Menu rozwijane

06 czerwca 2019

Szanowni Państwo Prezydenci,

Szanowni Państwo Redaktorzy,

Wszyscy Przybyli Goście!

Przede wszystkim chcę bardzo podziękować panu prezydentowi Słowenii, Borutowi Pahorowi, i jego współpracownikom – słoweńskiemu rządowi i Słoweńskiej Izbie Przemysłowo-Gospodarczej – za organizację tego, jak mówimy, IV Szczytu Trójmorza i II Forum Biznesu Trójmorza, które także wczoraj i dziś równolegle ma miejsce. Bardzo za to dziękuję, bo to, co dzieje się tutaj, w Słowenii, w ciągu tych dwóch dni, pokazuje, jak bardzo rozwinęła się nasza współpraca w zakresie Trójmorza i – w rzeczywistości – jak ten projekt, który uruchomiliśmy cztery lata temu, jest ważny.

Może Cię zainteresować Szczyt Inicjatywy Trójmorza [PL/ENG]

Słuchałem przed chwilą pani prezydent Chorwacji, Kolindy Grabar-Kitarović, i liczyłem spotkania Trójmorza, które już miały miejsce. Przypominam sobie, jak po raz pierwszy spotkaliśmy się z Panią Prezydent w Krakowie – w Willi Decjusza, w 2015 roku – i wtedy po raz pierwszy rozmawialiśmy o tym, że warto by stworzyć taką inicjatywę właśnie dla Europy Centralnej. Dla tej Europy, która kiedyś była za żelazną kurtyną i która przez lata ulegała po prostu zapóźnieniu, jeżeli chodzi o rozwój infrastruktury komunikacyjnej: drogowej, kolejowej, energetycznej, a dzisiaj także cyfrowej, bo przecież takiego właśnie rozwoju na przyszłość chcemy.

Doszliśmy zatem do wniosku, że w ramach Unii Europejskiej powinniśmy się zebrać i szukać dodatkowych możliwości – po pierwsze – rozwijania się, pozyskania funduszy na rozwój infrastrukturalny, ale przede wszystkim w ramach Europy Centralnej tworzyć efekt kooperacji, tzn. koordynować działania infrastrukturalne po to, byśmy w sposób spójny tworzyli te połączenia na osi Północ-Południe. To się udało. Rzeczywiście taki pierwszy szczyt miał miejsce w Nowym Jorku, zorganizowała go wtedy Pani Prezydent Chorwacji. Później spotkaliśmy się w Dubrowniku – i to było już takie spotkanie z prawdziwego zdarzenia, gdzie rozmawialiśmy o konkretach.

I w jakimś sensie mamy dzisiaj cztery takie instytucje Trójmorza, z których dwie są podstawowe. Po pierwsze jest to Progress Report, czyli raport o rozwoju, z którym zapoznajemy się na bieżąco, patrząc na wybrane przez nas kiedyś inwestycje, wskazane jako te priorytetowe – jak postępuje ich rozwój. I drugi – z tych podstawowych instytucji – stworzony ostatnio Fundusz Trójmorza, o którym tutaj już dzisiaj mówiono.

Postanowiliśmy go stworzyć jako w zasadzie jedyną taką zinstytucjonalizowaną formę współpracy w ramach Trójmorza. Bo – jak powiedzieli Państwo Prezydenci – nie chcemy biurokracji, żadnych specjalnych sekretariatów czy innych instytucji. Nie! Chcemy mieć tylko wspólne projekty i jak najwięcej możliwości ich finansowania, by ten rozwój infrastrukturalny postępował w sposób spójny, jak najszybszy i żeby tym samym rozwijać Europę właśnie w tym aspekcie Unii Europejskiej.

To dla nas rzecz najistotniejsza – po prostu chcemy pod względem infrastrukturalnym dogonić zachód Europy, a zarazem stworzyć dla europejskich przedsiębiorców, turystów europejskich i wszystkich innych lepsze możliwości komunikacji, transportu, również – krótko mówiąc – rozwoju gospodarczego, bo temu właśnie ma służyć ta infrastruktura. A także zapewnieniu bezpieczeństwa, chociażby energetycznego. Stąd m.in. to dążenie do rozwoju infrastruktury energetycznej i gazowej, do budowania interkonektorów.

W tym aspekcie podkreślamy polski gazoport w Świnoujściu, zestawiamy go z gazoportem, który jest budowany przez Chorwację na wyspie Krk. Mają one właśnie spiąć północ Europy z jej południem pod względem gazowym i w efekcie pod względem możliwości przesyłowych oraz wzajemnego wspierania się – jeżeli byłaby taka potrzeba – w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. A przede wszystkim zasilania w gaz i tworzenia także alternatyw, czyli – krótko mówiąc – możliwości dywersyfikacji dostaw tego surowca energetycznego na nasze rynki.

Jest to kwestia niezwykle ważna. W tym zakresie współpracujemy także ze Stanami Zjednoczonymi, tak więc bardzo się cieszymy z obecności naszego amerykańskiego partnera na tym IV Szczycie Trójmorza. Stany Zjednoczone są reprezentowane przez pana sekretarza ds. energii, Ricka Perry’ego. Bardzo dziękujemy także panu przewodniczącemu Komisji Europejskiej – Jean-Claude’owi Junckerowi – za obecność. Jest to bardzo ważne wsparcie dla nas – dla Trójmorza, dla tej części Unii Europejskiej.

Ta w jakimś sensie pozytywna recenzja ze strony Komisji Europejskiej i wsparcie poprzez osobistą obecność Pana Przewodniczącego – co jest dla nas tutaj nieocenione – pokazują, że także właśnie to nasze działanie, dążenie do rozwoju, do przyspieszenia, korzystania nie tylko z tego, co oferuje sama Unia Europejska w ramach Funduszu Spójności, ale do poszukiwania także dodatkowych możliwości finansowania inwestycji infrastrukturalnych – że to znajduje poparcie w Komisji Europejskiej. Jest to dla nas niezwykle istotne.

Bardzo dziękujemy też za obecność trzeciego partnera Trójmorza – pana prezydenta Steinmeiera, który wczoraj pracował tutaj z nami, dzisiaj na obradach byli obecni przedstawiciele Republiki Federalnej Niemiec. Bardzo się z tego cieszymy, bo – jak wszyscy doskonale wiedzą – Niemcy są najlepiej infrastrukturalnie rozwiniętym krajem w Europie. I to, że ze strony Niemiec jest także wsparcie dla naszych dążeń, by gonić Europę Zachodnią pod względem infrastrukturalnym, jest dla nas niezwykle istotne.

Chcemy dalej podążać tą drogą, rozwijać nasze kraje. Jak powiedziałem: dla pożytku naszych społeczeństw, ale nie tylko, bo także dla pożytku całej Unii Europejskiej i tych, którzy do Unii Europejskiej przybywają. Przede wszystkim dla tworzenia lepszych perspektyw rozwoju gospodarczego, perspektyw biznesowych i turystycznych w tej właśnie przestrzeni północ-południe Europy – dla niesienia bezpieczeństwa i dobrobytu dla naszych społeczeństw. Jest to dla nas rzecz najważniejsza. Uważamy, że to nasze wielkie zadanie jako tych, którzy dzisiaj reprezentują swoje państwa i narody i którym władza została powierzona w sposób demokratyczny. Jest naszym obowiązkiem dążenie do tego rozwoju w jak największym stopniu.

Jeszcze raz bardzo dziękuję panu prezydentowi Słowenii – Borutowi Pahorowi – za zorganizowanie tego szczytu Trójmorza. Bardzo dziękuję, że Europejski Bank Inwestycyjny zadeklarował dzisiaj poprzez wypowiedź pana wiceprezesa Banku swoje wsparcie dla Funduszu Trójmorza.

Bardzo również dziękuję za deklarację, którą wczoraj złożyła prezydent Estonii, pani Kersti Kaljulaid, że następny szczyt Trójmorza – za rok – na poziomie głów państw i rządów odbędzie się właśnie w Estonii. Bardzo za to dziękuję. Krótko mówiąc: do zobaczenia tam, gdzie Pani Prezydent wybierze miejsce – może będzie to Tallin, może inne miasto w Estonii, gdzie w przyszłym roku spotkamy się na poziomie prezydenckim.

A ja chciałem tylko jeszcze zachęcić, by spotykać się w ramach Trójmorza i pracować również na innych poziomach, bo np. półtora roku temu w Polsce, w Rzeszowie, odbyło się spotkanie regionalne Trójmorza – Forum Regionów Trójmorza. To także bardzo ważne forum współpracy pomiędzy władzami lokalnymi i regionalnymi, pomiędzy samorządami różnych krajów, co bez wątpienia stanowi bardzo poważne wsparcie dla działań, które są prowadzone na wszystkich kolejnych poziomach Trójmorza, czyli międzyrządowym i naszym – prezydenckim.

Jeszcze raz dziękuję, Panie Prezydencie, za organizację. Dziękuję naszym partnerom. I dziękuję wszystkim za udział w tym bardzo ważnym spotkaniu.

Wspólna konferencja prasowa na zakończenie IV szczytu Inicjatywy Trójmorza (1)
o192594519.jpg