Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 3 lutego 2020

Wypowiedź Prezydenta RP po spotkaniu z Prezydenem Republiki Francuskiej

 

Ekscelencjo, Panie Prezydencie Republiki Francuskiej,

Szanowni Państwo Ministrowie!

 

Bardzo cieszymy się z dzisiejszej wizyty w Warszawie – w Polsce – Pana Prezydenta i całej bardzo szerokiej delegacji francuskiej, w której jest wielu ministrów. Całe to wydarzenie ma dla nas ogromne znaczenie, a przede wszystkim – głęboko w to wierzę – stanowi przełom w relacjach polsko-francuskich, w szczególności poprzez podpisanie – czego byli Państwo przed momentem świadkami – programu współpracy, który stanowi wypełnienie deklaracji o strategicznej współpracy podpisanej w 2008 roku, a więc już prawie przed 12 laty, bo to był maj 2008 roku.

 

Zobacz także: Wizyta Prezydenta Francji [PL/ENG] Dzisiaj [mamy] to spotkanie, na którym program współpracy został zawarty: bardzo obszerny dokument, który reguluje współpracę pomiędzy Polską a Francją właściwie we wszystkich dziedzinach, poczynając od współpracy militarnej, poprzez polityczną, przemysłową, gospodarczą, społeczną – w wielu dziedzinach życia, w których normalnie realizowane są relacje pomiędzy państwami; także w dziedzinie nauki, współpracy w zakresie badań i rozwoju. Te wszystkie kwestie są tam poruszone.

 

To niezwykle ważny moment, jestem bardzo wdzięczny Panu Prezydentowi, że przyjechał do nas właśnie teraz. Jak Państwo doskonale wiedzą, kilka dni temu nastąpił historyczny przełom – Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej; dokonało się to, co umownie nazwaliśmy brexitem. I jest to zupełnie nowa sytuacja dla Unii Europejskiej. Ale w tej Unii – jeżeli na nią spojrzymy – Francja z całą pewnością stanowi dzisiaj potęgę na skalę europejską. Rola Francji po dokonaniu się brexitu w Unii Europejskiej bez wątpienia ogromnie wzrasta.

 

Dlatego cieszę się, że właśnie teraz, w tym momencie, Prezydent Francji kieruje pierwsze kroki do nas, do Polski. Podpisuje z nami tę niezwykle ważną deklarację i tym samym daje sygnał swojego głębokiego zainteresowania naszą częścią Unii Europejskiej, jej sprawami i również tym, w jaki sposób Unia będzie się nadal rozwijać i jaki będzie jej nowy kształt.

 

Dlatego że nie mamy wątpliwości, że Unia będzie musiała w jakimś sensie nabrać nowego kształtu; że opuszczenie Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię oznacza pewne nowe rozdanie i nowe otwarcie; że role w Unii Europejskiej będą musiały zostać poukładane na nowo i architektura europejska siłą rzeczy musi ulec w jakimś sensie przebudowie.

 

Pytanie – jak to zrobić, aby było jak najlepiej dla naszych państw, a przede wszystkim dla naszych społeczeństw, i aby Unia Europejska sama w sobie w przyszłości działała w sposób bardziej wydajny, była atrakcyjna, by była Unią, z której nikt już nie będzie chciał wychodzić, dlatego że po prostu będzie się opłacało być członkiem Unii Europejskiej z wielu względów. Nie tylko dlatego, że mamy strefę Schengen, że mamy wiele innych udogodnień.

 

Ale przede wszystkim dlatego, że Unia będzie dobrze funkcjonowała gospodarczo, będzie w niej wzajemny szacunek, że będzie dobrze układająca się współpraca i państwa Unii Europejskiej razem będą rzeczywiście stanowiły wspólnotę gospodarczą o światowym potencjale. Bo to jest to, do czego chcielibyśmy dążyć i na co patrzą z nadzieją wszyscy, którzy odpowiedzialnie pragną prowadzić sprawy europejskie.

 

Mam tę przyjemność, że rozmawiamy dzisiaj z Panem Prezydentem o kwestiach bezpieczeństwa, przede wszystkim sprowadza się to do dwóch zagadnień: z jednej strony – oczywiście bezpieczeństwa militarnego, ale także energetycznego. To ogromnie ważna sprawa. Jak Państwo wiedzą, kwestii bezpieczeństwa energetycznego nie sposób omawiać w oderwaniu od kwestii ochrony klimatu. To są te sprawy, o których rozmawialiśmy z Panem Prezydentem do tej pory.

 

Rozmawialiśmy długo, zarówno podczas spotkania w cztery oczy, jak i przed momentem, podczas spotkania delegacji, a za chwilę przejdziemy na kolejną rundę rozmów, gdzie także będziemy rozmawiali o sytuacji w naszej części Europy – na temat wyzwań w zakresie bezpieczeństwa, także właśnie militarnego i energetycznego, które dzisiaj przed nami stoją.

 

Pana Prezydenta czekają też dzisiaj jeszcze dalsze rozmowy – przede wszystkim z Panem Premierem – o europejskich sprawach politycznych, bardziej związanych już z funkcjonowaniem Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej i wszystkiego, czym zajmują się właśnie te podmioty, organy Unii Europejskiej.

 

Natomiast chcę podkreślić jeszcze raz: wierzę głęboko, że ta wizyta Pana Prezydenta i podpisanie tego programu współpracy mają znaczenie przełomowe. Ogromnie bym chciał, by współpraca między Polską a Francją zacieśniła się w dziedzinie badań i rozwoju. Już dzisiaj jest to bardzo szeroka współpraca, bo Francja jest jednym z najbliższych partnerów gospodarczych Polski. To 20 mld euro obrotów handlowych, więc już dzisiaj jest to duży bilans. Ale potencjał w tym zakresie jest nieporównywalnie większy – co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Już dzisiaj na rynku polskim są obecne potężne francuskie firmy, które operują tu od wielu lat.

 

Ale mamy mnóstwo pól, na których ta współpraca mogłaby się zacieśnić, choćby jeżeli chodzi o elektromobilność, gdzie Polska cały czas pracuje nad rozwojem zasilania pojazdów elektrycznych, czyli – krótko mówiąc – pracujemy nad bateriami. W tym zakresie współpraca między Polską a Francją, między firmami naszymi a francuskimi, śmiało może być rozwijana. Jestem przekonany, że może dać dobre rezultaty, biorąc też pod uwagę, jak wielkim potentatem na rynku motoryzacyjnym jest dzisiaj Francja, o której historii motoryzacyjnej i dorobku motoryzacyjnym można nie wspominać, bo każdemu są doskonale znane.

 

Pól do współpracy jest bardzo dużo. Będziemy rozmawiali o naszym uczestnictwie w projekcie europejskiego czołgu, jeżeli chodzi o współpracę przemysłu militarnego. Chcielibyśmy w tym projekcie i przedsięwzięciu wziąć udział i – krótko mówiąc – chcielibyśmy także w przyszłości, gdyby taki czołg z naszym udziałem powstał, w niego się zaopatrywać, budując zarazem gospodarkę europejską. Podałem tylko jeden z przykładów z bardzo wielu dziedzin, w których mamy nadzieję rozwijać współpracę z Francją.

 

Jeszcze raz chcę podkreślić: mieliśmy do tej pory deklarację o strategicznej współpracy, ale głęboko wierzę, że podpisany dzisiaj dokument, program współpracy – śmiało można powiedzieć – pokazuje drogę, jaką należy postępować, by ta współpraca rzeczywiście nabierała waloru strategicznego. Podpisanie tego dokumentu i dzisiejsza obecność Pana Prezydenta u nas ma znaczenie przełomowe nie tylko dla nas, ale – mówiąc górnolotnie – dla naszej części Europy, a także, mam nadzieję, dla całej Unii Europejskiej. Bo obecność Pana Prezydenta dzisiaj tutaj, w Europie Centralnej, jest także ważnym sygnałem dla całej naszej części Europy.

 

Jeszcze raz bardzo serdecznie witam Pana Prezydenta, mam nadzieję, że Pańska wizyta w naszym kraju będzie udana i uzna Pan, że była pożyteczna, także – a może z Pańskiego punktu widzenia przede wszystkim – dla Francji.

Prezydent RP Andrzej Duda: rozmawiamy dzisiaj z Panem Prezydentem o kwestiach bezpieczeństwa militarnego oraz energetycznego.

Poleć znajomemu