Menu rozwijane

Prezydent RP: Dziękuję za rozsławianie polskiego sportu, za radość, którą wszystkim nam przynosicie swoją piękną postawą, swoimi wspaniałymi sukcesam.
Jest dużo elementów, które można by poprawić, a zasadnicze pytanie jest takie, jak działać na przyszłość – mówił Prezydent Andrzej Duda.
Od dłuższego już czasu trwa presja migracyjna na polską granicę, bez wątpienia generowana przez władze białoruskie – mówił Prezydent Andrzej Duda.
Wspieramy wysiłki na rzecz transformacji systemów żywnościowych i dostosowania ich do potrzeb zrównoważonego rozwoju. Od lat podejmujemy krajowe działania w tym obszarze – podkreślał Prezydent Andrzej Duda.
Prezydent RP: Dziękuję rodzicom, którzy ponoszą codzienny trud wychowania dzieci w polskości, którzy w domu uczą polskiego języka, którzy wysyłają dzieci do polskich szkół.
Polska zawsze była odpowiedzialnym i wiarygodnym partnerem w obszarze globalnego bezpieczeństwa zdrowotnego – mówił Prezydent RP podczas szczytu organizowanego przez Biały Dom.
Prezydent RP: Proszę, byście wszyscy przyjęli mój gorący uścisk i zapewnienie, że my, w Polsce, także pamiętamy.
Widzę potrzebę solidarności międzynarodowej przy szczepieniach przeciwko COVID-19 i potrzebę działań w sprawie kryzysu klimatycznego i ochrony bioróżnorodności - mówił Andrzej Duda.
– Mamy nadzieję, że w marcu lub na początku kwietnia przyszłego roku Prezydent Brazylii przyjedzie do Polski – poinformował dziennikarzy Andrzej Duda.
Prezydent: Spotkania bilateralne to zawsze taki akcelerator – przyspieszenie w relacjach międzynarodowych. A ono po długiej przerwie spowodowanej covidem na pewno jest potrzebne.
Prezydent RP Andrzej Duda: Rolnictwo potrzebuje wsparcia ze strony państwa i – jak zawsze powtarzam – rolnik musi mieć pewność, że będzie mógł przetrwać.
Wszystkim, którzy walczyli, w szczególności tym, którzy cierpieli wywiezieni na Sybir i których najbliżsi cierpieli wywiezieni na Sybir, składam głębokie wyrazy szacunku – mówił Prezydent.
Proszę, byście czynili wszystko, by w jak najpiękniejszym stanie i jak najpiękniejszej formie Zamek służył przede wszystkim edukacji młodzieży, pokazywaniu historii Polski turystom.
To budowa bardzo ważna, obiecywana przez dziesięciolecia, a przede wszystkim ogromnie oczekiwana – mówił Prezydent, odwiedzając teren budowy tunelu w Świnoujściu.
Andrzej Duda: Chcę podkreślić rolę Unii Europejskiej w promowaniu prawa międzynarodowego, szczególnie w dialogu z tymi, którzy je otwarcie łamią.