Menu rozwijane

19 marca 2020

Dzień dobry, witamy Państwa!

Właśnie zakończyło się spotkanie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Przedyskutowaliśmy aktualną sytuację. Poszczególni ministrowie przedstawili stan spraw, a także działania, które są podejmowane w ostatnim czasie.

Może Cię zainteresować Posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Bardzo dużą część dyskusji zajęła sprawa ruchu granicznego, tego, jak jest realizowana ochrona naszych granic, a także jak postępujemy z obcokrajowcami, którzy chcą się dostać na teren Polski. Relacjonowałem moje wczorajsze rozmowy z Prezydentami Łotwy i Ukrainy. Są tu uzgodnione tryby postępowania, będą m.in. pociągi, które przewiozą obywateli Ukrainy z naszej zachodniej granicy na Ukrainę, tak aby nie poruszali się oni po naszym kraju, jeżeli przyjeżdżają z zagranicy.

Rozmawialiśmy również o kwestiach związanych z zaopatrzeniem, o problemach z kwarantanną. W najbliższym czasie – dosłownie w najbliższych godzinach – zostanie wprowadzona specjalna aplikacja dla osób znajdujących się w kwarantannie, która będzie mogła być instalowana na smartfonach i pomoże w realizacji kwarantanny. Tak że o tym w szczegółach w ciągu najbliższych godzin będą mogli Państwo się dowiedzieć.

Rozmawialiśmy również o problemach związanych z zaopatrzeniem w środki ochrony osobistej. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych dni to zaopatrzenie będzie się poprawiało. Uruchamiamy także kolejne możliwości produkcyjne u nas w kraju.

Oczywiście rozmawialiśmy także o kwestii bardzo zasadniczej, a mianowicie o tarczy antykryzysowej, o której z Panem Premierem mówiliśmy wczoraj. Te 212 mld zł – ogromna kwota, bo taka jest wartość tego programu – będziemy się starali mądrze rozprowadzić, tak aby rzeczywiście pomóc pracownikom, pomóc przedsiębiorcom, a także ochronić polską gospodarkę.

Sytuacja – jak wszyscy doskonale wiedzą – jest trudna. Nie wiadomo, jak długo potrwa ten stan, z którym borykamy się obecnie. Należy się liczyć z tym, że zachorowań będzie więcej, bo tak to wygląda w innych miejscach na świecie. My, oczywiście, robimy wszystko, by temu zapobiec.

Z całego serca chcę jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy dzisiaj walczą z epidemią; wszystkim grupom zawodowym; wszystkim, którzy w tym pomagają; wszystkim, którzy także pomagają swoim rodakom, sąsiadom, osobom, które znają czy które potrzebują pomocy. Gorąco dziękuję za opiekę nad osobami samotnymi, starszymi.

Bardzo proszę właśnie przede wszystkim osoby starsze – seniorów, by bardzo na siebie uważali, by byli ostrożni, by stosowali szczególne środki ostrożności, bo rzeczywiście – jak wszystko na to wskazuje – dla nich ta choroba jest najbardziej niebezpieczna, właśnie dla nich ten wirus może być najbardziej dotkliwy, może wręcz zagrażać życiu. Dlatego bardzo proszę o wzmożoną ostrożność.

My ze swojej strony też będziemy czynili wszystko, by zapewnić Państwu możliwości ochrony w jak największym stopniu. Ale bardzo proszę i jeszcze raz apeluję do wszystkich: proszę o ostrożność, o szczególną empatię właśnie w odniesieniu do osób samotnych, starszych; żeby się dowiadywać, czy mają zaopatrzenie, czy trzeba im w czymś pomóc, czy trzeba im zrobić zakupy.

Jeżeli robią Państwo zakupy, bardzo proszę ostrożnie je przekazywać, nie nadużywać bez potrzeby tego kontaktu, zachowywać odstęp pomiędzy osobami, tak aby zbytnio nie stykać się ze sobą; w bardzo zintensyfikowany sposób realizować higienę osobistą polegającą przede wszystkim na częstym i dokładnym myciu rąk. Mamy taką sytuację, jaką mamy – apeluję, by zachowywać się ostrożnie.

Jeszcze raz bardzo proszę, w przypadku gdy ktoś źle się czuje – po pierwsze – nie kontaktować się bezpośrednio ze służbami medycznymi, lekarzami, pielęgniarkami, nie chodzić do przychodni czy gabinetu lekarskiego, nie udawać się do szpitala na SOR, tylko zadzwonić czy to na infolinię, czy do lekarza, dowiedzieć się, jak postępować w tej sytuacji. To zapobiega rozprzestrzenianiu się wirusa.

Proszę pamiętać, że każdy, kto ma poczucie, że pojawiają się u niego objawy grypowe, objawy przeziębienia, chorobowe, jest osobą, która potencjalnie mogła się zakazić wirusem i w związku z tym bardzo proszę o zachowanie tu szczególnej ostrożności. Musimy chronić przede wszystkim personel medyczny, on musi pozostać zdrowy. Więc bardzo proszę o wzmożoną ostrożność.

Bardzo proszę też o szczerość. Gdy lekarz dokonuje wywiadu, gdy pyta, gdzie przebywaliśmy, gdzie byliśmy, bardzo proszę mówić prawdę, bo jest to niezwykle ważne dla walki z epidemią. Poważne, odpowiedzialne i rozsądne zachowanie ma tu kluczowe znaczenie. Bardzo proszę wszystkich Państwa o zachowanie roztropności, byśmy lepiej i sprawniej mogli realizować to zabezpieczenie dla dobra całego naszego społeczeństwa.

Bardzo wszystkim dziękuję za tę wielką odpowiedzialność, jaką pokazujemy w ostatnim czasie. Mówię „pokazujemy” – my, jako polskie społeczeństwo. Ludzie są ostrożni, unikają właśnie tych wzajemnych kontaktów, w ogromnym stopniu realizują zalecenia – przede wszystkim kwarantanny – za co jesteśmy ogromnie wdzięczni, bo to pomaga w walce z epidemią.

Właśnie dzięki temu utrzymujemy stosunkowo niski wzrost zachorowań – dzięki Państwa odpowiedzialności, dzięki temu, że podchodzą Państwo do tej sprawy poważnie, że stosujecie środki zapobiegawcze, o które prosimy i o których informacja jest w tej chwili powszechna. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni.

Pracujemy – jak przed chwilą mówiłem – zespół kryzysowy na bieżąco dyskutuje, na bieżąco działamy. Podejmujemy wszelkie możliwe działania, by jak najsprawniej walczyć z epidemią, by w największym stopniu ochronić społeczeństwo przed zachorowaniami. Ale podstawowe znaczenie ma to, jak będziemy działali nawzajem, jak będziemy się zachowywali jako społeczność. Zachowanie ostrożności, roztropności i odpowiedzialności ma znaczenie zupełnie fundamentalne.

Powtarzam: mam nadzieję, że dosłownie w najbliższych godzinach będą gotowe projekty ustaw. Tak jak zwracałem się wczoraj do Pana Premiera i Rady Ministrów, że chciałbym, by te projekty były gotowe w piątek, by jeszcze można było na nie spokojnie spojrzeć, i żeby Sejm – mam nadzieję – w przyszłym tygodniu zajął się pracą nad nimi.

Cały ten program tarczy antykryzysowej jest ogromnie ważny dla polskiego społeczeństwa, dla przedsiębiorców, pracowników – dla całej gospodarki. W tej bardzo trudnej sytuacji on ma dzisiaj fundamentalne znaczenie. Ale głęboko w to wierzę, że zda egzamin i uczynimy wszystko, co tylko możliwe, by w jak największym stopniu ochronić Polskę, naszych rodaków i miejsca pracy. Kwota, o jakiej mówimy, wartość tego programu to 212 mld zł – dzisiaj ją szacujemy i podajemy.

Ale chcę jasno powiedzieć: uczynimy wszystko, co tylko możliwe, by w jak największym stopniu Polskę i nasz poziom życia, naszą codzienność zabezpieczyć przed skutkami tego, co dzieje się w tej chwili. Wszystko, dosłownie wszystko! Będziemy szukali ku temu wszelkich możliwych rozwiązań. Dzisiaj zakładamy program, ale – oczywiście – on może ulegać modyfikacjom; jeżeli to będzie konieczne, ulegnie wzmocnieniu, intensyfikacji, zwiększeniu.

Musimy być elastyczni, rozumiemy to. Dzisiaj nie wiemy, jaka dalej będzie sytuacja, liczymy na to i czynimy wszystko, by zachorowalność była jak najmniejsza i aby wirus w jak najmniejszym stopniu się rozprzestrzeniał, by w jak najmniejszym stopniu nam zaszkodził. Ale – rzecz jasna – musimy się liczyć z każdą możliwą sytuacją, i tak działamy.

W każdym razie jeszcze raz apeluję do Państwa o odpowiedzialność i wszystkim, którzy odpowiedzialnie zachowują się w ostatnim czasie, a zwłaszcza tym, którzy aktywnie działają, wspierają swoich współobywateli, pracują odpowiedzialnie, wykonują swoje obowiązki, służą innym – wszystkim tym jeszcze raz składam ogromne wyrazy wdzięczności i szacunku.

Dziękuję.

BBN | Wypowiedzi Prezydenta i Premiera po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
o926783732.jpg