Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 24 lutego 2020

Prezydent o konkursie Pracodawca Przyjazny Pracownikom: Laureaci budują polską gospodarkę

 

Wielce Szanowna Pani Minister,

Szanowni Państwo Ministrowie,

Wielce Szanowny Panie Przewodniczący Komisji Krajowej,

Szanowni Państwo Członkowie Komisji Krajowej,

Wszyscy Dostojni Przybyli Goście,

na czele z Państwem Prezesami, Dyrektorami,

Wszyscy Wielce Szanowni Państwo!

Zobacz także: Finał XII edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”

 

Bardzo dziękuję, że po raz kolejny ta gala wręczenia statuetek i certyfikatów konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” odbywa się właśnie tutaj w Pałacu Prezydenckim, że zechcieli Państwo przyjąć to zaproszenie, i że Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” powierza Prezydentowi Rzeczypospolitej w kolejnym roku, znowu, możliwość współprowadzenia tej gali i wręczenia i statuetek, i certyfikatów.

 

Tytułów nie przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej. Tytuły w tym konkursie przyznaje komisja, ale wniosek pochodzi od pracowników – to jest właśnie  jego najcenniejsza część, że to nie kto inny, a właśnie pracownicy danego zakładu, danego przedsiębiorcy decydują o tym, czy ich pracodawca będzie w tym konkursie mógł ubiegać się o nagrodę. W istocie zatem można powiedzieć, że to pracownicy ubiegają się o nagrodę dla swojego pracodawcy, co sądzę, że dla samego pracodawcy powinno być tym bardziej cenne, a dla wszystkich tych, którzy obserwują ten konkurs, powinno jasno wskazywać niezwykłą wartość, jaką taki właśnie pracodawca ma na naszym rynku pracy i dla naszej gospodarki.

 

Mówię o tym, dlatego, że ten konkurs traktuję ze szczególnym rozrzewnieniem. To było jedno z pierwszych wydarzeń, które miało miejsce w Pałacu Prezydenckim, w tej sali, w czasach, kiedy prezydentem był pan profesor Lech Kaczyński, człowiek „Solidarności”, wiceprzewodniczący „Solidarności”, ten, który miał rzeczywiście sprawy pracownicze, kwestie przestrzegania prawa pracy i innych zasad, takich jak zasady bezpieczeństwa i higieny pracy czy wreszcie zasady funkcjonowania związków zawodowych, a więc zrzeszania się pracowników – można powiedzieć śmiało: miał je w swoim sercu. To była jego specjalność, również od strony naukowej, ale można śmiało powiedzieć, że to była również jego specjalność jako państwowca od strony życiowej. Zawsze te kwestie niezwykle mocno akcentował i cieszył się ogromnie, że „Solidarność” z tym konkursem przyszła do niego i chciała, żeby go wraz z „Solidarnością” współprowadził. To był styczeń 2008 roku, ja 16 stycznia zacząłem tutaj moją służbę przy boku prezydenta Lecha Kaczyńskiego, służbę dla Rzeczypospolitej, i to było rzeczywiście jedno z pierwszych wydarzeń. Dlatego co roku z pewną nostalgią i wielkim sentymentem ten konkurs witam w Pałacu Prezydenckim i jestem zaszczycony tym, że wraz z Panem Przewodniczącym Komisji Krajowej, Panem Piotrem Dudą, mogę tutaj te statuetki i certyfikaty Państwu – wybranym przedsiębiorcom – wręczać. Jest to dla mnie wielki zaszczyt.

 

Ale przede wszystkim bardzo mocno chcę podkreślić to, co powiedział przed chwilą prowadzący – to jest nagroda, która pokazuje nowoczesną stronę polskiej gospodarki. To są nowoczesne przedsiębiorstwa – te, w których są przestrzegane zasady prawa pracy, te, w których pracodawca poważnie je traktuje, gdzie umowy w absolutnej większości są umowami na czas nieokreślony, gdzie wszystkie zasady dzisiaj związane z tym, że trzy umowy i później już jest umowa na czas nieokreślony – że te wszystkie zasady są przestrzegane, to są zasady, którym pracodawca hołduje, i pracownicy to widzą: sposób, w jaki są traktowani, sposób, w jaki przestrzegane są zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, traktowane przez niektórych po macoszemu, a przecież tak ważne, żeby obniżać poziom wypadkowości w zakładach, a przecież tak fundamentalnie istotne dla dobrego funkcjonowania przemysłu zgodnego z trendami nowoczesnego rozwoju gospodarki.

 

To, proszę Państwa, także oczywiście możliwość swobodnego funkcjonowania związków zawodowych zgodnie ze wszystkimi zasadami – tak, aby pracownicy i ich interesy były bronione i były dobrze w zakładzie reprezentowane.

Powtarzam jeszcze raz: najważniejsze w tym wszystkim jest to, że to właśnie nie kto inny, tylko pracownicy zgłaszają swojego pracodawcę do tego konkursu. Dlatego wszystkim tym, którzy uczestniczyli w tym konkursie, ale przede wszystkim laureatom tego konkursu, tym, którzy za chwilę te statuetki i certyfikaty otrzymają, chciałem z całego serca pogratulować i podziękować za to, że w taki właśnie a nie inny sposób prowadzą swoją działalność, budując nowoczesną polską gospodarkę, dobrze funkcjonującą, bo w absolutnej większości są to zakłady, które święcą sukcesy, które bardzo dobrze działają, które właśnie są zakładami nowoczesnymi, w których także bardzo często postępują w istotnym stopniu procesy innowacyjności badań i rozwoju, wprowadzania nowoczesnych rozwiązań, tego wszystkiego, co jest tak ważne dla ambitnego rozwoju gospodarczego, który stawia nas w czołówce rozwijających się państw – nie tylko europejskich, lecz także i światowych.

 

Jeszcze raz, z góry, z całego serca Państwu gratuluję. Za chwilę będę miał możliwość tego osobistego jeszcze uściśnięcia ręki, ale chcę bardzo mocno podkreślić ważność tej gali, tego konkursu, dla Rzeczypospolitej, dla naszej gospodarki, dla jej rozwoju.

 

Bardzo dziękuję.

Pałac Prezydencki | Gala XII edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”

Poleć znajomemu