Menu rozwijane

08 grudnia 2021

Uczestnicy i Organizatorzy
uroczystości odsłonięcia
tablicy pamiątkowej poświęconej
Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu
w Veszprém na Węgrzech

Szanowny Panie Ambasadorze!
Szanowni Członkowie Władz i Mieszkańcy Miasta Veszprém!
Drodzy Rodacy!
Szanowni Zgromadzeni!

Veszprém należy do miejscowości, które powinien zobaczyć każdy, kto gości na Węgrzech. Jako miasto związane z osobami św. króla Stefana I i królowej Gizeli oraz stolica jednej z najstarszych węgierskich diecezji, urzeka wieloma bezcennymi zabytkami. Jest też domem wspaniałej, niezwykle serdecznej i otwartej wspólnoty lokalnej – współtworzonej również przez Polaków i bardzo Polakom życzliwej. Miałem okazję przekonać się o tym w marcu 2018 roku, kiedy wraz z Małżonką odwiedziłem Veszprém podczas obchodów Dnia Przyjaźni Polsko–Węgierskiej. Cieszę się, że mogę dzisiaj powrócić w to piękne miejsce choćby myślami.

Historia Veszprém jest ważną częścią dziejów Węgier, ale też całej Christianitas – czyli wspólnoty państw i narodów, które, zachowując swoją niezależność i odrębne tożsamości, zbudowały razem nową cywilizację. Przyjaźń między Polską a Węgrami rozwija się od blisko tysiąca lat. Jej mocne fundamenty to zbieżność interesów państwowych, wspólne wartości oraz podobna wizja Europy. Te wielowiekowe dobre relacje scementowały szczególnie dzieje XIX, XX oraz początków XXI wieku. Dla Polaków i Węgrów to przede wszystkim – w wielkim skrócie – walka o prawo narodów do samostanowienia, opór przeciw totalitarnemu zniewoleniu, a następnie akces do projektu zjednoczonej Europy ojczyzn. Europy solidarnej i bezpiecznej, nowoczesnej i prosperującej, ale też wiernej swojej tożsamości oraz wartościom, które przyświecały jej w okresie najbardziej dynamicznego rozwoju.

Jedną z osób, które zapisały się na tych kartach historii, był Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Profesor Lech Kaczyński. Nie sposób tu wymienić wszystkich jego zasług dla Polski oraz dla pokoju i współpracy między państwami Europy Środkowej i Wschodniej. Ale też z prawdziwą satysfakcją stwierdzam, że nie jest to konieczne – bowiem tu, na Węgrzech, dokonania te są powszechnie znane i należycie doceniane. Bardzo się cieszę, że na ziemi węgierskiej przybywa symbolicznych upamiętnień Prezydenta Kaczyńskiego. Jako jeden z najwybitniejszych polskich mężów stanu był orędownikiem przyjaźni między Polską a Węgrami. Dobrze znał potencjał obu narodów. Rozumiał rolę, jaką mogą i powinny one odgrywać w naszym regionie oraz w skali całego kontynentu. Wspominając z głęboką czcią węgierskie powstanie w roku 1956, wielokrotnie podkreślał naszą wspólnotę losów, łączące nas umiłowanie wolności i niezłomną wolę jej obrony, a także autentyczne, braterskie uczucia, jakie żywią ku sobie Węgrzy i Polacy. Ufam, że również jego spuścizna będzie umacniać tę naszą wyjątkową więź, czyniąc stosunki polsko–węgierskie jeszcze bliższymi i jeszcze bardziej owocnymi.

Składam gorące podziękowanie wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w to piękne uczczenie pamięci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ufam, że odsłaniana dzisiaj tablica będzie stale przypominać o jego życiu i dziele – a także o ideałach, którym ofiarnie służył do ostatnich chwil życia. W sposób szczególny dziękuję władzom samorządowym miasta Veszprém, członkom miejscowej społeczności polskiej, Panu Ambasadorowi oraz wszystkim uczestnikom tej podniosłej uroczystości. Najserdeczniej Państwa pozdrawiam.

Z wyrazami szacunku i sympatii
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

________________________________________________

List odczytał Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski.