Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 22 stycznia 2020

Przemówienie Prezydenta podczas debaty „Growing Europe: The Economic Vitality of Central and Eastern Europe”

 

Szanowna Pani Prezydent,

Szanowny Panie Prezydencie,

Szanowna Pierwsza Damo Łotwy,

Szanowny Panie Premierze,

Ekscelencje,

Panie i Panowie,

Dostojni Goście i Przyjaciele!

 

ENGLISH VERSION>>

 

Bardzo mi miło być tutaj z Państwem. Jestem wdzięczny za zaproszenie. Szczególne podziękowania kieruję do Domu Polskiego oraz naszych partnerów – PZU i Banku Pekao S.A. za zorganizowanie tego wydarzenia. Daje mi to wspaniałą okazję do wypowiedzi na temat mojego własnego regionu, który jest najszybciej rozwijającym się rynkiem w Europie, a może i na całym świecie. Określenie źródeł witalności ekonomicznej naszego regionu i potencjalnych narzędzi wspierania jego wzrostu gospodarczego było jednym z moich priorytetów na przestrzeni ostatnich 5 lat.

Zobacz także: „Europa Środkowo-Wschodnia to jeden z najdynamiczniejszych regionów” [PL/EN] Prezydent: Polska liderem rozwoju w naszej części Europy [PL/EN]

 

Mam zaszczyt rozpocząć tę debatę wraz z moją drogą koleżanką, zaprzyjaźnioną panią Prezydent Chorwacji Kolindą Grabar-Kitarović, która była moim wiarygodnym i aktywnym sojusznikiem w tym procesie. Dziękuję Ci bardzo, Kolindo.

 

Mam również przyjemność być tutaj z przyjaciółmi i partnerami, Prezydentem Łotwy, panem Egilsem Levitsem, a także Premierem Estonii, panem Jüri Ratasem.

 

Prawie pięć lat temu nasz wspólny wysiłek na rzecz rozwoju potencjału gospodarczego Europy Środkowo-Wschodniej zaowocował pomysłem uruchomienia Inicjatywy Trójmorza – platformy mającej na celu wspieranie integracji infrastruktury i gospodarki dwunastu krajów położonych na obszarze pomiędzy Bałtykiem, Adriatykiem a Morzem Czarnym. Ta bliskość geograficzna wraz z pokrewieństwem kulturowym, zbieżnymi interesami gospodarczymi, a także podobne wyzwania stojące przed nami stymulują nas do planowania pogłębionej współpracy w zakresie infrastruktury, energii i gospodarki. Wyniki są widoczne, ponieważ rośnie rola gospodarcza Europy Środkowej.

 

Począwszy od lat dziewięćdziesiątych kraje Europy Środkowo-Wschodniej przeszły niezwykłą transformację społeczno-gospodarczą, a region ten stał się ważnym motorem wzrostu dla całej Unii Europejskiej. Efektem tego spektakularnego rozwoju było nasze przystąpienie do instytucji euroatlantyckich, w tym do NATO i UE. W wyniku trzech fal rozszerzenia w latach 2004, 2007 i 2013 kraje naszego regionu stały się członkami Unii Europejskiej, zwiększając potencjał UE o ponad 110 milionów ludzi, poszerzając jej terytorium o 28%, a jednocześnie generując jedynie około 10% jej PKB. Ale czasy się zmieniają.

 

Dziś jesteśmy jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się regionów Europy. W latach 1996-2017 gospodarki naszego regionu odnotowały 114% wzrost PKB per capita, w porównaniu z zaledwie 27% w krajach zachodnich. Jesteśmy jednym z najbardziej atrakcyjnych regionów dla inwestycji. Łącznie nasze kraje reprezentują 1,4 biliona euro PKB. Nasze gospodarki stale i wytrwale skracają dystans do swoich zachodnich odpowiedników mierzony kluczowymi wskaźnikami  gospodarczymi. Nadal jesteśmy w stanie zaoferować stosunkowo niskie koszty pracy, silny kapitał ludzki z dobrze wykształconymi pracownikami, przyjazne środowisko podatkowe, duży rynek konsumencki oraz najlepsze lokalizacje dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

 

Siłą napędową wzrostu gospodarczego i naszą największą przewagą konkurencyjną jest zdywersyfikowana gospodarka. W naszym regionie działają różne sektory gospodarki, zarówno tradycyjne jak i innowacyjne, takie jak: przemysł samochodowy, usługi informatyczne, rolnictwo, przemysł drzewny, nieruchomości, przetwórstwo spożywcze, elektronika i finanse. Jak wszyscy Państwo wiedzą, Polska jest największą gospodarką wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej i jednym z europejskich liderów wzrostu. Jestem bardzo dumny, że podczas mojej kadencji jako prezydenta, mój kraj mógł dołączyć do klubu największych gospodarek Unii z PKB w wysokości około 500 miliardów euro.

 

Panie i Panowie,

pomimo wszystkich pozytywnych zmian, państwa Trójmorza nadal borykają się z zaległościami gospodarczymi i infrastrukturalnymi, które wymagają znacznych inwestycji. Badania wskazują na potrzeby inwestycyjne w zakresie modernizacji infrastruktury transportowej, energetycznej i cyfrowej w dwunastu krajach Europy Środkowej i Wschodniej o wartości ponad 1 biliona euro. Inicjatywa Trójmorza jest naszą odpowiedzią.

 

Będąc jednym ze współtwórców tej platformy, jestem głęboko przekonany, że instrument ten będzie sprzyjał konwergencji gospodarczej regionu z zachodnią częścią Unii Europejskiej. Dzieje się to już teraz dzięki rozwojowi infrastruktury, współpracy gospodarczej i społecznej oraz wzajemnym połączeniom.

 

Kraje Trójmorza łączą w sobie wysoki wzrost gospodarczy z wysoką stabilnością. Dzięki temu inwestorzy mogą osiągać wysokie, ale bezpieczne stopy zwrotu z inwestycji. Naszym strategicznym celem w ramach Inicjatywy Trójmorza jest wspieranie rozwoju komunikacji Północ-Południe, sieci drogowych i kolejowych, śródlądowych dróg wodnych, interkonektorów energetycznych oraz infrastruktury cyfrowej (sieci światłowodowe, sieci 5G, węzły logistyczne e-commerce).

Celu tego nie można osiągnąć bez udziału kapitału prywatnego. Dlatego też w zeszłym roku, w wyniku udanej współpracy instytucji rozwojowych z Polski, Rumunii, Czech i Łotwy, powstał Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza, zrzeszający inwestorów publicznych i prywatnych. Jego kapitał zostanie wykorzystany do współfinansowania priorytetowych projektów infrastrukturalnych w regionie.

 

Inicjatywa i idea wzmocnienia naszej współpracy spotyka się z rosnącym zainteresowaniem podmiotów gospodarczych. We wrześniu ubiegłego roku podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, tzw. „Polskiego Davos”, utworzono wspólny indeks giełdowy CEEplus. Współpraca Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i innych lokalnych giełd otworzyła region dla firm i inwestorów z całego świata.

 

Drodzy Przyjaciele,

chciałbym skupić uwagę Państwa na jeszcze jednym instrumencie stymulującym współpracę w regionie, który jest obecnie ustanawiany. Mówię o „Radzie Biznesu Rozwijającej się Europy” – „Growing Europe Business Council”. Jego rolą jest promowanie Europy Środkowej i Wschodniej jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania oraz wspieranie działalności gospodarczej w regionie CEE.

 

Jestem bardzo dumny z tych inicjatyw. Fundusz, indeks CEEplus i „Growing Europe Business Council” reprezentują nowoczesny model biznesowy wprowadzony przez kraje Trójmorza. Tak postrzegamy wzrost gospodarczy naszego regionu. Jest to wizja, którą podzielają nasi partnerzy strategiczni.

 

Wreszcie, co nie mniej ważne, chcę wyrazić moją wdzięczność dla Estonii, która w czerwcu tego roku organizuje w Tallinie piąty szczyt Inicjatywy Trójmorza. Panie Premierze, powodzenia w przygotowaniach! Może Pan na nas liczyć. Mam nadzieję zobaczyć Was wszystkich w Tallinie. Dziękuję bardzo.

 

Davos | Dom Polski. Debata Growing Europe: The Economic Vitality of Central and Eastern Europe

Poleć znajomemu