Menu rozwijane

23 września 2021

Prezydent RP wziął udział w wirtualnym szczycie organizowanym przez Biały Dom nt. zakończenia pandemii COVID–19.

Ekscelencje, Szanowni Państwo,

Stoimy przed bezprecedensowym globalnym wyzwaniem powstrzymania pandemii COVID–19 i ochrony naszej ludności. To nie tylko kryzys zdrowotny, ale także społeczny i gospodarczy, który ma długofalowy wpływ na wiele aspektów naszego życia. To kryzys, który wymaga ścisłej współpracy każdego z nas. Powiem jasno: Polska nadal będzie wspierać społeczność międzynarodową w walce z koronawirusem i jego szkodliwymi skutkami.

Polska zawsze była odpowiedzialnym i wiarygodnym partnerem w obszarze globalnego bezpieczeństwa zdrowotnego. Udowodniliśmy to poprzez aktywną współpracę z innymi krajami w zakresie relokacji ich obywateli na wczesnym etapie globalnych restrykcji w przemieszczaniu się. Polski rząd i nasze linie lotnicze LOT zorganizowały około 400 lotów ewakuacyjnych. Pomogliśmy bezpiecznie wrócić do domu naszym przyjaciołom i partnerom z Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Japonii, Kanady, Australii, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Turcji i Korei Południowej. Dzięki naszym działaniom ponad dwa tysiące osób bezpiecznie dotarło do swoich domów.


English version >>>

Polska wspiera globalną akcję szczepień poprzez mechanizm COVAX. Ale działamy też na własną rękę, pomagając potrzebującym w ramach współpracy dwustronnej. Wiemy, że by ratować życie, szczepionki przeciwko COVID–19 muszą być rozdystrybuowane jak najszybciej, zwłaszcza do tych, którzy ich najpilniej potrzebują. Bardzo dobrze to rozumiemy. Dlatego dostarczyliśmy już ponad 6 milionów dawek szczepionek do innych krajów, w tym na Ukrainę, do Wietnamu, Hiszpanii, Australii, Portugalii czy Norwegii. Zapewniam, że Polska będzie nadal nieść pomoc.

Na poziomie europejskim polskie władze aktywnie angażują się w dostosowywanie polityki UE do wyzwań zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych. W tym duchu w liście do prezydentów i szefów państw UE z kwietnia ubiegłego roku zaproponowałem kroki na rzecz rozwoju współpracy międzynarodowej – plan reakcji Europy na pandemię.

Dodatkowo, pozostając solidarni z naszymi wschodnimi sąsiadami, dążymy do objęcia roli koordynatora pomocy UE dla krajów Partnerstwa Wschodniego. W ramach Grupy Wyszehradzkiej udzielamy wsparcia w walce z COVID–19 władzom i ludności Libii.

Panie i Panowie,

Wzywam nas wszystkich do udzielenia pomocy ludziom dotkniętym przez pandemię, zwłaszcza w krajach rozwijających się i na obszarach objętych konfliktami.

Życie ludzkie ma znaczenie! Jesteśmy gotowi połączyć siły i zrobić wszystko, aby chronić życie zarówno w Polsce, jak i na świecie. Możecie na nas liczyć!