Menu rozwijane

Pański sukces jest wielki – największy od czasów naszych wielkich mistrzów, którzy reprezentowali Polskę i polskie szachy jeszcze przed II wojną światową – powiedział Prezydent Andrzej Duda.
Trzeba przede wszystkim z młodymi rozmawiać. Ta Rada jest otwarta, jesteście przedstawicielami różnych środowisk, możecie mieć różne zdania – podkreślał Andrzej Duda.
Trzeba tworzyć równe warunki dla wszystkich, równe szanse – temu właśnie służy Lider Dostępności – podkreślał Andrzej Duda.
Waszym prawem jest mieć marzenia i za nimi podążać, a obowiązkiem nas, dorosłych, jest stwarzać jak najlepsze warunki do tego, byście mogli je realizować.
Prezydent RP: To znakomita okazja, by podziękować całej Olimpijskiej Rodzinie, wszystkim naszym reprezentantom i wszystkim, którzy z nimi pracowali, oraz sponsorom.
Przyjmuję klucze do miasta Pafos z wielką wdzięcznością i pokorą wobec jego wielkiej historii – mówił Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości.
– Dziękuję, że pamiętacie o Polsce, o swojej Ojczyźnie i działacie tutaj dla niej – obok swoich spraw zawodowych, codziennych prowadzicie także sprawy polskie – podkreślał Prezydent.
Chcielibyśmy, aby pomiędzy naszymi krajami zwiększała się współpraca gospodarcza. Mam nadzieję, że podpisane dzisiaj porozumienia przyczynią się do tego – mówił Prezydent RP podczas konferencji.
Mimo pandemii relacje gospodarcze między Polską a Austrią uległy tylko niewielkiemu zmniejszeniu; mamy nadzieję, że współpraca gospodarcza będzie się rozwijała – mówił Prezydent RP.
Prezydent RP: Polska i Austria mogą znaleźć jeszcze wiele nowych pól gospodarczej synergii i komplementarności. Olbrzymi potencjał dostrzegam zwłaszcza w dziedzinie szeroko rozumianych zielonych technologii.
Potrzebujemy silnej Uni, w większym stopniu niż obecnie kształtującej bezpieczeństwo w swoim otoczeniu, ale nie konkurencyjnej wobec NATO oraz niepowielającej jego działań i struktur.
Prezydent RP: Otwiera się nowy rozdział zabrzańskiej, śląskiej historii, bo będzie to miasto nowoczesnych, innowacyjnych technologii, promieniujących nie tylko na całą Polskę, lecz również na Europę i na świat.
Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że w ten piękny dzień wreszcie możemy otworzyć pierwszy kawałek S7 po północnej stronie naszego miasta.
Jesteśmy Państwu bardzo wdzięczni, że bierzecie czynny udział w akcji #sadziMY. To sposób na to, by lepiej chronić klimat – mówił Prezydent Andrzej Duda.
– Dziękuję za wkład o charakterze naukowym i dydaktycznym w rozwój polskiego rolnictwa. Dziękuję, że propagujcie kształcenie na obszarach wiejskich – mówił Andrzej Duda.