Menu rozwijane

28 stycznia 2022

 

Dzień dobry, Szanowni Państwo!

Właśnie dosłownie przed chwilą zakończyło się po ponad trzech godzinach posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, w którym wzięli udział zarówno przedstawiciele rządu na czele z Panem Premierem, jak i przedstawiciele parlamentu na czele z Panią Marszałek Elżbietą Witek, z Panem Marszałkiem Grodzkim. Byli obecni przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych i kół parlamentarnych, tak że mam nadzieję, że moja wola w tym zakresie, by każdy poseł i każdy senator miał poczucie, że był reprezentowany na tym spotkaniu – na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego – będzie zrealizowana. 

Bardzo dziękuję wszystkim za to spotkanie: z jednej strony – za obecność, ale przede wszystkim dziękuję za niezwykle konstruktywną atmosferę tego spotkania. Jeżeli często mówimy, że byłoby dobrze, gdyby Polacy umieli usiąść przy jednym stole i umieli spojrzeć na siebie z życzliwością, rozmawiać o ważnych polskich sprawach spokojnie i konstruktywnie, to właśnie taka była atmosfera dzisiejszego spotkania, za co wszystkim bardzo dziękuję – za wszystkie bardzo wyważone i rozsądne głosy, które dzisiaj padły.

Wypowiedzieli się wszyscy obecni, wszyscy przedstawili swoje stanowisko. Ja, Pan Premier oraz Ministrowie w szczegółach przekazaliśmy informacje przedstawicielom klubów i kół parlamentarnych na temat tego, jaka jest obecnie sytuacja znana nam w przestrzeni międzynarodowej – i wokół Ukrainy, i na Ukrainie, i także na Białorusi. Jak to wygląda z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, jakie działania są podejmowane, jak przebiegają rozmowy międzynarodowe: wszystkie zagadnienia, w których polska scena polityczna – odpowiedzialni polscy politycy – powinna móc wypracować sobie swój własny pogląd i swoje własne stanowisko, zostały przedstawione.

Jak mówię: dziękuję za wszystkie niezwykle konstruktywne głosy dzisiaj, dziękuję za niezwykle odpowiedzialną – powiedziałbym – bardzo patriotyczną postawę, ale przede wszystkim właśnie odpowiedzialną, jeżeli chodzi o polityków, którzy reprezentują nasze społeczeństwo, bo są w parlamencie z woli wyborców. To bardzo ważne. 

Mam nadzieję, że wszystkie działania, które będą prowadzone na forum parlamentarnym, a także na forum rządowym, będą przebiegały w podobnej atmosferze i w podobny sposób – te, które dotyczą właśnie kwestii związanych z bezpieczeństwem, związanych z budowaniem spokoju w przestrzeni międzynarodowej, także wokół nas.

 Tyle w tym momencie mogę powiedzieć, bo – jak Państwo wiedzą – całe posiedzenie i jego szczegółowa treść były objęte klauzulą tajności. W związku z powyższym nie mogę się podzielić z opinią publiczną szczegółowymi informacjami na ten temat, co było omawiane.

Ale chcę bardzo mocno jeszcze raz podkreślić bardzo budującą atmosferę, bardzo spokojną, bardzo merytoryczną, która – w moim przekonaniu – bardzo dobrze rokuje na przyszłość, jeżeli chodzi o prowadzenie polskich spraw dalej w tej trudnej sytuacji, jaka rzeczywiście jest w tej chwili w przestrzeni międzynarodowej; to sobie trzeba jasno powiedzieć.

Na wstępie tego spotkania – posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego – gdy jeszcze Państwo, przedstawiciele mediów, byli obecni na sali, powiedziałem, że jest to sytuacja najbardziej specyficzna od 1989 roku: tak, biorąc pod uwagę skalę relokacji wojsk Federacji Rosyjskiej; tak, trudno uznać to za inną sytuację. Mamy rzeczywiście do czynienia z ogromnymi ruchami wojsk rosyjskich.

Jakie są komentarze do tego w przestrzeni międzynarodowej – wszyscy Państwo słyszą. Nie możemy od tego abstrahować. Są to dla nas sprawy ważne, jesteśmy członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, jesteśmy państwem bezpośrednio sąsiadującym z Ukrainą, jesteśmy państwem bezpośrednio sąsiadującym z Białorusią.

Bezpieczeństwo, suwerenność, wolność Ukrainy, tak samo jak suwerenność i niepodległość Białorusi są kwestiami dla nas ważnymi, strategicznymi i cieszę się, że na polskiej scenie politycznej jest głębokie poczucie odpowiedzialności także za te właśnie sprawy.

Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.

Może Cię zainteresować Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego Wystąpienie otwierające posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego Jakub Kumoch po RBN: Wszyscy zgodni, że Ukraina może liczyć na nasze wsparcie Prezydent: Można śmiało mówić o jedności NATO