Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 23 stycznia 2020

Wystąpienie podczas debaty „CEEplus index: Opportunities and benefits for the CEE and investors”

 

Dostojni Goście,

Panie i Panowie,

Drodzy Przyjaciele,

 

Dziękuję bardzo za zorganizowanie tego ważnego spotkania i za zaproszenie mnie do podzielenia się z Państwem kilkoma przemyśleniami. Postaram się mówić krótko. Ostatnio publiczna dyskusja na temat przyszłości Europy koncentrowała się głównie na wyzwaniach, przed którymi stoimy, takich jak Brexit, zmiany klimatyczne, migracje i demografia. Postawię jednak tezę, że możliwość skutecznego stawienia im czoła będzie w dużej mierze zależała od stabilnego wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej. Jeśli tak, to gdzie powinniśmy szukać nowej siły napędowej wzrostu? 

 

Zobacz także: „Europa Środkowo-Wschodnia to jeden z najdynamiczniejszych regionów” [PL/ENG] Prezydent: Polska liderem rozwoju w naszej części Europy [PL/ENG] Jestem głęboko przekonany, że odpowiedź na to pytanie można znaleźć w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Powiem Państwu dlaczego. W wyniku trzech fal rozszerzenia w latach 2004, 2007 i 2013 kraje tego regionu przystąpiły do Unii Europejskiej, zwiększając jej potencjał o ponad 110 mln osób, powiększając jej terytorium o 28%, ale generując jedynie około 10% unijnego PKB.

 

W ciągu ostatnich 30 lat, a więc w okresie zaledwie jednego pokolenia, kraje Europy Środkowej i Wschodniej przeszły wyjątkową transformację społeczno-gospodarczą. Jesteśmy jednym z najatrakcyjniejszych regionów do inwestowania, nadal cieszącym się stabilnym i wysokim wzrostem gospodarczym na poziomie około 4% oraz rekordowo niską stopą bezrobocia. Gospodarki Europy Środkowej i Wschodniej są najszybciej rozwijającym się regionem w Europie i tendencja ta ma się utrzymać w kolejnych latach.

 

Nasza przewaga wynika ze zróżnicowanych gospodarek. W regionie działają różne sektory, zarówno tradycyjne jak i innowacyjne, takie jak: przemysł samochodowy, usługi informatyczne, rolnictwo, przemysł drzewny, nieruchomości, przetwórstwo spożywcze, elektronika i finanse.

 

Drodzy Przyjaciele,

 

Kraje mojego regionu mają podobną historię i doświadczenia z transformacji od gospodarki centralnie planowanej do wolnorynkowej. Oznacza to, że stawiamy czoła podobnym problemom. Pomimo wszystkich pozytywnych wydarzeń, które miały miejsce w ciągu ostatnich trzech dekad, nadal mamy do czynienia z zaległościami gospodarczymi i infrastrukturalnymi, które wymagają inwestycji.

 

Jak wynika z badania Spotdata, potrzeby inwestycyjne w zakresie modernizacji infrastruktury transportowej, energetycznej i cyfrowej w tej części Europy wynoszą ponad 1 bilion euro.

 

Naszą odpowiedzią na te ogromne potrzeby infrastrukturalne jest Inicjatywa Trójmorza. Rozpoczęta w 2015 roku, jest to wspólnota 12 krajów skupiona na zwiększaniu integracji infrastruktury i gospodarek, a także wypełnianiu luk infrastrukturalnych w trzech priorytetowych obszarach: transportu, energii i cyfryzacji.

 

Jako jeden ze współtwórców tej platformy współpracy jestem głęboko przekonany, że formuła ta będzie sprzyjać konwergencji ekonomicznej regionu z zachodnią częścią Unii Europejskiej. Kluczem do osiągnięcia naszych ambitnych celów jest współpraca na wszystkich szczeblach - lokalnym, krajowym i regionalnym, a także wsparcie ze strony naszych partnerów strategicznych – Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych.

 

Cieszę się, że ostatnie 4 lata przyniosły znaczące osiągnięcia na wszystkich szczeblach współpracy, szczególnie w wymiarze gospodarczym, który ma kluczowe znaczenie dla przyciągnięcia prywatnych inwestycji do regionu.

 

W czerwcu 2019 roku, w wyniku udanej współpracy polskich i rumuńskich instytucji rozwojowych, powstał Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza. Fundusz jest instrumentem inwestycyjnym, którego celem jest współfinansowanie kluczowych projektów infrastrukturalnych w regionie Trójmorza. Co ważne, jest to inicjatywa komercyjna i rynkowa, która w moim przekonaniu przyczyni się do przyciągnięcia prywatnych inwestorów.

 

Panie i Panowie,

 

Pracując razem nad osiągnięciem realnych rezultatów i pogłębieniem współpracy między naszymi krajami oraz otwarciem regionu na świat, staramy się postawić w sytuacji inwestora. Oprócz Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza istnieje jeszcze jeden instrument finansowy. Mówię tu o indeksie CEEplus. Uruchomiony we wrześniu ubiegłego roku na Forum Ekonomicznym Krynica-Zdrój w Polsce, tzw. polskim Davos, indeks CEEplus łączy portfele największych spółek z Chorwacji, Czech, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier.

 

Uruchomienie wspólnego indeksu giełdowego wskazuje na coś bardzo istotnego: że w naszym regionie nie ma konkurencji pomiędzy giełdami. Istnieje synergia, podobnie jak w innych obszarach Inicjatywy Trójmorza. Indeks CEEplus jest znaczącym krokiem w kierunku otwarcia regionu na spółki i inwestorów z całego świata.

 

Jest to nasza szansa na to, by stać się  gospodarczym sercem Europy. Podczas gdy gospodarka starej Europy zwalnia, Europa Środkowa ma potencjał, aby wypełnić tę lukę i przedstawić nowe, innowacyjne pomysły na rozwój gospodarczy. Oczywiście wiemy, że nie wszyscy są zadowoleni ze wzrostu, jaki osiągamy w regionie Trójmorza. Ale to jest w porządku. Zacytuję powiedzenie:  nie można zrobić omletu nie rozbijając jajek.

 

Na koniec pozwolę sobie podkreślić, że jestem głęboko przekonany, iż indeks CEEplus zwiększy atrakcyjność inwestycyjną regionu. Pozwoli nam również na jeszcze szybszy rozwój, co jest korzystne również dla całej Unii Europejskiej.

 

Dziękuję.

Davos | Dom Polski. Debata „CEEplus index: Opportunities and benefits for the CEE and investors”

Poleć znajomemu