Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 3 marca 2020

Wystąpienie podczas konferencji inaugurującej „Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”


Szanowny Panie Prezydencie Republiki Islandii,

Szanowni Państwo Ministrowie,

Szanowni Państwo Ambasadorowie,

Wszyscy Dostojni Przybyli Goście,

Panie i Panowie,

 

Niezmiernie cieszę się, że mogę wziąć udział w inauguracji największego w ramach Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego – w Polsce i w Europie – programu, jakim jest „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”. Program ten stanowi odpowiedź na jakże aktualne dzisiaj wyzwanie – wpływu działalności człowieka na zmiany w środowisku naturalnym i ekosystemach.

 

Zobacz także: Wizyta Prezydenta Republiki Islandii w Polsce [PL/ENG] Fundusze EOG są od lat istotnym instrumentem wsparcia rozwoju Polski, jak również zmniejszania różnic społeczno-ekonomicznych całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W naturalny sposób są one komplementarne w stosunku do funduszy unijnych. Służą też upowszechnianiu w Polsce wiedzy o państwach-darczyńcach, pomagają w transferze wiedzy i technologii, a przede wszystkim – bo dzisiaj to stanowi istotę – ułatwiają nawiązywanie cennych kontaktów, także i osobistych.
 

Aby zobrazować skalę wsparcia otrzymanego w ramach dwóch poprzednich edycji Funduszy w Polsce – w latach 2004-2009 oraz 2009-2014 – warto podkreślić, że Fundusze posłużyły do zrealizowania ok. 2700 wartościowych projektów. Do obszarów, w których udało się pozyskane fundusze wykorzystać należą m.in.: ochrona środowiska, promowanie odnawialnych źródeł energii, ochrona zdrowia, czy szereg regionalnych i lokalnych inicjatyw na rzecz zmniejszania nierówności społeczno-gospodarczych.

 

Jestem głęboko przekonany, że wysokość przyznanego po raz trzeci wsparcia – w łącznej kwocie ponad 800 mln euro, w tym 164 mln euro w ramach „Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” – pozwolą na realizację wielu kolejnych projektów, które przyniosą wymierne efekty w ważnych aspektach życia społecznego i gospodarczego.

 

Szanowni Państwo,

 

Ponieważ głównym celem „Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” jest łagodzenie zmian klimatycznych i adaptacja do ich skutków, jako Prezydent RP nie mogę nie wspomnieć tutaj o krokach podjętych przez Polskę, zarówno w ostatnim czasie, jak i na przestrzeni wielu lat.

 

W Polsce w pełni dostrzega się konieczność podejmowania działań – niekiedy pilnych – na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Co więcej, świadomość wyzwań, zarówno tych na poziomie lokalnym, jak i krajowym, ale także i międzynarodowym, jest mocno zakorzeniona w naszej debacie publicznej i politycznej. To między innymi z tego względu Polska starała się – skutecznie – o organizację Konferencji Stron Konwencji Ramowej ONZ ds. Zmian Klimatu COP. Jako jedyne państwo na świecie byliśmy gospodarzami tej konferencji trzykrotnie (ostatni raz w 2018 r.), a czterokrotnie sprawowaliśmy prezydencję COP. To właśnie nie tak dawno, podczas COP24 w Katowicach i w ramach naszej prezydencji udało się wynegocjować tzw. Katowice Rulebook, czyli zasady wdrażania w życie Porozumienia paryskiego. Innym wymiernym sukcesem Konferencji COP24 było przyjęcie deklaracji solidarnej i sprawiedliwej transformacji – Just Transition, która uwzględnia aspekt społeczny transformacji na drodze do gospodarki niskoemisyjnej jako kluczowy dla uzyskania społecznej aprobaty dla zachodzących zmian.

 

Traktując z najwyższą powagą i odpowiedzialnością globalne wyzwania związane z ochroną środowiska naturalnego, pod koniec ubiegłego roku w nowoutworzonym Rządzie RP powstało po raz pierwszy Ministerstwo Klimatu, działające na styku kwestii środowiskowych, klimatycznych i energetycznych. Na czele tego ministerstwa stanął nie kto inny, jak Prezydent Konferencji COP24 Pan Minister Michał Kurtyka.
 

Priorytetem Polski jest łagodzenie zmian w środowisku naturalnym, zmniejszanie emisyjności gospodarki, poprawa jakości powietrza oraz redukcja emisji dwutlenku węgla. We wszystkich tych obszarach mamy czym się pochwalić. Warto chociażby wspomnieć, że w kwestii redukcji emisji dwutlenku węgla, w ramach Protokołu z Kioto, zawartego w 1997 roku, Polska zredukowała emisję CO2 o ponad 30%. W kontekście zmniejszania emisyjności gospodarki odnotować można zainaugurowaną przeze mnie we współpracy z Lasami Państwowymi ogólnopolską akcję „sadziMY”. W kwietniu ubiegłego roku w Nadleśnictwie Rytel na obszarze 100 hektarów zasadzono 300 tys. drzew.

 

Szanowni Państwo,

 

walka ze zmianami w środowisku naturalnym to działanie, które jako społeczność międzynarodowa musimy podejmować wspólnie. Dla osiągnięcia sukcesu niezwykle istotne są wymiana doświadczeń i korzystanie z know-how naszych partnerów. Dla Polski takim partnerem, ale również darczyńcą, jest m.in. Islandia – doświadczona m.in. w wykorzystywaniu dostępnych zasobów naturalnych. Goszcząc dzisiaj w Warszawie Prezydenta Republiki Islandii Pana Guðni Jóhannessona chciałbym podziękować za wkład Islandii do Funduszy EOG, podkreślić wielką wagę, jaką przykładamy do wieloletniej już współpracy z Islandią – od 2004 r. – właśnie w obszarze wdrażania Funduszy EOG, oraz docenić tę wielką możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń.

 

Panie Prezydencie, jestem przekonany, że kontynuacja naszej dotychczasowej współpracy pozwoli na jeszcze bardziej efektywną realizację celów Funduszy EOG.

 

Szanowny Panie Prezydencie,

Wielce Szanowni Państwo,

 

tak liczna Państwa obecność na dzisiejszej konferencji to dowód na zainteresowanie i zapotrzebowanie na „Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” w ramach Funduszy EOG. Chciałbym podziękować wszystkim zaangażowanym w organizację tej konferencji podmiotom: ze strony polskiej dziękuję Ministerstwu Klimatu oraz Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Naszym partnerom zagranicznym z Islandii i Norwegii życzę przede wszystkim udanej współpracy przy wspólnych przedsięwzięciach, takich jak uruchamiany dzisiaj program środowiskowy pomiędzy polskim  Ministerstwem Klimatu (wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) a Norweską Agencją Środowiska, Norweską Dyrekcją ds. Zasobów Wodnych i Energii oraz Krajową Agencją ds. Energii Islandii.

 

Jednocześnie zachęcam wszystkich do wykorzystania szansy, jaką daje nam III edycja Funduszy EOG i realizacji przy ich wsparciu wielu inicjatyw przyczyniających się do pozytywnych przemian. Życzę Państwu powodzenia w tych działaniach. 

 

Dziękuję bardzo!

  |   Prezydent RP podczas konferencji inaugurującej Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach III edycji Funduszy Norweskich i EOG w Polsce Prezydent RP podczas konferencji inaugurującej Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach III edycji Funduszy Norweskich i EOG w Polsce Prezydent Republiki Islandii podczas konferencji inaugurującej Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach III edycji Funduszy Norweskich i EOG w Polsce Konferencja inaugurująca Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach III edycji Funduszy Norweskich i EOG w Polsce
Poleć znajomemu