Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 25 lutego 2020

Wystąpienie podczas uroczystości podpisania ustawy o trzynastej emeryturze

Żyrardów | Uroczystość podpisania ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu dla emerytów i rencistów

Szanowna Pani Minister,

Szanowny Panie Ministrze,
Wielce Szanowny Panie Wojewodo,
Szanowny Panie Burmistrzu,
Wszyscy Dostojni Przybyli Goście,
Drodzy Nasi Seniorzy,
Droga Młodzieży!

 

Piękne spotkanie, takie całkowicie międzypokoleniowe, bo chyba rzeczywiście wszystkie pokolenia – z tego, co widziałem, przechodząc tutaj, przez salę – są obecne: od pokolenia moich dziadków, przez pokolenie moich rodziców, dzisiaj już też seniorów, poprzez moje pokolenie, aż do pokolenia mojej córki i tego młodszego.

 

Zobacz także: Ustawa o trzynastej emeryturze podpisana Bardzo się cieszę. Cieszę się z radości seniorów, ale też cieszę się, że tę radość widzą młodsi – ci znacznie młodsi ode mnie, którym w przyszłości przyjdzie prowadzić polskie sprawy. Cieszę się, że jesteście w tym momencie, który dla nas wszystkich jest ważny – gdy możemy zrealizować to, co bardzo istotne w każdym praworządnym państwie, które chce, by jego gospodarka była ukształtowana na zasadzie społecznej gospodarki rynkowej.

 

Społeczna gospodarka rynkowa to oparta głęboko na korzeniach chrześcijańskich filozofia takiego kształtowania ustroju ekonomicznego, by w gospodarce państwowej następowało coś, co jest jej fundamentem – a mianowicie: sprawiedliwy podział dóbr. Tzn. by każde pokolenie było w należyty sposób zabezpieczone – by młodzież i dzieci miały zabezpieczoną szkołę, by były przedszkola, by rodzice mieli odpowiednie pieniądze, aby móc kształcić i spokojnie wychowywać dzieci, by rodzice mieli pracę i wsparcie ze strony państwa dla rodzin.

 

I wreszcie: by dla tych, którzy całe swoje życie przepracowali, którzy przeszli już trudy życia, którzy zasługują na to, by mogli wreszcie odpocząć – aby także dla nich było godziwe świadczenie zapewniające im taki poziom życia, by mogli żyć spokojnie i bez zmartwień. A jak dobrze, to żeby mogli się podzielić też ze swoimi wnukami, jeżeli będą chcieli – żeby na to mieli. To jest właśnie jeden z bardzo ważnych elementów społecznej gospodarki rynkowej. Bo zwłaszcza w tym ostatnim elemencie bardzo istotna jest kwestia sprawiedliwego podziału dóbr.

 

Jak Państwo przed chwilą widzieli, miałem dziś zaszczyt w Państwa obecności podpisać ustawę, realizując moją konstytucyjną prerogatywę, jaką jest prerogatywa do podejmowania decyzji co do dalszych losów ustawy. Jak Państwo wiedzą, Prezydent może ustawę podpisać, co – przed jej publikacją – stanowi już ostatni element procesu ustawodawczego; może też skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli ma wątpliwości, nie podpisując jej; i może wreszcie zawetować ustawę, czyli zwrócić ją do Sejmu, gdy ma wątpliwości co do treści ustawy, gdy – krótko mówiąc – z ustawą się nie zgadza, uważa, że powinna być ukształtowana w inny sposób, jeśli chodzi o jej treść.

 

Jak Państwo widzieli, podpisałem wspomnianą przez Panią Minister ustawę, która daje 13. emeryturę, która w zeszłym roku była eksperymentem podjętym przez rząd. Zdecydowano o wypłacie dodatkowego świadczenia, podejmując pewne ryzyko – tak samo, jak podjęto ryzyko przy rozpoczęciu programu 500+. Gdy okazało się, że są pieniądze, że jest możliwość nie tylko realizowania, lecz także rozszerzenia tego programu, poszerzono go – i dzisiaj 500+ jest wypłacane na każde dziecko w rodzinie.

 

Także w zeszłym roku zdecydowano o wypłacie 13. emerytury i obserwowano, jak będzie wyglądała sytuacja gospodarcza. Ona wygląda dobrze. W związku z powyższym w tym roku – po moich konsultacjach z Panem Premierem – podjęto decyzję, że 13. emerytura zostanie wprowadzona na stałe, że będzie wypłacana w każdym kolejnym roku, w kwietniu. Będzie wypłacana w wysokości najniższej emerytury na dzień 1 marca każdego roku.

 

W tym roku po wspomnianej przez Panią Minister przed momentem waloryzacji najniższa emerytura wynosi 1200 zł. A więc ta kwota 1200 zł będzie tegoroczną 13. emeryturą, która – jak powiedziałem – po złożeniu tego podpisu będzie wypłacana wszystkim emerytom i rencistom w Polsce w kwietniu i niewielkiej części z nich w maju tego roku.

 

Ale to nie tylko to, bo o kilku ważnych rzeczach trzeba wspomnieć. Wielu ludzi, którzy pobierają dzisiaj emeryturę – wielu seniorów – martwi się. Cóż, mają różne sytuacje życiowe, często pobierają różne dodatkowe świadczenia. Ta emerytura nie będzie wpływała na kwestię pobierania tych świadczeń – ona nie będzie miała żadnego wpływu na kwestie związane z pomocą społeczną. Otrzymają ją także osoby, które pobierają rentę rodzinną nie na jedną osobę, tylko ta renta idzie na kilka osób. One także otrzymają tę 13. – w ich przypadku – rentę.

 

Jest to więc świadczenie powszechne, które nie podlega egzekucji – chcę to bardzo mocno podkreślić. Nie będzie takiej możliwości, że jeżeli ktoś ma postępowanie egzekucyjne, to komornik zabierze 13. emeryturę. Nie, ona jest wyłączona spod egzekucji, bo jest specjalnym świadczeniem, które ma poprawić sytuację seniora niezależnie od tego, w jakiej sytuacji ten senior jest. To bardzo ważny element. Tak właśnie chcieliśmy, by to świadczenie było ukształtowane. Żeby ono rzeczywiście dotarło do każdego i pomogło załatwić wiele spraw. Ogromnie się cieszę, że możemy się wywiązać z tego zobowiązania.

 

Państwo na moich spotkaniach wielokrotnie w różnych miastach w Polsce pytali o tę kwestię. Mówiłem: „Spokojnie, rozmawiałem z Panem Premierem, uzgadnialiśmy to, 13. emerytura będzie”. Nie chciałem wtedy mówić, że będzie można się spodziewać także 14. emerytury. Bo to liczono i nie byliśmy jeszcze stuprocentowo pewni. Dzisiaj możemy być pewni, że także 14. emerytura w 2021 roku zostanie wypłacona – dzisiaj przyjął to rząd. Ustawa w tej sprawie – oczywiście – musi przejść przez parlament; rząd dzisiaj zatwierdził ten projekt, ustawa trafi teraz do parlamentu. Jeżeli trafi do mnie – a wierzę głęboko, że trafi – mogą Państwo być spokojni, że także to świadczenie zostanie podpisane, dlatego że ono jest polskim emerytom zwyczajnie potrzebne.

 

Zawsze powtarzam: dla mnie jest najważniejsze, by moim rodakom podnosił się poziom życia. To było moje najważniejsze pragnienie, gdy ubiegałem się o urząd Prezydenta Rzeczypospolitej i gdy zostałem przez Państwa wybrany. Ten poziom życia podnosił się przede wszystkim w wyniku wzrostu płac, ale także ogromnie się podnosił w rodzinach – które wychowują dzieci – także dzięki programowi 500+. Wtedy była taka sytuacja, że podchodzili do mnie emeryci i po cichutku mówili na spotkaniach: „Wnuki dostają to 500+, ale my też byśmy chcieli, żebyście o nas pamiętali”.

 

Muszę powiedzieć, że było mi przykro i trochę głupio, bo rozumiałem, że w tym zakresie jeszcze nie załatwiliśmy tej tak ważnej sprawy. Że przecież ludziom, którzy przepracowali całe życie, wychowywali nas, wypieścili, żebyśmy mogli dzisiaj żyć, sprawować nasze urzędy, pracować dla Polski – że przecież im też się należy wsparcie, godne życie. Cieszę się, że w zeszłym roku i w tym – i dalej, wierzę w to głęboko, w kolejnych latach – to wsparcie będzie. Mam nadzieję, że będzie 14., daj Boże – potem 15. emerytura, aż dojdziemy do tego, że podwyższymy Państwu wszystkie świadczenia emerytalne w sposób bardzo znaczący, bo to jest ważne.

 

Bardzo się cieszę, że przeprowadziliśmy tę waloryzację. Wcześniej często kpiono w gazetach, że jest waloryzacja – emeryt dostał 8 zł czy 20 zł. Seniorzy się wypowiadali, że taka podwyżka to żadna podwyżka, że to im prawie nic nie daje. W tym roku najniższa emerytura wzrosła o 100 zł. To jest konkret. 100 zł więcej to konkretna kwota! A ten wzrost ogólnie wyniósł co najmniej 70 zł – więc nikt nie miał mniejszego wzrostu emerytury niż 70 zł.

 

Oczywiście jeżeli chodzi o renty, to tam, gdzie nie ma pełnej niezdolności do pracy, ta podwyżka rzeczywiście była niższa, bo wynosi 52,50 zł. Ale w każdym przypadku ta podwyżka jest – i ona jest jednak podwyżką istotną. Mam nadzieję, że będziemy mogli nadal realizować te programy, budując w ten sposób sprawiedliwe, solidarne państwo, a przede wszystkim – z mojego punktu widzenia – państwo, w którym Polakom lepiej i bezpieczniej się żyje.

 

To „lepiej i bezpieczniej” to także te programy dla seniorów, o których wspomniała przed chwilą Pani Minister – programy, które mają pomóc seniorom w ich aktywizacji, mają pomóc w różnych formach poprawy jakości życia. Bo poprawa jakości życia to przecież nie tylko pieniądze, lecz także bardzo wiele innych form. To także po prostu zwykłe samopoczucie. To także ochrona zdrowia.

 

Pracujemy w tej chwili nad dodatkowymi programami dla seniorów w zakresie ochrony zdrowia. Dzisiaj tak naprawdę senior, który wymaga większej opieki, to w większości przypadków senior powyżej 75. roku życia. Tak to jest – życie się wydłuża, jesteśmy w coraz lepszej kondycji. Ogromnie się cieszę i życzę wszystkim Państwu, byście żyli jak najdłużej i jak najdłużej dobrze się czuli.

 

Zależy mi na tym, byśmy budowali takie państwo, gdzie senior szybko znajduje skuteczną, dobrą pomoc medyczną. Gdzie nie musi stać w długich kolejkach. Jestem wdzięczny Ministrowi Zdrowia, że skrócił dużą część tych kolejek, które właśnie dla seniorów były najbardziej uciążliwe – związane z leczeniem zaćmy, z endoprotezami. Te kolejki znacząco zostały skrócone – i dziękuję za to. Bo wielokrotnie rozmawiałem o tym z Panem Ministrem, właśnie idąc za tym, co słyszałem od Państwa na spotkaniach, co mówiliście mi bezpośrednio – to dla mnie bardzo ważne. Dlatego że najważniejszy jest Państwa głos i dlatego realizuję te prośby.

 

Dziękuję też za zaproszenie dzisiaj na to międzypokoleniowe spotkanie, gdzie młodzi – także ci najmłodsi – mogą podziękować swoim dziadkom i pradziadkom, że są tak wspaniali i są z nimi cały czas. Ogromnie się cieszę, że mogliśmy się spotkać. Jestem bardzo wzruszony, że to świadczenie będzie i znowu będę mógł zobaczyć uśmiech na twarzach seniorów w całej Polsce – tak, uśmiech! Bo dzięki temu można załatwić wiele ważnych spraw.

 

Jeszcze raz Państwu dziękuję, życzę zdrowia, wszelkiej pomyślności, radości z wnuków i prawnuków. I – krótko mówiąc – wszystkiego dobrego dla Państwa i Państwa najbliższych.

 

Dziękuję.

Poleć znajomemu