Menu rozwijane

05 grudnia 2021

Wystąpienie podczas II Polsko–Katarskiego Okrągłego Stołu Gospodarczego

Ekscelencjo, Wielce Szanowny Panie Ministrze, 
Szanowni Panowie Przewodniczący,
Wszyscy dostojni przybyli Goście, Ekscelencje,
Szanowni Państwo Prezesi, Wszyscy Szanowni Państwo,
Drodzy katarscy gospodarze, Drodzy przedsiębiorcy przybyli z Polski,
Szanowni Panowie Ambasadorowie,

Bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam i jeszcze raz bardzo dziękuję za przybycie.

Cieszę się, że spotykamy się dzisiaj tu, w Katarze, w Dosze podczas 2. edycji Polsko–Katarskiego Okrągłego Stołu Gospodarczego.

Od samego początku mojej prezydentury, jako jeden z priorytetów aktywności międzynarodowej uznałem promowanie polskich interesów ekonomicznych na świecie oraz poszukiwanie synergii gospodarczych pomiędzy rynkiem polskim i rynkami naszych zaufanych partnerów zagranicznych.

Niezmiernie cieszy mnie obecność przedstawicieli polskich i katarskich władz państwowych, na czele z Panem Ministrem, organizacji gospodarczych w postaci Katarsko–Polskiej Rady Biznesu oraz przedsiębiorców z obydwu krajów.

Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, których praca przyczyniła się do zorganizowania tegorocznego Polsko–Katarskiego Okrągłego Stołu Gospodarczego.

Liczę, że to dzisiejsze wydarzenie przyczyni się do nawiązania wielu nowych kontaktów, a przez to stanowić będzie impuls do intensyfikacji przyszłych relacji biznesowych.

Dostojni Goście, Szanowni Państwo,

Polska i Katar należą do najdynamiczniej rozwijających się państw na świecie. Stosunki polsko–katarskie w ciągu ostatniej dekady nabrały – śmiało można powiedzieć – absolutnie strategicznego znaczenia.

Od 2009 r. łączy nas długoterminowy kontrakt na zakup katarskiego gazu skroplonego, który jest odbierany w terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Polsce, w Świnoujściu.

Aktualnie Polska importuje rocznie z Kataru ok. 2,1 mln ton gazu skroplonego. W ubiegłym roku wartość tych dostaw przekroczyła pół miliarda dolarów. Udział wolumenu LNG dostarczanego z Kataru w ramach dostaw komercyjnych stanowi blisko ¾ całkowitego wolumenu LNG dostarczonego dotychczas do Polski. To pokazuje jak ważnym partnerem w tym zakresie jest Katar.

Obok sektora energetycznego dostrzegam szanse na rozwijanie współpracy w innych obszarach gospodarki. Jesteśmy zainteresowani dalszym wzmacnianiem naszych relacji w oparciu o znaczny potencjał po obu stronach.

W naszym bilansie handlowym z Katarem odnotowujemy dość duży deficyt po naszej stronie, dlatego też zależy nam na pogłębionym dialogu z katarskimi partnerami w celu omówienia możliwych form jego kompensowania – albo poprzez zwiększenie polskiego eksportu albo poprzez przyjęcie katarskich inwestycji. Jak powiedziałem, wartość samego LNG dostarczonego w zeszłym roku do Polski to ponad 500 mln dolarów, ok. 530 mln dolarów.

Szanowni Państwo, podczas gdy cały wolumen obrotów między naszymi krajami to nieco ponad 630 mln dolarów. Jak więc widać ta dysproporcja jest po prostu gigantyczna, w imporcie i eksporcie, bardzo zależy mi na tym, abyśmy podjęli kroki przynajmniej w kierunku poszukiwania możliwości jej zrównoważenia. Pewnie bardzo trudno będzie wyrównać te wartości, tak aby eksport z punktu widzenia polskiego był mniej więcej równy importowi, jeśli chodzi o wolumen kwotowy. Ale z całą pewnością możemy uczynić wiele, aby to zmienić.

A chcę zapewnić, że Polska ma wiele do zaoferowania i Katar z całą pewnością będzie mógł wiele na polskiej ofercie, oferowanej przez polskie firmy skorzystać.

Szanowni Państwo!

Dostrzegając pozytywne nastawienie naszych katarskich przyjaciół oraz sygnalizowaną przez nich gotowość do konstruktywnej współpracy, nie mam wątpliwości, że wkrótce uda nam się wypracować rozwiązania, które byłyby w tym zakresie satysfakcjonujące dla obu stron.

Chcę podkreślić, że Polska, jako ważny importer katarskiego gazu, ma aspiracje stać się również ważnym dostawcą dla Kataru naszych wysokiej jakości usług i produktów. Z rozmów z polskimi przedsiębiorcami wiem, że mamy dla Kataru ciekawą, unikalną ofertę technologiczną.

Jako Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zależy mi na wielowymiarowym rozwoju naszych relacji gospodarczych, rozwoju nieograniczającym się jedynie do wymiany handlowej, ale obejmującym także bardziej zaawansowane formy współpracy w zakresie inwestycji, nauki, technologii czy finansów. Gospodarki Polski i Kataru są komplementarne, co otwiera możliwość współpracy w wielu sektorach.

Oprócz lotnictwa, energetyki, czy też sektora teleinformatycznego obiecującym obszarem współpracy jest z całą pewnością sektor rolno–spożywczy.

Polska może zaoferować wysokiej jakości produkty żywnościowe i innowacyjne rozwiązania technologiczne do wykorzystania w katarskim przemyśle produkcji żywności.

Zachęcam również stronę katarską do podjęcia współpracy z naszymi naukowcami, z naszymi uczelniami specjalizującymi się właśnie w kwestiach rozwoju i nauki związanej z rolnictwem, szeroko pojętą biologią. W tym zakresie mamy w Polsce bardzo szerokie doświadczenia i rozbudowaną bazę zarówno pod względem badawczym, jak i kadry naukowej. Zapewniam, że Katar może wiele zyskać na kontaktach i kontraktach w tym zakresie z Polską.

Liczę także na szerszy udział polskich firm inżynieryjnych i dostawców w realizacji priorytetowych projektów infrastrukturalnych przewidzianych w strategii rozwojowej Qatar National Vision 2030.

W perspektywie Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w 2022 roku jesteśmy gotowi podzielić się naszymi doświadczeniami zdobytymi podczas organizacji EURO 2012. Doskonale rozumiem wyzwania, przed którymi stoją obecnie władze Państwa Katar.

Pragnę podkreślić, że również polskie firmy oferują innowacyjne rozwiązania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych czy też zarządzania infrastrukturą.

Szanowni Państwo,

Polska jest członkiem Inicjatywy Trójmorza. Projekt ten zrzesza 12 państw Unii Europejskiej z obszaru pomiędzy Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym, od północy do południa Europy. Razem stanowimy ok. 1/3 terytorium całej Wspólnoty oraz 1/4 jej populacji, która wypracowuje 1/5 PKB Unii Europejskiej.

Współpracując w ramach Inicjatywy Trójmorza, dążymy do rozbudowy połączeń infrastrukturalnych, energetycznych i cyfrowych, a tym samym wzmocnienia spójności Unii Europejskiej oraz stworzenia nowych międzynarodowych sieci powiązań biznesowych.

Inicjatywa od samego początku ma silne poparcie ze strony Stanów Zjednoczonych. Partnerami strategicznymi Trójmorza są także Niemcy oraz Komisja Europejska. Jako najbardziej dynamicznie rozwijający się region w Europie powołaliśmy do życia Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza, którego zadaniem jest pozyskiwanie wsparcia finansowego dla transgranicznych projektów infrastrukturalnych na osi północ–południe. Fundusz działa na zasadach komercyjnych, angażując się w projekty mające przynieść udziałowcom zysk.

Inicjatywa Trójmorza cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony parterów zewnętrznych. Odnotowujemy pozytywne sygnały ze strony Turcji, Wielkiej Brytanii, Francji czy też Japonii, które wyrażają wolę zaangażowania się w realizację trójmorskich projektów inwestycyjnych.

Nie bez znaczenia pozostaje w tym kontekście duża atrakcyjność gospodarcza regionu trójmorskiego. Według prognoz Komisji Europejskiej średnie tempo wzrostu PKB państw Trójmorza wyniesie 5,6% w bieżącym roku oraz 4,4% w roku 2022.

Katar, poprzez dostawy gazu skroplonego do Polski i Chorwacji, także przyczynia się do realizacji celów Inicjatywy. Polska jest gotowa wykorzystać swój terminal LNG i sieć gazociągów do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego nie tylko własnego, ale także naszych sojuszników. Aby ten cel osiągnąć, konieczne są jednak dalsze inwestycje w rozbudowę infrastruktury przesyłowej w regionie.

Szanowni Państwo,

Cieszy mnie rosnąca aktywność, powołanej zaledwie w lipcu 2020 roku, Katarsko–Polskiej Rady Biznesu. Postrzegam ją jako bardzo ważny, efektywny kanał rozwoju kontaktów gospodarczych i będę wdzięczny naszym katarskim partnerom instytucjonalnym za wsparcie w wypełnianiu jej misji.

Rada jest aktualnie najważniejszą organizacją otoczenia biznesu działającą na rzecz wzmacniania relacji polsko–katarskich w ich praktycznym wymiarze gospodarczym.

Zachęcam przedstawicieli katarskich firm do jeszcze większego zaangażowania się w Polsce.

Mam nadzieję, że dotychczasowe pozytywne doświadczenia zwrócą uwagę kolejnych inwestorów, którzy zechcą ulokować swoje aktywa w stabilnym i szybko rozwijającym się otoczeniu gospodarczym, jakim jest Polska i nasz region Europy.

Życzę Państwu owocnych obrad i wielu nowych pomysłów na rozwój współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Katarem.

Dziękuję bardzo.

Może Cię zainteresować Spotkanie z Emirem Kataru Rozmowa z Premierem Kataru Wizyta w bazie Straży Ochrony Wybrzeża Kataru Wizyta w Narodowym Centrum Dowodzenia

Prezydentowi podczas wizyty w Katarze towarzyszyli Szef Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak–Bandych, Szef Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch i Sekretarz Stanu w KPRP Małgorzata Paprocka.

Doha. Uroczyste otwarcie przez Prezydenta RP II Polsko–Katarskiego Okrągłego Stołu Gospodarczego (1)
Doha. Uroczyste otwarcie przez Prezydenta RP II Polsko–Katarskiego Okrągłego Stołu Gospodarczego (2)
Doha. Uroczyste otwarcie przez Prezydenta RP II Polsko–Katarskiego Okrągłego Stołu Gospodarczego (3)
Doha. Uroczyste otwarcie przez Prezydenta RP II Polsko–Katarskiego Okrągłego Stołu Gospodarczego (4)
Doha. Uroczyste otwarcie przez Prezydenta RP II Polsko–Katarskiego Okrągłego Stołu Gospodarczego (5)
Doha. Uroczyste otwarcie przez Prezydenta RP II Polsko–Katarskiego Okrągłego Stołu Gospodarczego (6)
Doha. Uroczyste otwarcie przez Prezydenta RP II Polsko–Katarskiego Okrągłego Stołu Gospodarczego (7)
Doha. Uroczyste otwarcie przez Prezydenta RP II Polsko–Katarskiego Okrągłego Stołu Gospodarczego (8)
Doha. Uroczyste otwarcie przez Prezydenta RP II Polsko–Katarskiego Okrągłego Stołu Gospodarczego (9)
Prezydent z Małżonką kończą wizytę w Katarze (10)
Prezydent z Małżonką kończą wizytę w Katarze (11)
Prezydent z Małżonką kończą wizytę w Katarze (12)
17__Andrzej_Duda_okragly_stol_gospodarczy_Katar_20211205_JS__3111.jpg
18__Andrzej_Duda_okragly_stol_gospodarczy_Katar_20211205_JSZ_2078.jpg
19__Andrzej_Duda_okragly_stol_gospodarczy_Katar_20211205_JS__3130_2.jpg
20__Andrzej_Duda_okragly_stol_gospodarczy_Katar_20211205_JSZ_2090.jpg
21__Andrzej_Duda_okragly_stol_gospodarczy_Katar_20211205_JSZ_2101.jpg
22__Andrzej_Duda_okragly_stol_gospodarczy_Katar_20211205_JSZ_2178.jpg
23__Andrzej_Duda_okragly_stol_gospodarczy_Katar_20211205_JS__3144.jpg
24__Andrzej_Duda_okragly_stol_gospodarczy_Katar_20211205_JSZ_2118_2.jpg
25__Andrzej_Duda_okragly_stol_gospodarczy_Katar_20211205_JS__3173.jpg
26__Andrzej_Duda_pozegnanie_Katar_20211205_JS__3205.jpg
27__Andrzej_Duda_pozegnanie_Katar_20211205_JS__3246.jpg
28__Andrzej_Duda_pozegnanie_Katar_20211205_JS__3260.jpg