Menu rozwijane

16 lutego 2021

Prezydent RP Andrzej Duda

Szanowny Panie Premierze,

Szanowni Państwo Ministrowie,

Wielce Szanowni Członkowie Kapituły Nagrody „Dla Dobra Wspólnego” na czele z Panią Prezes Ewą Pawłowską,

Szanowny Panie Wojewodo,

Szanowny Panie Prezydencie Miasta Radomia,

Szanowny Panie Marszałku,

Szanowni Przedstawiciele Miasta Radomia, w którym dziś gościmy, za co ogromnie dziękuję,

ale także Szanowni Przedstawiciele tego miejsca – Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu!

Bardzo gorąco dziękuję za możliwość bycia z Państwem tu, w tym pięknym obiekcie, w tej sali koncertowej; za możliwość przeprowadzenia naszej bardzo ważnej, jak przed chwilą usłyszeliśmy, dorocznej – już po raz piąty – uroczystości.

Jest ona w tym roku w jakimś sensie zaległa i także – w tym smutnym – szczególna. Jest zaległa, ponieważ z uwagi na pandemię koronawirusa nie udało się jej przeprowadzić w 2020 roku. A szczególna dlatego, że nie ma nas tyle, ile Państwo widzieli przed chwilą na filmie, gdy spotykaliśmy się w czasach przed pandemią i radowaliśmy się nawzajem swoją obecnością, wręczając nagrody laureatom konkursu.

Ale mimo wszystko chcę wyrazić ogromną radość, że jesteśmy; że ta gala finałowa ma miejsce; że choć odbywa się w systemie hybrydowym – to znaczy częściowo przez internet, a częściowo tu, bezpośrednio na miejscu – to jednak jest. I mimo wszystkich obostrzeń, mimo konieczności zachowania dystansu społecznego są z nami finaliści, jak również ci spośród nich, którzy w tym roku zostali laureatami nagrody.

Nasza nagroda właśnie w aspekcie, o którym mówię – także pandemii koronawirusa – ma w tych miesiącach rzeczywiście wymiar szczególny. Jest wręczana tym, którzy dają serce, poświęcają się dla innych, myślą o drugim człowieku, którzy w swoim życiu realizują misję niesienia dobra drugiemu człowiekowi. Wszyscy doskonale wiemy, jak bardzo ważne – często trudne czy wręcz niebezpieczne – jest to i było właśnie teraz, w czasach pandemii koronawirusa. Można śmiało powiedzieć, że nagrody wręczane w tym roku mają dodatkowo ten niezwykle szczególny wymiar.

Dlatego też jest w tym roku inaczej, niż było zwykle. Bo gala finałowa zawsze odbywała się w Warszawie – dziś odbywa się w Radomiu. Właśnie z tego względu, że Radom na tym tle – a ściślej mówiąc: ci, którzy tu mieszkają, radomianie; ci, których jest to centrum życia; którzy realizują tu swe codzienne sprawy; społeczność Radomia – ma swoją szczególną zasługę właśnie niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, dojrzenia drugiego człowieka w okresie pandemii koronawirusa.

Może Cię zainteresować V edycja Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”

Aż trzy podmioty, które działają właśnie w Radomiu, są w tym roku finalistami konkursu o nagrodę „Dla Dobra Wspólnego”. Cieszę się z tego ogromnie i dziękuję, że możemy być dziś z Państwem tu, w Radomiu. Dziękuję społeczności Radomia, wszystkim jego mieszkańcom. Dziękuję Panu Prezydentowi miasta. Dziękuję także Dyrekcji Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu, że możemy być z nimi właśnie tu, na tej sali. Jak powiedziałem, ta nagroda ma w tym roku wymiar szczególny właśnie ze względu na okoliczności, które nas otaczają. Tym bardziej dziękuję, że Państwo są tu dziś z nami.

Za chwilę poznamy wszystkich finalistów, a przede wszystkim laureatów. Spotka nas ta wielka przyjemność wręczenia statuetek. Ale jedną z nich chciałem ujawnić już w tej chwili – tę szczególną, nagrodę specjalną imienia śp. Piotra Pawłowskiego, która w tym roku została przyznana człowiekowi, którego – niestety – również już z nami nie ma; który był wielkim społecznikiem, niezwykłą osobowością i przede wszystkim niezwykłą osobą.

Została przyznana śp. Bartłomiejowi Skrzyńskiemu, rzecznikowi ds. osób niepełnosprawnych miasta Wrocławia, dziennikarzowi – jak powiedziałem – społecznikowi, wykładowcy, ale przede wszystkim człowiekowi bez barier. Nie w tym znaczeniu, że jego życie było bez barier, bo miał w swym życiu wielką barierę: od siódmego roku życia chorował na zanik mięśni i – niestety – w zeszłym roku, 15 września, zmarł przedwcześnie, mając zaledwie 41 lat.

Ale w swoim życiu uczynił tak wiele dla drugiego człowieka i tak ogromnie poświęcał każdy swój dzień właśnie staraniom o wsparcie osób z niepełnosprawnościami – tych, którzy z różnych przyczyn byli wykluczeni, znaleźli się w trudnej sytuacji – że z całą pewnością nie tylko zasłużył na tę nagrodę, ale przede wszystkim, wierzę w to głęboko, że jest w tej chwili w panteonie tych, którzy dobrze się przysłużyli Rzeczypospolitej, służąc właśnie drugiemu człowiekowi.

Szanowni Państwo, za moment wręczymy nagrody. Jeszcze raz chcę wyrazić ogromną radość, że możemy być tu razem, mimo wszystkich trudności. Chcę podziękować wszystkim: i finalistom, i laureatom, ale także tym, którzy na co dzień w naszym kraju służą drugiemu człowiekowi – niezależnie od tego, że nie uczestniczyli czy nie ma ich w tym konkursie, nie ma ich dziś z nami tu, na sali. Ogromnie dziękuję za wszystko, co Państwo czynią dla drugiego człowieka, i za to, że jesteście ze swoimi bliźnimi. Dziękuję za to z całego serca.

Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda

Szanowni Państwo!

Ja oczywiście dołączam do podziękowań męża. Chciałabym również bardzo serdecznie podziękować wszystkim członkom Kapituły. Zawsze wyobrażam sobie, że jest to trudne zadanie, aby wybrać tych najlepszych z najlepszych. Bardzo serdecznie dziękuję za włożoną pracę.

Natomiast muszę Państwu powiedzieć, że ta nagroda „Dla Dobra Wspólnego”, która honoruje osoby, które w bezinteresowny sposób pomagają innym, które są wrażliwe społecznie, jest mi niezwykle bliska. Przez ostatnie pięć lat – właściwie ponad pięć lat – mam zaszczyt i przyjemność współpracować z wieloma różnymi organizacjami, ruchami, instytucjami, które działają na rzecz osób potrzebujących.

I to, co zwróciło moją szczególną uwagę, to fakt, że ta działalność wynika przede wszystkim z potrzeby serca – z potrzeby służenia innym. Ale to, co sprawia, że te osoby właśnie dzisiaj są uhonorowane, to także swego rodzaju kreatywność, która w takiej działalności jest nieodłączna. I myślę, że właśnie w czasie pandemii ta kreatywność niezwykle się uwidoczniła. Pandemia w pewien sposób wymusiła tę kreatywność.

Wszystkich nas – oczywiście – ta nowa sytuacja zaskoczyła i wiele organizacji czy instytucji musiało dostosować się do tej nowej sytuacji. Troszkę zmieniły się potrzeby, czasem trzeba było troszkę zmienić profil działalności, ale to wspaniale się udało. I takim przykładem są z pewnością sylwetki osób i organizacji nominowanych do nagrody „Dla Dobra Wspólnego”.

Ale to wszystko pokazuje, że pomaganie, które właśnie wynika z potrzeby serca, z potrzeby służenia innym, także bardzo kształtuje nas samych i pomaga także obudzić pokłady dobra, które w nas drzemią. Pomaga także – myślę – odkryć talenty i umiejętności, a także je rozwinąć. Jestem pewna, że to właśnie dlatego bardzo wiele osób zaangażowanych społecznie podkreśla, że pomaganie nadaje sens ich życiu.

Szanowni Państwo, bardzo serdecznie gratuluję wszystkim nominowanym oraz laureatom nagrody „Dla Dobra Wspólnego”, ale chciałabym też wykorzystać dzisiejsze wydarzenie, by podziękować wszystkim w naszym kraju, którzy wspierają innych, którzy działają na rzecz osób potrzebujących, tych, dla których los okazał się mniej łaskawy.

Mam tutaj na myśli nie tylko te znane ogółowi społeczeństwa organizacje, które działają na skalę ogólnopolską, ale przede wszystkim te mniejsze organizacje działające w mniejszych miejscowościach i które wspierają swoje lokalne społeczności. Często robią to bez blasku fleszy. Są to najczęściej bardzo skromne osoby, anonimowe, ale dla mnie – Szanowni Państwo – jesteście prawdziwymi bohaterami. Bardzo dziękuję za to, że widzicie drugiego człowieka, że zauważacie go i że wyciągacie do niego pomocną dłoń.

Szanowni Państwo, naprawdę warto pomagać.

Radom | Gala finałowa V edycji Nagrody „Dla Dobra Wspólnego” z udziałem Pary Prezydenckiej

o1399162720.jpg