Menu rozwijane

26 sierpnia 2021

Bună ziua! Dzień dobry!

Wielce Szanowna Pani Prezydent,

Szanowni Państwo!

Było dla mnie dużą radością i satysfakcją przyjmować, gościć w Warszawie Panią Prezydent kilka miesięcy temu, jeszcze przed lipcowymi wyborami parlamentarnymi, które okazały się dla Mołdawii wielkim sukcesem.

Z tym większą satysfakcją i radością przyjąłem zaproszenie Pani Prezydent, by odbyć oficjalną wizytę dziś w Mołdawii, w Kiszyniowie, a jutro uczestniczyć w uroczystościach 30–lecia uzyskania niepodległości przez mołdawskie państwo. To ważny moment w historii Mołdawii, nie mam co do tego żadnych wątpliwości – moment historyczny.

Długo rozmawialiśmy dziś z Panią Prezydent, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami, rozmawiając o wizji państwa, wizji jego rozwoju. Myślę, że doskonale rozumiemy się z Panią Prezydent, jesteśmy z tego samego pokolenia – ja jestem o osiem dni starszy. Wierzę w to głęboko, że Pani Prezydent jest zdeterminowana jako polityk do tego, by dokonać w Mołdawii rzeczywistej zmiany.

Może Cię zainteresować Prezydent RP z wizytą w Mołdawii

Ta zmiana jest możliwa, tak jak w Polsce możliwa okazała się zmiana, o której mówiłem moim wyborcom w 2015 roku – że zostanie dokonana, jeżeli zostanę Prezydentem. Te zmiany się dzieją, tyle że w Mołdawii sytuacja jest trudniejsza, zmiany są większe, niezbędne, by Mołdawia stała się państwem silnym, zamożnym, jeszcze bardziej demokratycznym, a przede wszystkim, by życie – zarówno polityczne, jak i gospodarcze – było w Mołdawii uczciwe. Bo jest to warunek tego, by państwo było silne.

My, Polacy, mieszkamy w kraju znacznie większym, mamy 38 mln obywateli. Z reguły mówi się, że w większym państwie dokonanie zmian jest trudniejsze. Zajęło nam 30 lat – właściwie w tej chwili można już nawet mówić, że 32 lata – by doprowadzić kraj do takiego stanu, w jakim znajduje się obecnie.

Nie jest to jeszcze realizacja wszystkich naszych marzeń, chcielibyśmy, by Polska była jeszcze silniejsza, by państwo jeszcze sprawniej funkcjonowało. Ale śmiało mogę powiedzieć, że z całą pewnością ludziom w Polsce żyje się dziś lepiej, państwo jest znacznie silniejsze i wiele dziedzin naszej gospodarki, naszego życia politycznego i społecznego funkcjonuje dobrze.

Dlatego zaoferowałem dziś Pani Prezydent – a wcześniej zapowiedziałem to już w Warszawie – pełne otwarcie, jeżeli chodzi o udzielenie Pani Prezydent i rządowi pomocy w reformach, których trzeba dokonać tu, w Mołdawii. Wszędzie tam, gdzie Pani Prezydent i rząd uznają, że to wsparcie jest potrzebne, będziemy się starali je zaoferować, korzystając z naszego doświadczenia, tego wszystkiego, co związane właśnie ze zmianami, które w Polsce następowały przez ostatnie ponad 30 lat, a zwłaszcza także w ciągu ostatnich sześciu lat, gdy w Polsce pozmienialiśmy bardzo wiele.

To pomoc, której możemy udzielić zarówno w budowaniu – jak mówię – uczciwego państwa, czyli walki z korupcją, tworzenia ważnych, potrzebnych ku temu instytucji państwowych, doboru kadr do instytucji państwowych, by te instytucje dobrze funkcjonowały; jak również oczywiście funkcjonowania gospodarki, pomocy w rozwoju różnych jej dziedzin. Także tu dysponujemy doświadczeniem i szerokimi, różnymi możliwościami. Jeżeli państwo mołdawskie, jeżeli władze Mołdawii – z Panią Prezydent na czele – będą chciały z tej pomocy skorzystać, jesteśmy do tego gotowi.

Chcemy pomóc w realizacji europejskich ambicji Mołdawii, a przede wszystkim społeczeństwa mołdawskiego. Bo nie mam żadnych wątpliwości, że to wielkie zwycięstwo wyborcze Pani Prezydent, a później wielkie zwycięstwo obozu politycznego, do którego należała, jest właśnie głosem społeczeństwa mołdawskiego, które chce zmierzać w kierunku pełnej suwerenności, pełnej demokracji – krótko mówiąc – w kierunku europejskim. To dla nas bardzo ważna informacja i między innymi dlatego jestem dziś tutaj.

To była także nasza ambicja – dziś jesteśmy częścią Unii Europejskiej już od 17 lat – i chcemy, by to marzenie społeczeństwa mołdawskiego także mogło się zrealizować. Dlatego będziemy wspierali zarówno od strony politycznej, jak i każdej innej, jeżeli Mołdawia będzie tego wsparcia potrzebowała.

Osobiście mogę powiedzieć: moim marzeniem jest, by Mołdawia nie tylko stała się partnerem Trójmorza – bo mam nadzieję, że partnerem Trójmorza będzie – ale chciałbym, aby stała się członkiem wspólnoty Trójmorza. Członkami wspólnoty Trójmorza są państwa Unii Europejskiej. To bardzo ważne, byśmy rozwijali nasze kraje, byśmy budowali w naszej części Europy strefę szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Nie chodzi tylko i wyłącznie o bezpieczeństwo militarne, chodzi także o bezpieczeństwo energetyczne – w zakresie dostaw gazu, dostaw energii elektrycznej. Chodzi o bezpieczeństwo cyfrowe. O wszelkiego rodzaju formy bezpieczeństwa. A więc, krótko mówiąc, także o rozwój nowoczesnej infrastruktury, która umożliwi tworzenie rzeczywiście nowoczesnego państwa. Jak powiedziałem, mamy tu swoje doświadczenie, jesteśmy gotowi się nim dzielić, jesteśmy gotowi pomóc.

Udało nam się doprowadzić do sytuacji, w której polskie rolnictwo zapewnia naszemu krajowi i całemu społeczeństwu bezpieczeństwo żywnościowe. Jesteśmy pod tym względem absolutnie samowystarczalni. A oprócz tego polskie rolnictwo jest dziś ogromną gałęzią polskiego eksportu. Działa sprawnie, polska wieś rozwija się, staje się coraz bardziej nowoczesna, wiejskie szkoły w większości przypadków prezentują się w tej chwili bardzo dobrze, absolutnie na takim poziomie, jak to powinno być w Unii Europejskiej. Także tu mamy wiele doświadczeń i jesteśmy gotowi pomagać Mołdawii w tym zakresie.

Mamy ekspertów, ludzi, którzy uczestniczyli w przygotowaniu rozwiązań prawnych, uczestniczyli w budowaniu różnych instytucji, które przyniosły pozytywne skutki dla naszej gospodarki, dla naszego życia politycznego i społecznego. Jesteśmy gotowi, Pani Prezydent, do pomocy. Jest to – wierzymy w to głęboko – dla Mołdawii window of opportunity, sytuacja jedyna w swoim rodzaju. Trzeba ją wykorzystać.

My też mieliśmy kiedyś taką sytuację, udało się ją wykorzystać. Chcemy pomóc, bo wiemy, że warto. Jeżeli przyjdzie uczciwa pomoc, wtedy jest łatwiej. My oferujemy uczciwą pomoc.