Menu rozwijane

06 maja 2022

Szanowny Panie Marszałku,

Wielce Szanowny Panie Wojewodo,

Panie Wicewojewodo,

Szanowni Państwo Przewodniczący,

Dyrektorzy,
Wszyscy Drodzy przybyli Goście z Górnego Śląska i z Opolszczyzny!

 

Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję za tę inicjatywę. To był bardzo ważny moment w historii Rzeczypospolitej – ten historyczny dzień 20 czerwca 1922 roku, kiedy wojska polskie wreszcie wkroczyły na Górny Śląsk po to, by dzięki wielkiemu czynowi zbrojnemu trzech powstań śląskich, Polska mogła objąć tę ziemię w posiadanie, i aby ci wszyscy Polacy, Ślązacy, którzy tam o Polskę i za Polskę walczyli, mieli ten swój wielki i niezwykle ważny moment przyłączenia do ojczyzny w ramach kształtowania granic II Rzeczypospolitej, tego, można powiedzieć, ostatniego akordu kształtowania granic II Rzeczypospolitej. Dlatego właśnie to ten dzień, 20 czerwca, został wybrany jako ten, który – mam nadzieję – wkrótce zostanie ustanowiony przez polski parlament Narodowym Dniem Powstań Śląskich.

 

Cieszę się, że Śląsk, Ślązacy, będą mieli w ten państwowy sposób na zawsze w kalendarzu upamiętnione nie tylko te ważne wydarzenia, ale że przede wszystkim będzie to także i pewna forma hołdu oddanego Państwa pradziadkom, dziadkom, tym, którzy rzeczywiście w powstaniach walczyli, tym, którzy wtedy walczyli za Polskę.

 

Tak, jak wyznaczyliśmy Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, tak teraz, mam nadzieję, wkrótce, dzięki Państwa inicjatywie, w której ja pośredniczę jako Prezydent Rzeczypospolitej, korzystając z prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej – za co jestem ogromnie wdzięczny, bo chcę podkreślić, że to jest dla mnie wielki zaszczyt, że zwróciliście się Państwo do mnie, abym złożył ten projekt – że dzięki temu to święto w kalendarzu będzie, i że będzie to specjalne upamiętnienie, właśnie obok powstania wielkopolskiego, tych czynów zbrojnych, które również w ostatecznym rozrachunku – jak wiemy doskonale – były zwycięskie.

 

Często niektórzy malkontenci narzekają, że obchodzimy w Polsce tylko te rocznice, które są taką naszą martyrologią, rocznice tragicznych wydarzeń, tragicznych powstań. No więc, nie tylko tragicznych, ale obchodzimy również rocznice tych wielkich, zwycięskich wydarzeń, coraz bardziej je akcentując, choćby właśnie przez ustanowienie specjalnych narodowych świąt.

 

Jeszcze raz bardzo dziękuję za to, że jesteście Państwo dzisiaj w Pałacu Prezydenckim, i że przynieśliście Państwo tę niezwykle ważną inicjatywę. Wszystkim Państwu, którzy uczestniczyli od tej strony organizacyjnej, osobistego zaangażowania w to dzieło, z całego serca dziękuję w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.