Menu rozwijane

08 lutego 2022

Deklaracja Berlińska Trójkąta Weimarskiego

 

Prezydent Republiki Francuskiej, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec spotkali się 8 lutego 2022 roku w Berlinie.

Przywódcy Trójkąta Weimarskiego podkreślili swoje wspólne zaangażowanie w europejską i transatlantycką architekturę bezpieczeństwa. Podkreślili swoje przywiązanie do zasad zapisanych w licznych dokumentach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Przywódcy wzywają Rosję do deeskalacji sytuacji na granicy ukraińskiej i zaangażowania się w konstruktywny dialog na temat bezpieczeństwa na kontynencie europejskim. Podkreślają, że jakakolwiek dalsza agresja militarna Rosji przeciwko Ukrainie będzie miała ogromne konsekwencje i poważne koszty.

Może Cię zainteresować Prezydent: Dzisiaj najważniejsza jest jedność i solidarność

Francja, Polska i Niemcy wyrażają gotowość do konstruktywnego podjęcia głębokiej i zorientowanej na wyniki dyskusji na temat kwestii bezpieczeństwa, będących przedmiotem ich wspólnego zainteresowania. Będą też nadal ściśle koordynować z partnerami z UE i sojusznikami z NATO swoje działania na rzecz zapewnienia pokoju i stabilności w regionie euroatlantyckim.

Zgodnie z dwutorowym podejściem NATO przywódcy zgodzili się, że Sojusz musi nieustannie weryfikować swoją postawę odstraszania i obrony oraz być gotowym do jej dostosowania, w razie konieczności, do pogarszającego się środowiska bezpieczeństwa, w tym w ramach wzmocnionej wysuniętej obecności NATO.

Trzej przywódcy wyrazili głębokie zaniepokojenie koncentracją wojsk rosyjskich na Ukrainie i wokół niej; ponownie zapewnili o swoim poparciu dla integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy oraz wyrazili uznanie dla trwale powściągliwej postawy i dyplomatycznego podejścia jej władz. Zachęcają do podejmowania wysiłków dyplomatycznych i wspierają format normandzki w działaniach na rzecz wypełnienia porozumień mińskich.

Członkowie Trójkąta Weimarskiego utrzymają współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi stronami na rzecz bezpieczeństwa i stabilności w regionie oraz zachowania integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy.