jest cały czas kultywowane i tak niezwykle pięknie widoczne to, co jest wielką historią polskiego państwa przez stulecia, a właśnie to, że była to Rzeczpospolita wielu narodów, że była to Rzeczpospolita wielu wyznań, i że są miejsca w naszym kraju, gdzie ona nadal taka jest. Ogromnie Państwu za tę tradycję, za trwanie w tej tradycji, za tę wspólnotę, która razem tworzycie, w tym znaczeniu mieszkańców miasta, w tym znaczeniu samorządowym, także dbałości o swoje świątynie, ale i o miasto, za to dziękuję wszystkim tym, którzy zajmują się o samorządem lokalnym, a więc miejskim, gminnym powiatowym, ale także i tym samorządem regionalnym, czyli  wojewódzkim. Wszystkim tym, którzy dbają o tę swoją codzienność w tej Państwa wspólnocie, chciałem z tego miejsca jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ogromnie podziękować.

 

To prawda o czym wspomniał delikatnie Pan Burmistrz, że znajdujemy się w takim, no skromnie bardzo to powiedział „mieście przypuszczańskim”. Proszę Państwa, przepraszam, ale Hajnówka to brama Puszczy Białowieskiej, „przypuszczańskim” to bardzo skromne określenie. Turyści i ludzie, którzy chcą podziwiać piękno Puszczy Białowieskiej, niezwykle zachowany klimat jej matecznika, tego wszystkiego, co w niej jest najpiękniejsze, jako tym, także i pewnej części lesie pierwotnym, przyjeżdżają tutaj dla walorów przyrodniczych, przyjeżdżają tutaj dla walorów turystycznych. Mam nadzieję, że będzie ich z zbiegiem lat coraz więcej, mam nadzieję, także, że coraz więcej ludzi w Polsce, będzie mogło sobie pozwolić na to, aby pojechać na wakacje, cieszę się bo wszyscy powtarzali, że tych turystów w tym roku z różnych stron Polski było więcej niż w latach poprzednich, to dobrze, bo to jest, także kwestia rozwoju Hajnówki, całego powiatu, nie tylko miasta, ale i powiatu, wszystkich okolicznych gmin, to także kwestia możliwości utrzymania samej puszczy, ale to proszę Państwa kwestia tego, że to Państwo tutaj możecie z tej turystyki w coraz większym stopniu czerpać, jako źródle dochodów, i to także jest element zrównoważonego rozwoju kraju, aby wykorzystywać te elementy atrakcyjności poszczególnych części Polski, które są.

 

Dlaczego proszę Państwa ja tak mocno to akcentuję? Mówię o tym, bo ostatnio na temat Puszczy Białowieskiej bardzo wiele się mówi, także w przestrzeni medialnej. Oczywiście można powiedzieć, przy okazji przysparza to Puszczy rozgłosu, i staję się ona coraz ciekawsza do zobaczenia, ale są oczywiście, także i problemy, które są omawiane w mediach. Wypowiada się na te tematy w Polsce bardzo wielu ludzi. Ja chcę z cała mocą z tego miejsca powiedzieć jedno: to Państwo w tych sprawach powinniście mieć najwięcej do powiedzenia. Dlaczego? Oczywiście są eksperci, znawcy, badacze, ludzie, którzy naukowo, czy profesjonalnie zajmują się problemami lasów, ich ochrony, ich utrzymania, ich rozwoju, także ich ochrony przed szkodnikami, takimi jak kornik drukarz, ale z całą mocą chcę podkreślić ten element, o którym wspomniałem, a mianowicie Państwa zdanie na ten temat. Dlaczego? Dlatego, że Hajnówka powstała tutaj przed wiekami można powiedzieć, bo w XVI wieku, jako osada, która wytworzyła się wokół domu z strażnika leśnego, strażnika leśnego, któremu król polski powierzył opiekę nad tym już wtedy pięknym i pierwotnym lasem, już wtedy docenianym, już wtedy była świadomość tego, że trzeba o niego dbać, że trzeba go pilnować, i trzeba trzymać nad nim straż w imieniu króla, i od tego czasu kolejne pokolenia mieszkańców tego miasta, całe rodziny przez pokolenia związane były z puszczą, związane były ze strażowaniem nad puszczą, związane był z opieką nad puszczą.

 

I chcę to podkreślić, że to właśnie ci ludzie, z dziada pradziada, z puszczą za pan brat, będący w niej codziennie i nią się zajmujący, najlepiej ją znają, i jestem przekonany, że też pamiętając, poprzez przekaz ustny, od swoich pradziadków, dziadków, ojców, wiedzą jak zaradzić problemom, które są związane z puszczą i wiedzą, także na ile można eksploatować obszar, i samej puszczy, i jej okolic, tak aby to było dla niej bezpieczne. I myślę, że powinniście być Państwo w tej sprawie wysłuchiwani, wysłuchiwani zarówno przez ekspertów, jak i przez polityków, a także i Państwa reprezentanci, a więc przedstawiciele tego samorządu lokalnego, jak i regionalnego, jak i wojewoda, powinni być w tej sprawie wysłuchani. Bo często są takie głosy, że ten rejon należy zamknąć, że tu jest Park Narodowy, że to wymaga ochrony, w związku z tym, to są takie głosy, które spychają Hajnówkę i cały powiat do roli swoistego skansenu. Otóż proszę Państwa, tak być nie powinno. Bo oczywiście, że puszcza powinna być chroniona, oczywiście, że trzeba szanować to co robią władze parku narodowego, trzeba szanować to co zarządzają władze Parku Narodowego, bo one opiekują się tę najbardziej wartościową substancją. Ale puszczy jako takiej jest znacznie więcej, i nikomu nie wolno zapominać o tym, że żyją tutaj ludzie, którzy nie zawsze są w stanie się utrzymać z samej tylko turystyki, że to jest, także rejon, gdzie powinno być prowadzone normalne życie, i takie rozsądne podejście, to także kwestia szacunku dla Państwa, dla mieszkańców tego regionu, tego powiatu, tej gminy i tego miasta. I mam nadzieję, że takie podejście do Państwa spraw i potrzeb, również z szacunkiem, będzie teraz prezentowane. Wyszedłem od kwestii zrównoważonego rozwoju, tak, proszę Państwa zrównoważony rozwój to oczywiście kwestia zachowania walorów przyrodniczych, dla przyszłych pokoleń, ale to także kwestia możliwości normalnego życia i to także kwestia zrównoważonego rozwoju kraju, również pod względem możliwości rozwoju osobistego, możliwość rozwoju gospodarczego, a więc to także tutaj, na tej ziemi, powinny być tworzone warunki infrastrukturalne do tego, żebyście mogli Państwo prowadzić swoją działalność gospodarczą, swoje rodzinne przedsiębiorstwa, żeby mogły być tutaj tworzone miejsca pracy.

 
 

 Nie tylko związane z samą Puszczą Białowieską, nie tylko związane z Parkiem Narodowym, a także i w innych dziedzinach, po prostu, żeby mogło tu być prowadzone zwykłe życie. To także kwestia wielkiego zadania, jakie spoczywa na obecnym polskim rządzie – stworzenia wreszcie dobrej infrastruktury, na tak zwanej ścianie wschodniej, gdzie Państwo mieszkacie. Przede wszystkim chodzi o infrastrukturę komunikacyjną, ten dramatyczny brak dróg, które pozwalają na sprawną komunikację, które pozwalają tutaj dojechać, ograniczają nie tylko możliwości rozwoju gospodarczego i biznesowego, ale ograniczają, także możliwości rozwoju turystycznego, i tego ogromnie tutaj brakuje. Ja bardzo liczę na to, że obecny minister infrastruktury i budownictwa, pan minister Andrzej Adamczyk, zresztą mój kolega z Krakowa, zwróci uwagę na tę sprawę. Że kwestia budowy drogi Via Carpatia, czyli w praktyce S61 i S19, że kwestia wreszcie ukończenia budowy drogi S8, i kontynuowania budowy autostrady A2, że to są te tematy, tak ogromnie ważne dla tej części Polski, które w tym znaczeniu wielkiej infrastruktury, będą realizowane. Liczę też bardzo na to, że będzie mogła postąpić gazyfikacja Hajnówki, o której dzisiaj w trakcie naszego spotkania wcześniej tutaj z Państwa politykami samorządowymi i księżmi rozmawialiśmy.

 
 

To są sprawy bardzo ważne, one służą rozwojowi ekologicznej gospodarki, one służą także możliwości rozwoju ekologicznego Państwa regionu, choćby poprzez doprowadzenie gazu jako źródła ogrzewania do domów. Jeżeli mówimy o rozsądnym rozwoju, to są właśnie te podstawowe elementy, to szerokopasmowy Internet, który powinien dotrzeć do każdej szkoły, i mam nadzieje do każdego gospodarstwa domowego, po to, żeby można było mieszkając, także tutaj w Hajnówce czy w powiecie hajnowskim współpracować, choćby z wielkimi firmami w innych częściach polski, mogąc szybko przesłać dokumenty, różnego rodzaju projekty, dane. Dlaczego ja o tym mówię proszę Państwa? Bo te możliwości oznaczają także i kwestie rzeczywistej realizacji praw konstytucyjnych, praw zwykłych, obywatelskich, takie jak prawo do wyboru miejsca zamieszkania. Wielu młodych ludzi, którzy dzisiaj kształcą się, gdzieś w wielkich miastach, w Warszawie, w Poznaniu, w Białymstoku, w Krakowie, czy w innych, powiatach nie mogą wrócić do siebie, do Hajnówki, czy do innego miejsca, bo przecież tam nawet nie są w stanie się rozwinąć, właśnie dlatego, że tam nie ma i dzisiaj dobrej drogi, właśnie dlatego, że tam brakuje tych możliwości komunikacji, także i elektronicznej. To są te elementy, które muszą zostać uzupełnione dla zrównoważonego rozwoju, to są te elementy, które muszą zostać uzupełnione, żeby o Polsce można było mówić, że jest państwem, które rozwija się w sposób stabilny i właśnie równy. I po to, żeby się o Polsce mówiło, że jest państwem równych szans, że młody człowiek z Hajnówki, czy młody człowiek, który mieszka w Cisnej, w Bieszczadach, czy młody człowiek, który mieszka w Kotlinie Kłodzkiej, czy młody człowiek, który mieszka gdzieś na Pojezierzu Zachodniopomorskim, ma te same możliwości rozwoju, a przynajmniej zbliżone, co młody człowiek, który mieszka w Warszawie, w Poznaniu, w Krakowie, we Wrocławiu, Łodzi czy innym z wielkich polskich miast, jak choćby Gdańsk czy całe Trójmiasto. To o to właśnie chodzi. I jeżeli mówimy o polityce prorozwojowej i proobywatelskiej, to właśnie na tym podstawowym poziomie o tym mówimy. Jasne, że to kwestia w tej perspektywie gospodarczej także rozwoju polskich przedsiębiorstw, tak żeby się stawały wielkimi przedsiębiorstwami, które śmiało inwestują w Polsce, ale nie boją się także realizować ekspansji zagranicznej, ale to jest ta wielka, wysoka półka, pewnie, że one wtedy będą dawały prace, to jest także ogromnie ważne, ale proszę Państwa to także kwestia zapewnienia tych godnych, podstawowych warunków życia. To także kwestia wysokości wynagrodzeń, które mam nadzieję, stopniowo w miarę rozwoju naszego kraju, będą wzrastały.

 

W tych dniach będzie dokonywana ocena roku działalności polskiego rządu, rządu Prawa i Sprawiedliwości, rządu, w którym zasiadają moje koleżanki, moi koledzy z dawnego ugrupowania, z którego się wywodzę, z Prawa i Sprawiedliwości, rządu pani premier Beaty Szydło. Ja proszę Państwa współpracowałem z tym rządem przez ten pierwszy rok jego pracy i będę z nim współpracował nadal, chcę to jasno i wyraźnie powiedzieć, w realizacji tego programu, z którym najpierw ja poszedłem do wyborów prezydenckich, a potem oni do wyborów parlamentarnych. Oczywiście, ktoś powie: tak, ale Państwo jeszcze tego programu nie zrealizowaliście. Oczywiście, proszę Państwa, jeszcze całego tego programu nie zrealizowaliśmy, bo to jest program, który obejmuje na pewno co najmniej cztery lata kadencji parlamentu, a niektórzy twierdzą, że to jest program znacznie dalekosiężny, ale będziemy go realizowali konsekwentnie, jestem o tym przekonany, ale w ciągu tego roku udało się zrobić, załatwić sprawy, które do tej pory w Polsce nikt jeszcze nie załatwił. Myślę przede wszystkim o programie 500+, który dzisiaj pomaga przeciętnej polskiej rodzinie. Nie mam żadnych wątpliwości, że w tym ostatnim 27-leciu Polski wolnej i suwerennej, kiedy wyrwaliśmy się spod okowów Związku Radzieckiego i zaczęliśmy sami o sobie stanowić, ten program 500+,  to jest rzeczywiście pierwszy raz, kiedy w poważnym stopniu wyciągnięto rękę do polskiej rodziny. Zwłaszcza tej rodziny, która miała odwagę mieć więcej dzieci i której bardzo często trudno się wiodło przez to, że  właśnie wynagrodzenia są cały czas jeszcze niskie, że często też i nie było pracy.  Dziś na szczęście bezrobocie jest nieco wyże niż 8%. Dziś na szczęście i wynagrodzenia wzrastają, ale jest proszę Państwa program 500+, który pomaga rodzinom, program ustanowiony przez ten rząd i przeze mnie jako Prezydenta Rzeczypospolitej wspierany i podpisany. Jest, proszę Państwa, decyzja o tym, że płaca minimalna w Polsce od 1 stycznia, będzie wynosiła 2000zł. To więcej niż chciały związki zawodowe zasiadające w Radzie Dialogu Społecznego. To są naprawdę działania, które prowadzą do stopniowego podniesienia jakości życia w naszym kraju. Jest, proszę Państwa, wprowadzony program 75 + dla seniorów. Program darmowych leków dla tych, którzy ukończyli 75 rok życia. Ktoś powie, to niewiele. Może niewiele, ale pokażcie mi kto poprzednio zrobił coś takiego?

 
 

Szanowni Państwo!

 

Jest wprowadzona płaca minimalna, godzinowa 13 zł, także przy umowach cywilno-prawnych, tego do tej pory nie było. Ci ludzie na umowach cywilno-prawnych bardzo często byli wyzyskiwani. Chcieli mieć prace, a nie było innych możliwości, w związku z tym godzili się, po to, żeby w ogóle cokolwiek zarobić. Dziś będą chronieni, mam nadzieję, że będą chronieni skutecznie i mam nadzieję, że o to polski rząd też zadba. Są zadania, które mamy jeszcze do wykonania –  to obniżenie wieku emerytalnego. W tej chwili w sejmie praca trwa nad tą ustawą, której projekt ja złożyłem na początku swojej kadencji prezydenckiej. Jestem głęboko przekonany, i taka też jest obietnica, zarówno pani premier Beaty Szydło, jak i większości parlamentarnej, że ta ustawa jeszcze w tym roku zostanie uchwalona, i że wiek emerytalny w Polsce rzeczywiście zostanie obniżony tak jak tego oczekiwała większość naszego społeczeństwa. Przed nami jeszcze wiele zadań. Jest kwestia naprawy służby zdrowia, jest kwestia mądrej reformy systemu edukacji, jest jeszcze bardzo wiele zadań, które muszą zostać wykonane, one będą wykonywane stopniowo i powoli. Ale dzisiaj stoję przed Państwem z dumą. Z dumą, że ludzie, którzy rozpoczęli rządy w Polsce w zeszłym roku, realizują swoje zobowiązania, proszę mi wierzyć, nie jest to łatwe. Jest ogień krytyki, zwłaszcza tych, którzy są niezadowoleni, że w ogóle da się zrobić jakieś zmiany, a podobno przez 8 lat wcześniej się nie dało, że można zrobić jakieś zmiany prospołeczne, że można wreszcie dać ludziom pieniądze bezpośrednio, a nie tylko opowiadać im, że się coś dla nich robi, ja wierzę w to, że to jest właśnie w Polsce dobra zmiana. Mam nadzieję, że program 500+ dociera do Państwa i mam nadzieję, że te kolejne działania, które są i będą podejmowane, także i Państwo odczujecie tutaj w Hajnówce, i że będziecie spokojnie mogli mówić, że Polska rzeczywiście zaczyna się rozwijać, że można w naszym kraju zrealizować zrównoważony rozwój.

 
 

Szanowni Państwo!

 
 

Bardzo Państwu dziękuję za to niezwykle miłe przyjęcie, tak jak powiedziałem, mimo trudnych warunków, ale sprzyjających rolnikom. Bardzo chciałem Państwu podziękować za te wszystkie inicjatywy, które Państwo tutaj realizujecie. Wiem, że dzieje się wiele inicjatyw, także i kulturalnych, takich, które właśnie budują tkankę społeczną. Tak jak tutaj powiedziano ze sceny, jak powiedział Pan Burmistrz, objąłem swoim patronatem Dni Muzyki Cerkiewnej, które odbywają się corocznie, ale proszę Państwa, to także przecież Dni Muzyki Organowej i Kameralnej, które także odbywają się co roku w Hajnówce. To inne wydarzenia kulturalne, które tu mają miejsce. To Muzeum Kultury Białoruskiej, które tutaj jest i gromadzi cenne dzieła literatury. To jest wielki Państwa dorobek, ja chciałem ogromnie za to podziękować i oczywiście też chciałem prosić o jeszcze. Jestem przekonany, że wszystkie te oddolne inicjatywy, te Państwa pomysły, często niezwykle cenne, ta tak zwana kreatywność, która przecież drzemie w nas, zwłaszcza najwięcej jej mają ludzie młodzi, że ona zawsze, w każdym przypadku zostanie rozpatrzona, a wierzę w to, także mądrze wykorzystana przez lokalny samorząd. Dla dobra Państwa i dla dobra Rzeczypospolitej, składam Państwu jeszcze raz najserdeczniejsze życzenia i bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.  

 
 
 
Poleć znajomemu