przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Środa, 15 stycznia 2020

Noworoczne spotkanie Pary Prezydenckiej z korpusem dyplomatycznym [PL/ENG]

  |   Para Prezydencka i kierownictwo KPRP na uroczystości w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda z Małżonką witają członków korpusu dyplomatycznego akredytowanych w Polsce Andrzej Duda z Małżonką witają członków korpusu dyplomatycznego akredytowanych w Polsce Andrzej Duda z Małżonką witają członków korpusu dyplomatycznego akredytowanych w Polsce Andrzej Duda z Małżonką witają członków korpusu dyplomatycznego akredytowanych w Polsce Andrzej Duda z Małżonką witają członków korpusu dyplomatycznego akredytowanych w Polsce Andrzej Duda z Małżonką witają członków korpusu dyplomatycznego akredytowanych w Polsce Andrzej Duda z Małżonką witają członków korpusu dyplomatycznego akredytowanych w Polsce Andrzej Duda z Małżonką witają członków korpusu dyplomatycznego akredytowanych w Polsce Andrzej Duda z Małżonką witają członków korpusu dyplomatycznego akredytowanych w Polsce Andrzej Duda z Małżonką witają członków korpusu dyplomatycznego akredytowanych w Polsce Andrzej Duda z Małżonką witają członków korpusu dyplomatycznego akredytowanych w Polsce Andrzej Duda z Małżonką witają członków korpusu dyplomatycznego akredytowanych w Polsce Wystąpienie Nuncjusza Apostolskiego JE Ks. Abp. Salvatore Pennacchio, Dziekana Korpusu Dyplomatycznego Andrzej Duda i Agata Kornhauser Duda Członkowie korpusu dyplomatycznego akredytowani w Polsce Wystąpienie Nuncjusza Apostolskiego JE Ks. Abp. Salvatore Pennacchio, Dziekana Korpusu Dyplomatycznego Członkowie korpusu dyplomatycznego akredytowani w Polsce Noworoczne spotkanie Pary Prezydenckiej z korpusem dyplomatycznym Wystąpienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy Wystąpienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy Wystąpienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy Wystąpienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy Noworoczne spotkanie Pary Prezydenckiej z korpusem dyplomatycznym

ENGLISH VERSION>>

 

Ekscelencjo, Czcigodny Księże Nuncjuszu, Dziekanie Korpusu Dyplomatycznego w Rzeczypospolitej Polskiej, 

Wasze Ekscelencje,

Szanowni Państwo Ambasadorowie, Członkowie Korpusu Dyplomatycznego,

Szanowny Panie Marszałku, 

Szanowny Panie Premierze, 

Szanowny Panie Ministrze Spraw Zagranicznych,

Szanowni Państwo Ministrowie, 

Szanowna Pani Prezes, 

Wasze Ekscelencje, Czcigodni Księża Biskupi, 

Wielce Szanowni Państwo, 

Wszyscy Dostojni Przybyli Goście!  

 

Nasze dzisiejsze, piąte już spotkanie noworoczne jest równocześnie – z natury rzeczy – także ostatnim tego rodzaju spotkaniem w mojej obecnej prezydenckiej kadencji. Pięcioletnia perspektywa skłania mnie do szerszej refleksji nad tym, co udało się osiągnąć w ciągu tego czasu i jakie nowe wyzwania stawia przed Rzeczpospolitą Polską współczesny świat. Krótko mówiąc – co nas czeka. Od samego początku mojej prezydentury mówiłem, że moim podstawowym zadaniem jako Prezydenta jest zagwarantowanie bezpieczeństwa Polakom i Polsce. Cel ten był i jest możliwy do osiągnięcia dzięki roztropnej, cierpliwej i ukierunkowanej na konkretne rezultaty pracy. Nie chodzi bowiem o jednorazowe sukcesy czy medialny rozgłos, ale o trwałe zbudowanie mocnych fundamentów dla międzynarodowej pozycji Polski, jej autorytetu i pomyślności jej obywateli. 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Polska opiera swoją politykę zagraniczną na fundamentalnych zasadach zapisanych w Karcie Narodów Zjednoczonych oraz innych międzynarodowych traktatach, które stanowią ramy pokoju i globalnej stabilności. Nieustannie podkreślamy konieczność przestrzegania zasad prawa międzynarodowego w relacjach między państwami i w formatach wielostronnej współpracy, to podstawowy element, który gwarantuje pokój na świecie.


Polska pragnie rozwijać bliskie i partnerskie relacje ze wszystkimi krajami. Wynika to z głębokiego przeświadczenia, że wspólnie możemy rozwiązywać problemy niejednokrotnie przekraczające możliwości pojedynczych państw, przyczyniając się do większego bezpieczeństwa i dobrobytu naszych obywateli. Jest to szczególnie ważne w świecie rosnących współzależności, większego i szybszego przepływu ludzi, przepływu towarów i kapitału oraz rozwoju nowych technologii cyfrowych. Jesteśmy otwarci na współpracę, o czym świadczą formaty, w których uczestniczymy i w których powstanie w ostatnich latach włożyliśmy wysiłek, lub które wprost zainicjowaliśmy.
 

Niemal pięć lat na stanowisku Prezydenta RP to – udział w wielu spotkaniach i rozmowach, w tym z niemal ze wszystkimi najważniejszymi przywódcami świata. Te wszystkie dzieła, które zostały zrealizowane, utwierdziły mnie właśnie w tym przekonaniu, że kluczem do politycznego bezpieczeństwa Polski, a szerzej całej społeczności międzynarodowej, jest stabilność relacji międzypaństwowych, najpełniej zagwarantowana poprzez przestrzeganie prawa międzynarodowego.

 

Bezpieczeństwo w wymiarze militarnym wymaga z kolei dalszych działań na rzecz wzrostu polskich zdolności obronnych oraz siły sojuszy, w których Polska funkcjonuje. Natomiast bezpieczeństwo w sensie ekonomicznym oznacza dalszy dynamiczny rozwój polskiej gospodarki, aktywność w ramach Unii Europejskiej, dywersyfikację kierunków naszego handlu i współpracy gospodarczej, a przede wszystkim zróżnicowanie dostaw surowców niezbędnych dla naszej gospodarki.
 

Nowym wyzwaniem jest bezpieczeństwo społeczne, do którego zaliczam zarówno troskę o spójność społeczną w wymiarze gospodarczym, niwelowanie drastycznych nierówności dochodowych, równość szans i zrównoważony rozwój terytorialny, ale także troskę o zachowanie środowiska naturalnego przed negatywnymi zmianami i zaburzeniami oraz utratą zasobów naturalnych.

 

 

 

Ekscelencje, Szanowni Państwo,

 

działania na rzecz stabilności relacji międzynarodowych w oparciu o prawo międzynarodowe realizujemy przede wszystkim w ramach systemu ONZ. „Pokój poprzez prawo” – tak brzmiało motto naszego, właśnie zakończonego, dwuletniego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ i ono dobitnie streszcza nasze myślenie o polityce międzynarodowej.
 

Przypomnę, że w tym najważniejszym dla światowego pokoju gremium, realizowaliśmy inicjatywy dotyczące promowania przestrzegania prawa międzynarodowego, ochrony ludności cywilnej i zapobiegania konfliktom. Zabiegaliśmy również o zwiększoną obecność na agendzie prac Rady kwestii dotyczących Ukrainy i Gruzji, w szczególności w kwestii ich integralności terytorialnej.
 

Sukcesami polskiego członkostwa są niewątpliwie dwie miesięczne prezydencje w Radzie Bezpieczeństwa, kiedy kierowaliśmy jej pracami, mając wpływ na  program jej działań. Jest dla nas powodem do satysfakcji, że to z polskiej inicjatywy ONZ przyjęła rezolucję ustanawiającą 22 sierpnia Międzynarodowym Dniem Upamiętniającym Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie. Przyjęto również rezolucję ws. osób niepełnosprawnych w konfliktach zbrojnych. Przestrzeganie prawa międzynarodowego, w tym zwłaszcza praw człowieka, będzie wyznacznikiem naszej obecności w innym ważnym gremium ONZ – w Radzie Praw Człowieka.
 

Jesienią zeszłego roku Polska po raz trzeci została wybrana przez Zgromadzenie Ogólne do tego grona na 3-letnią kadencję obejmującą lata 2020-2022. Sukces naszej kandydatury, bezpośrednio po zakończeniu członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa, zapewni Polsce dalsze aktywne zaangażowanie w rozwiązywanie problemów globalnych, ze szczególnym naciskiem na promocję oraz ochronę praw człowieka i podstawowych wolności. W trakcie prac w Radzie chcemy kontynuować działania zainicjowane w czasie członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

 

Zeszły rok przyniósł również powierzenie Polsce rocznego przewodnictwa w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, które obejmiemy w 2022 roku. Dziękuję za jednomyślne poparcie naszej kandydatury przez wszystkie państwa członkowskie OBWE.

 

Wszystkie nasze powyższe sukcesy na forach organizacji międzynarodowych dowodzą, że Polska cieszy się szacunkiem i zaufaniem społeczności międzynarodowej oraz że jesteśmy postrzegani jako wiarygodny partner i rzecznik dobra wspólnego w relacjach międzynarodowych.

 

Wielce Szanowni Państwo,

 

ostatnie 5 lat przyniosło fundamentalny przełom w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa Polski, ale też innych państw naszego regionu. Nie tylko mamy mocne, traktatowe gwarancje naszego bezpieczeństwa, ale również jego realne wzmocnienie w postaci obecności na naszym terytorium kilku tysięcy sojuszniczych żołnierzy, gotowych do natychmiastowego działania.
 

Ostatnie szczyty Sojuszu Północnoatlantyckiego dowiodły, że ma on wolę i zdolności do realizacji swojej naczelnej misji, jaką jest kolektywna obrona państw członkowskich. Polska ma niepodważalny wkład w osiągnięcie tego celu. Nie mam wątpliwości, że trwała i zwiększona obecność wojsk amerykańskich w Polsce wzmocni nie tylko bezpieczeństwo mojego kraju, ale jest to także ważny krok na rzecz zwiększenia potencjału obronnego NATO.
 

Uzupełnieniem tych działań jest ścisła współpraca państw NATO, będąca odpowiedzią na realną potrzebę rozbudowywania zdolności odstraszania na wschodniej flance Sojuszu w obliczu wyzwań i zagrożeń dla regionu i całego obszaru transatlantyckiego. W tym kontekście mamy powody do szczególnej satysfakcji z dobrze układającej się współpracy z państwami bałtyckimi. Cieszę się, że to właśnie Wilno będzie za dwa miesiące gospodarzem kolejnego spotkania państw tzw. Bukaresztańskiej Dziewiątki. Inicjatywy, która pozwala krajom naszego regionu na skuteczną artykulację wspólnych interesów na forum NATO.
 

Czuję osobistą satysfakcję, że w tym zakresie udaje się skutecznie realizować cele, jakie postawiłem przed sobą i swoimi współpracownikami, a także przed polską dyplomacją. Polska jest nie tylko odbiorcą bezpieczeństwa, ale też jego dostarczycielem. Realizujemy politykę współodpowiedzialności, chociażby w Rumunii, gdzie stacjonuje 230 polskich żołnierzy i na Łotwie, gdzie służy 200 polskich wojskowych.

W dziedzinie bezpieczeństwa stosujemy i realizujemy zasadę 360 stopni, tzn. współodpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa w różnych częściach świata. Do naszych kontyngentów wojskowych obecnych już w Afganistanie, Bośni i Hercegowinie, Iraku, Kuwejcie a także w ramach unijnej misji na Morzu Śródziemnym, ostatnio dołączyła misja pod egidą ONZ w Libanie. Moja decyzja o powrocie do operacji błękitnych hełmów oznacza, że Wojsko Polskie działa w ramach wszystkich trzech najważniejszych organizacji, których członkiem jest Polska, a więc ONZ, NATO oraz UE.

 

 

 

Ekscelencje, Szanowni Państwo,

 

ważnym elementem podczas moich wizyt w Państwa krajach jest silny komponent gospodarczy w postaci misji oraz spotkań gospodarczych, skutkujących licznymi kontraktami podpisanymi przez polskie firmy. Z kolei w celu rozwoju współpracy gospodarczo-inwestycyjnej, odpowiadającej na potrzeby regionu, równolegle do wcześniej powołanych formatów takich jak Grupa Wyszehradzka czy współpraca w formacie 17+1, została powołana do życia w 2015 roku Inicjatywa Trójmorza. Stwarza ona możliwości dla jeszcze dynamiczniejszych kontaktów gospodarczych, rozwoju połączeń infrastrukturalnych i energetycznych, a także dywersyfikacji rynków eksportu. Jednym słowem, pomaga utrwalić już i tak bardzo dobre wyniki gospodarcze państw naszej części Unii Europejskiej. Inicjatywa Trójmorza rozwija się bardzo dynamicznie. Opracowaliśmy listę kluczowych projektów inwestycyjnych, powołaliśmy do życia Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza, a sama inicjatywa spotyka się z dużym zainteresowaniem partnerów z całego świata, zarówno biznesowych, jak i politycznych.

 

Korzystając z okazji, chciałbym zapewnić naszych przyjaciół z Estonii o pełnym wsparciu w czasie ich przygotowań do kolejnego szczytu inicjatywy, który odbędzie się w Tallinie. Razem będziemy dążyć do dalszego rozwoju i operacjonalizacji współpracy zaangażowanych w nią państw.

 

Szanowni Państwo,

 

bardzo dobre wyniki polskiej gospodarki osiągnięte w okresie ostatnich pięciu lat były możliwe dzięki wysiłkowi, przedsiębiorczości i ciężkiej pracy moich rodaków, a także aktywnej polityce zagranicznej oraz właściwym decyzjom polityczno-ekonomicznym podjętym w kraju. W efekcie Polska jest dziś jednym z najważniejszych motorów wzrostu gospodarczego Europy. Skutecznie wykorzystujemy szansę nadrobienia dystansu dzielącego nas od najbardziej rozwiniętych krajów, aby jeszcze mocniej zakotwiczyć w centrum.
 

Wszystkie wymienione przykłady moich działań oraz sukcesów polskiej polityki zagranicznej z ostatnich pięciu lat dobitnie pokazują, że skuteczna polityka sprzyja umacnianiu pozycji Polski na arenie międzynarodowej i w efekcie daje Polakom nowe szanse na korzystanie z możliwości oferowanych przez współczesny świat, globalny rynek oraz współpracę naukową i edukacyjną. Cieszę się, że również dzięki moim staraniom udało się podpisać wiele umów dotyczących współpracy naukowej, wspólnych przedsięwzięć gospodarczych, a także znieść jedną z ostatnich barier swobodnego rozwoju współpracy międzynarodowej Polaków poprzez włączenie Polski do programu ruchu bezwizowego z USA. Dzięki takim działaniom relacje moich rodaków z innymi społeczeństwami, zarówno na płaszczyźnie gospodarczej, naukowo-edukacyjnej, ale przede wszystkim w wymiarze relacji międzyludzkich, będą – wierzę w to głęboko – jeszcze mocniejsze.

 

Szanowni Państwo,

 

w perspektywie najbliższych lat widzę trzy główne zadania stojące przed polskimi władzami. Po pierwsze, aktywniejsze włączenie się we współpracę mającą na celu zapobieżenie scenariuszowi negatywnego rozwoju koniunktury międzynarodowej. Za taką negatywną koniunkturę uznałbym pojawienie się gospodarczej recesji, połączonej z podziałem świata na rywalizujące geopolityczne i ekonomiczne bloki. Naruszanie prawa międzynarodowego oraz znoszenie sankcji wobec krajów, które dopuszczają się jego łamania. Dezintegrację wspólnoty Zachodu, zarówno europejskiej, jak i euroatlantyckiej. I w końcu pojawienie się zagrożeń militarnych w naszym bezpośrednim sąsiedztwie oraz dalsze pogarszanie się stanu środowiska naturalnego.
 

Polska będzie robić wszystko, żeby powyższe zjawiska nie zaistniały i nie utrwaliły się.
 

Jesteśmy gotowi na podjęcie naszej części współodpowiedzialności za procesy międzynarodowe. Dzięki rozsądnej polityce gospodarczej chcemy być biegunem wzrostu gospodarczego i rosnącej zamożności, a także dać przykład sprawiedliwego podziału wytworzonego bogactwa, tak aby niwelować mogące powstać na tym tle konflikty.
 

Nadal będziemy adwokatem pokojowej współpracy oraz konieczności przestrzegania prawa międzynarodowego. Naszym zadaniem jest niedopuszczenie, aby nasi partnerzy przeszli do porządku dziennego nad przykładami łamania powszechnie przyjętych zasad i reguł w relacjach międzynarodowych. Stanowcza polityka państw demokratycznych powinna zostać utrzymana. Cieszę się, że tak się dzieję, również dzięki działalności Pań i Panów Ambasadorów.
 

Zapewniam, że nadal będziemy także podejmować wysiłki na rzecz walki ze skutkami zmian klimatycznych w duchu solidarnej i sprawiedliwej transformacji, uwzględniającej wymiary społeczny oraz gospodarczy koniecznych zmian. Politykę sprawiedliwej transformacji rozumiemy w duchu ustaleń zorganizowanej w Katowicach i zakończonej sukcesem konferencji COP 24, która odbyła sie w grudniu 2018 r. Polska jest i pozostanie adwokatem i rzecznikiem jedności transatlantyckiej, bo nasza siła wyrasta z naszej jedności politycznej i cywilizacyjnej.

 

Jednocześnie chcę, w imieniu Polski, zaapelować do wszystkich stron współczesnych konfliktów, szczególnie tych, które wciąż grożą wybuchem konfrontacji na wielką skalę o podjęcie działań na rzecz ich deeskalacji i dialogu. Niech zwycięzcami kolejnej dekady XXI wieku będą dyplomacja i współpraca a nie strach, konfrontacja i przemoc.  Apeluję też o przestrzeganie suwerenności oraz terytorialnej integralności państw, o powstrzymanie się przed sięganiem po narzędzia hybrydowej wojny i wpływu na procesy polityczne w wolnych krajach. Budujmy między sobą przestrzeń zaufania, a nie nieufności.

 

Za drugie ważne zadanie dla polskiej polityki zagranicznej uważam, zachowując naszą aktywną rolę w Europie, poszukiwanie globalnych partnerów dla Polski. W dalszym ciągu będziemy w naturalny sposób traktować Europę i euroatlantycki świat Zachodu jako najbliższe nam środowisko polityczne. Podzielamy wspólne europejskie wartości i euroatlantycką wizję bezpieczeństwa zachodniej cywilizacji. Dlatego jak już mówiłem, chcemy być aktywnym uczestnikiem dyskusji o przyszłości Europy i świata transatlantyckiego. Będziemy działać na rzecz ich spójności. Jednocześnie uważam, że to nie powinno wyczerpywać horyzontów naszej polityki. Dlatego polska polityka zagraniczna będzie otwierać się na nowe kierunki, szczególnie w wymiarze współpracy gospodarczej, a także współpracy politycznej. Pozytywne doświadczenia zebrane w ostatnich latach, m.in. podczas zasiadania w Radzie Bezpieczeństwa ONZ oraz zaufanie, jakie otrzymaliśmy, wskazują na kapitał międzynarodowy, który Polska dzisiaj posiada i który chcemy spożytkować w polityce międzynarodowej. Do tej polityki międzynarodowego otwarcia Polski zaliczam również ten nasz ważny postulat utrzymania polityki „otwartych drzwi” do Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Polska jest rzecznikiem dalszego rozszerzenia obu tych organizacji.
 

Trzecie pilne zadanie, jakie stoi przed polską polityką zagraniczną, to rozwój polskiej soft power. Chodzi o umacnianie pozytywnego wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej na świecie oraz zdecydowane zwalczanie działań fałszujących polską historię. Skuteczną realizację tego celu mogliśmy zaobserwować podczas zeszłorocznych uroczystości 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej z udziałem niemal 40 delegacji przybyłych do Warszawy. Międzynarodowy charakter obchodów i duże zainteresowanie najważniejszych mediów pozwoliło na przypomnienie światowej opinii publicznej prawdy o wydarzeniach sprzed 80 lat i o przyczynach, które je wówczas wywołały.

 

 

 

Ekscelencje, Szanowni Państwo,

 

ten rok będzie rokiem szczególnych narracji o Rzeczpospolitej i historii Polaków. Sekwencja tegorocznych rocznic w symboliczny sposób pokazuje polski los, gdzie momenty chwalebne przeplatają się z momentami tragicznymi. Z jednej strony jest to rok 100-lecia narodzin papieża, świętego Jana Pawła II oraz 100-lecia zwycięskiej bitwy z bolszewikami na przedpolach Warszawy, która uratowała Europę przed komunistycznym podbojem. Będziemy również świętować 40-lecie podpisania porozumień sierpniowych i powstania Solidarności, największego demokratycznego ruchu społecznego w dziejach Europy, który dał impuls do przezwyciężenia zimnowojennego podziału i ponownego triumfu wolności i demokracji nad komunistycznymi dyktaturami w naszej części kontynentu. Jednocześnie w tym roku będziemy obchodzić 80. rocznicę zbrodni katyńskiej i 10. rocznicę tragedii smoleńskiej, a także 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej, który to dzień dla grupy państw, do jakich należy Polska, miał szczególny wymiar.

 

Niestety, zwycięstwo nad niemieckim totalitaryzmem, ani dla nas Polaków, ani dla pozostałych narodów Europy Środkowo-Wschodniej nie oznaczało odzyskania wolności, a w przypadku krajów bałtyckich skutkowało utratą przedwojennej niepodległości. Stąd moje głębokie przeświadczenie, że nie można zrozumieć w pełni historii Europy i świata bez poznania historii Polski i naszej części kontynentu. Fałszowanie historii Polski zawsze w konsekwencji prowadzi do instrumentalnego potraktowania prawdy o historii świata. Rzeczpospolita w dziejach Europy pełni bowiem rolę swoistego barometru wolności – gdy Polska popadała w niewolę, również Europa, przynajmniej w swej wielkiej części, była zniewolona i nie mogła w pełni rozwinąć swojego potencjału. Taka jest uniwersalna lekcja, jaką można wyciągnąć z polskiej historii.
 

W kontekście obecnej sytuacji międzynarodowej, chcę przekazać dziś, za Państwa pośrednictwem, apel do stolic Waszych krajów o wspólny wysiłek na rzecz uczciwego i pełnego szacunku odnoszenia się do najnowszej historii świata. Musimy wspólnie dbać o to, by nikt fałszywie nie starał się pisać historii na nowo. Do fałszowania historii nie mogą być używane fora, jakimi są organizacje międzynarodowe. A taka próba, w odniesieniu do Rady Europy, jest obecnie zapowiadana przez jedną ze stolic.
 

Przez szacunek do siebie nawzajem i do prawdy nie powinniśmy dopuścić do tego typu nadużyć. Jestem bowiem pewien, że wszystkich nas łączy troska o prawdę historyczną.

 

Wielce Szanowni Państwo,

 

W tym duchu pragnę bardzo podziękować Państwu za kolejny rok wspólnej pracy. Mam nadzieję, że mają Państwo satysfakcję z pełnionej misji w naszym kraju. Proszę o przekazanie najlepszych życzeń noworocznych do Państwa stolic. Życzę Państwu, Państwa rodzinom i współpracownikom wszelkiej pomyślności oraz zdrowia w tym nowym, 2020 roku. 

 

Dziękuję.

 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.