Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 3 marca 2020

Oświadczenie Prezydenta RP po spotkaniu z Prezydentem Islandii

Szanowni Państwo!

 

Z radością powitałem Prezydenta Republiki Islandii, pana Guðni Jóhannessona, wraz z Małżonką w Warszawie. Panie Prezydencie, bardzo się cieszymy z tej wizyty. Jednocześnie bardzo serdecznie podziękowałem Panu Prezydentowi za obecność w Warszawie we wrześniu na uroczystościach upamiętniających 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Wśród delegacji wielu państw, które przyjechały, a przede wszystkim wśród głów państw, które przyjechały na te uroczystości do Polski, był także Pan Prezydent, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni.

 

Zobacz także: Wizyta Prezydenta Republiki Islandii w Polsce [PL/ENG] Ale dzisiaj spotykamy się nie po to, by obchodzić rocznicę, lecz by rozmawiać o współpracy pomiędzy Polską a Islandią, by rozmawiać o sytuacji naszych krajów – rozmawiać o obszarach, gdzie już dzisiaj istnieje współdziałanie między naszymi krajami, a także o obszarach, gdzie to współdziałanie może zostać zawiązane albo rozwinięte. I to są dla nas dzisiaj najważniejsze kwestie. W trakcie naszych rozmów – i w cztery oczy, i w czasie rozmowy bilateralnej delegacji – poruszyliśmy już cały szereg takich tematów, w których współdziałamy ze sobą.

 

Cieszę się ogromnie z deklaracji, której podpisanie widzieli Państwo przed momentem. Ona jest bardzo ważna, bo dotyczy sytuacji Polaków mieszkających i pracujących na Islandii. I to jest rzecz fundamentalna – a mianowicie: kwestia uczenia się języka polskiego przez polskie dzieci i polską młodzież żyjące na Islandii. Pod tym względem dziękowałem Panu Prezydentowi, bo sytuacja w relacjach pomiędzy naszymi krajami rzeczywiście jest bardzo dobra. Zwłaszcza bardzo wiele władz lokalnych w Islandii zapewnia polskim dzieciom i młodzieży możliwość uczenia się języka polskiego. Chcemy, by to było rozwijane.

 

Polacy są w Islandii traktowani życzliwie, ale też stanowią największą żyjącą tam mniejszość. Oficjalnie jest tam 20 tys. Polaków na ogólnie ok. 350 tys. mieszkańców, więc to rzeczywiście ponad 6 proc. I bardzo nam zależy na tym, by Polacy mieli w Islandii dobrą sytuację i żeby byli dobrze traktowani. Dlatego też jesteśmy ogromnie wdzięczni Panu Prezydentowi i wszystkim władzom islandzkim, że tak właśnie jest i że jest wola ze strony władz islandzkich, by te relacje – w zakresie właśnie nauki i szkolnictwa, a także kultury – rozwijać, pogłębiać.

 

Tak więc jestem bardzo wdzięczny Panu Prezydentowi, a także Pani Minister i Panu Ministrowi Piontkowskiemu, za to, że ta deklaracja została przygotowana i podpisana. Mam nadzieję, że przyczyni się do tego, iż możliwość trwania w polskiej tradycji, polskiej kulturze Polaków mieszkających w Islandii będzie lepsza i będzie to dla nich także ułatwienie właśnie dzięki temu porozumieniu.

 

Ale rozmawialiśmy z Panem Prezydentem również o bardzo ważnych kwestiach gospodarczych. Współpraca gospodarcza pomiędzy Polską a Islandią jest. Kupujemy z Islandii aluminium, kupujemy także produkty islandzkiego rybołówstwa, czyli krótko mówiąc: ryby i owoce morza. Ale też budujemy dla Islandii. Cieszę się ogromnie, że w ciągu ostatnich czterech lat osiem statków połowowych zostało zamówionych przez Islandię w polskich stoczniach, i do tego prom. A więc ta współpraca jest. Chciałbym, żeby się rozwijała i pogłębiała.

 

Mamy bardzo interesujące pole współpracy, które – mam nadzieję – będzie się rozwijało, chodzi o geotermię. W Polsce geotermia jest obecna – myślę tu przede wszystkim o Geotermii Podhalańskiej. Mówiłem Panu Prezydentowi, że interesuję się tą kwestią. Zresztą odwiedziłem Geotermię Podhalańską, miałem możliwość zapoznania się, jak ona funkcjonuje i w jakim zakresie zasila Podhale w energię cieplną.

 

Natomiast mamy ogromne pokłady energii geotermalnej w Polsce, jest to właściwie większość obszaru naszego kraju. Pas, w którym jest możliwe korzystanie z energii geotermalnej, ciągnie się od południa aż praktycznie po północ Polski. W związku z tym mamy ogromną perspektywę w tym zakresie, a Islandia pod tym względem jest absolutnym liderem. Wykorzystanie energii geotermalnej w Islandii jest ogromne. Rozmawiamy z Panem Prezydentem również o współpracy w tym zakresie, o korzystaniu także z doświadczeń i wzorców islandzkich. Jest tu rzeczywiście duża perspektywa do współdziałania.

 

Cieszę się, że za chwilę z Panem Prezydentem zainaugurujemy program „Środowisko, klimat, energia odnawialna”, w zakresie którego korzystamy z funduszy EOG. To dla nas bardzo ważna perspektywa, zwłaszcza wobec uczestnictwa w europejskiej polityce ochrony klimatu – to korzystanie z odnawialnych źródeł energii, to budowanie naszego miksu energetycznego właśnie w oparciu także o energię ze źródeł geotermalnych jest dla nas kwestią bardzo ważną.

 

Ale przede wszystkim konieczne są nam do tego właśnie fundusze, byśmy mogli zmieniać gospodarkę, przestawiać się na energię odnawialną – są nam potrzebne do tego fundusze. W Polsce konieczne są ogromne inwestycje. Cieszę się, że możemy korzystać z funduszy, w których powstawaniu już od lat uczestniczy Islandia w ramach współpracy z Europejskim Obszarem Gospodarczym. To bardzo ważna kwestia, o której będziemy mówili dzisiaj z Panem Prezydentem.

 

Rozmawialiśmy też o kwestiach bezpieczeństwa – o sytuacji tu, na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego, na wschodniej flance NATO. Rozmawialiśmy, jaka jest sytuacja na Ukrainie. Przedstawiałem Panu Prezydentowi, jak to postrzegam i – niestety – jak postrzegam również politykę rosyjską w tym zakresie.

 

W kontekście podziękowania Panu Prezydentowi za obecność na 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej mówiłem również o problemach, jakie mamy dziś z polityką historyczną realizowaną w tej chwili przez Rosję. Niestety, jest to polityka tworzenia nowej historii i nienazywania rzeczy po imieniu, z czym – oczywiście – nie zgadzamy się i jest to dzisiaj w naszych relacjach problem.

 

Ale jednak podstawowym problemem jest to, że Rosja okupuje dziś terytoria Ukrainy – Krym, okręg doniecki, ługański. W związku z tym mówiliśmy o aktywnej obecności wojsk NATO tutaj, na wschodniej flance. Jesteśmy teraz na etapie wielkich ćwiczeń Defender-Europe, więc ta sprawa jest aktualna. I cieszę się, że działania, które przygotowują nas do praktycznej obrony terytorium właśnie tej części Europy, są przez Sojusz Północnoatlantycki realizowane.

 

Mówiliśmy także o ogólnej współpracy w basenie Morza Bałtyckiego, także w zakresie Rady Arktycznej, na której czele stoi w tej chwili Islandia. Polska jest tam uważnym obserwatorem i stara się wspierać prezydencję islandzką. Więc tych obszarów współpracy, a przede wszystkim perspektyw rozwoju współpracy – i międzyludzkiej, i politycznej, i gospodarczej – mamy dużo. Cieszę się, że po 21 latach Prezydent Islandii po raz kolejny z wizytą o charakterze dwustronnym odwiedza Polskę.

 

Mam nadzieję, że ta wizyta przyczyni się właśnie do zacieśnienia i intensyfikacji tych relacji, także politycznych. Że to również będzie dodatkowy impuls do tego, by coraz lepsza była sytuacja naszych rodaków – Polaków mieszkających w Islandii. A także – że Islandia stanie się w coraz większym stopniu celem wypraw turystycznych Polaków. Jest to piękny kraj i z całą pewnością warto go odwiedzić i zobaczyć tę niezwykłą przyrodę, jaką ma Islandia.

 

Tak że jeszcze raz bardzo serdecznie Pana Prezydenta wraz z Małżonką witam w Polsce i mam nadzieję, że będzie to dla Państwa wizyta nie tylko owocna w sensie politycznym, lecz także ciekawa jako możliwość zobaczenia naszego kraju i tego, jak Polacy tu żyją.

 

Dziękuję.

Prezydent Andrzej Duda oraz Prezydent Guðni Th. Jóhannesson na spotkaniu z dziennikarzami

Poleć znajomemu