Menu rozwijane

23 kwietnia 2020

Dzień dobry Państwu,

Proszę Państwa, chciałem poinformować, że przed momentem zakończyły się dwa spotkania, które odbywały się – pierwsze tutaj, w Pałacu Prezydenckim, drugie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Na pierwszym spotkaniu osobiście obecny był Pan Premier Mateusz Morawiecki, rozmawialiśmy o sprawach bardzo istotnych, z których jedna była sygnalizowana przeze mnie już wczoraj.

Może Cię zainteresować Apel o racjonalne gospodarowanie wodą

Jak Państwo być może pamiętacie, zwróciłem się z apelem do Pana Premiera i rządu w kwestii wypłaty pozostałej do wypłacenia – jeszcze cały czas – części odszkodowań dla polskich rolników dla zeszłoroczną suszę. Mówiłem, że te odszkodowania, za co dziękuję zostały już wcześniej wypłacone. Mówimy o odszkodowaniach za rok 2019, one zostały wypłacone 90 proc. gospodarstw rolnych, które zostały przez suszę poszkodowane, a więc absolutnie zdecydowanej większości. Jednak 10 proc. gospodarstw to były wciąż te, których roszczenia w tym zakresie nie zostały zaspokojone.

Dzisiaj rozmawiałem z Panem Premierem, Pan Premier zapewnił mnie, że pozostałe do zrealizowania jeszcze 10 proc. roszczeń będzie zrealizowanych, że trwa w tej chwili praca nad przesunięciem także części pozostałych jeszcze w naszej dyspozycji środków europejskich na to, aby właśnie te roszczenia zrealizować.

Pan Premier rozmawiał już w tej sprawie także z Komisarzem ds. Rolnictwa Unii Europejskiej Januszem Wojciechowskim. Te działania są w tej chwili w toku i mam nadzieję, że stosownie do tego, o co wczoraj apelowałem, roszczenia polskich rolników dotyczące jeszcze zeszłorocznej suszy zostaną zrealizowane. Oczywiście, jak mówiłem wczoraj, przygotowujemy się także na to, żeby obserwować i zabezpieczyć ewentualne – niestety  – skutki tegorocznej suszy.  Wiele wskazuje na to, że susza może nastąpić, aczkolwiek przypomnę jeszcze, że wczoraj Pan Minister Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski sygnalizował bardzo wyraźnie, że o tym jaki rzeczywiście będzie wymiar dotknięcia nas suszą będziemy mogli mówić dopiero wtedy, kiedy przejdzie czas deszczy majowych. To one będą miały decydujące znaczenie w kwestii tego czy i jakie będą ewentualne rozmiary strat suszowych w tym roku.

Mam nadzieję, że one będą jak najmniejsze. W przyszłym tygodniu spodziewamy się zmiany pogody w Polsce na chłodniejszą i bardziej deszczową. Mam nadzieję, że deszcze będą padały, one są w tej chwili bardzo potrzebne polskiemu rolnictwu, polskiej przyrodzie – to ważne.

Dzisiaj z Panem Premierem rozmawialiśmy także na drugi temat – bardzo ważny dla środowisk związanych z kulturą, dla twórców, dla przemysłu księgarskiego w Polsce. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Książki, a jak wiemy w ostatnim czasie rynek książki przechodzi kryzys, a już koronawirus, który się dołączył do tego wszystkiego, spowodował rzeczywiście, że na rynku sprzedaży książki na doszło de facto do krachu. W związku z tym ustaliliśmy zarówno z Panem Premierem Mateuszem Morawieckim, jak i z Panem Wicepremierem, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego profesorem Piotrem Glińskim, że panowie premierzy, polski rząd zwróci się do Komisji Europejskiej o derogację prawną i wprowadzenie – przynajmniej na jakiś czas – [stawki] VAT na książki w wysokości 0 proc. To jest bardzo ważne, bo doprowadzi do obniżenia cen książek na naszym rynku. I mam nadzieję, że w efekcie będzie to także i zachęta do tego, żeby w większym stopniu niż do tej pory realizować zakupy książek.

Pan Premier powiedział mi również dzisiaj, że ma nadzieję, że w perspektywie najbliższych tygodni – powtarzam: tygodni, nie dni, tylko tygodni – będziemy mogli wprowadzać kolejne rozluźnienia, jeżeli chodzi o okowy związane z reżimem walki z epidemią koronawirusa. Ale to wszystko zależy od sytuacji. Ta sytuacja, póki co, jest pod kontrolą i mam nadzieję, że jeżeli odpowiedzialność i dyscyplina wśród naszych rodaków, wśród nas wszystkich, zostaną utrzymane to rzeczywiście będziemy dalej skutecznie walczyli z epidemią koronawirusa.

Przy uwzględnieniu obecnie już wprowadzonych rozwiązań, łatwiejszych dla nas wszystkich, jeżeli chodzi o funkcjonowanie – myślę tutaj o możliwości wyjścia do parku, na tereny leśne, po to, żeby troszeczkę odetchnąć, odpocząć – prosiłbym, żeby tego nie nadużywać, żeby jednak dalej traktować akcję #zostańwdomu poważnie i starać się przede wszystkim jak najmniej kontaktować z rodziną, z przyjaciółmi, ze znajomymi w sposób bezpośredni.

A jeżeli już, to bardzo proszę, żeby trzymać dystans pomiędzy osobami, który jest niezwykle ważny. Prosiłbym także, żeby używać maseczek, to użycie maseczek ma szczególne znaczenie, dla tych osób, które potencjalnie mogłyby być już zarażone koronawirusem, żeby one nie rozprzestrzeniały dalej tego wirusa. Bardzo bym prosił, żeby tych zasad nadal pilnować.

Może Cię zainteresować Rozmowa o sytuacji w Biebrzańskim Parku Narodowym

Proszę Państwa, drugie spotkanie, które dosłownie przed momentem się zakończyło, to było spotkanie z ministrami Spraw Wewnętrznych i Administracji Panem Mariuszem Kamińskim oraz Ministrem Środowiska Panem Michałem Wosiem, a także Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej i jego zastępcami oraz Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej i sztabem antykryzysowym, który dzisiaj na bieżąco realizuje swoją służbę w Biebrzańskim Parku Narodowym, tam walcząc z żywiołem. Rozmawialiśmy o sytuacji, która tam jest, ona jest związana z wyjątkowo niskim poziomem wód i praktycznie już niemalże suszową sytuacją, jaka występuje. To między innymi ona jest przyczyną tego, że ten ogień w Biebrzańskim Parku Narodowym w ostatnich dniach rozwijał się tak bardzo zastraszająco. Dzisiaj jest tam ogółem 500 funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy są gotowi do walki z żywiołem. Na bieżąco, w tej chwili z pożarem walczy ponad 300 strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Do tego zastępy strażaków ochotników, wspierają ich także żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej i pracownicy Biebrzańskiego Parku Narodowego. Ta walka z żywiołem trwa i dosłownie w ostatnich godzinach okazała się skuteczna, to znaczy udało się ten pożar opanować, on się już nie rozprzestrzenia w tak zastraszającym tempie, jak to miało miejsce wczoraj. Ogarniętych pożarem było, jak do tej pory, około 5000 hektarów parku narodowego.

Na szczęście, jak poinformował mnie dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego nie doszło jeszcze – i mam nadzieję, że nie dojdzie – do zapalenia się torfowisk, tylko na razie jest to pożar traw, trzciny i zarośli. Więc jeszcze, cały czas, nie jest to taki pożar, nad którym zapanowanie byłoby rzeczywiście bardzo trudne. Strażacy działając profesjonalnie, bardzo skutecznie tę akcję realizują. Wspierani są w tej chwili przez 6 samolotów, które po pierwsze – prowadzą  obserwację, po drugie – prowadzą akcję gaśniczą. Są wspierani także przez śmigłowce z bardzo różnych służb, również ze Straży Granicznej – to między innymi są śmigłowce dysponujące termowizją, lokalizujące ogniska pożarów. Ta akcja jest prowadzona, w ciągu ostatnich zwłaszcza godzin, bardzo skutecznie i w zmasowany sposób. To pozwoliło zapanować nad pożarem,  jego rozprzestrzenianie w tej chwili jest dużo mniejsze.

Pan Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego poinformował mnie, że sytuacja przyrodnicza, która tam miała miejsce w tym roku, czyli wiosna, która nadeszła jest połączona z małą ilością opadów, a wcześniej małą ilością pokrywy śnieżnej. To wszystko spowodowało, że siedliska lęgowe ptaków występują w tym roku w Biebrzańskim Parku Narodowym – można powiedzieć w jakim sensie na szczęście – w dużo mniejszym stopniu niż to bywało zazwyczaj. W efekcie mimo tego, że wystąpił pożar to straty wśród ptactwa, zwłaszcza tego, które jest ptactwem szczególnie chronionym, zagrożonym są znikome. I to jest jedyna dobra wiadomość. Mówię to do miłośników przyrody w naszym kraju, do miłośników ptactwa, do ornitologów, że w stosunku do tego, co mielibyśmy normalnie, jakie straty mógłby spowodować pożar, to te, które wystąpiły faktycznie w tym roku – w związku z tymi szczególnymi okolicznościami – są stosunkowo niewielkie. A to, że udaje się zapanować nad tym pożarem dodaje dużą nadzieję na to, że w najbliższym w najbliższych dniach zostanie on ogarnięty.

Bardzo mocno chcę podkreślić, że nikt w tym pożarze nie został poszkodowany, ani żaden z funkcjonariuszy straży pożarnej, ani nikt z pozostałych służb uczestniczących w walce z pożarem – z żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, z pracowników parku. Udało się także zabezpieczyć trzy miejscowości, w kierunku których ten pożar zmierzał, przede wszystkim wczoraj. Żadne zabudowania gospodarskie, ani tym bardziej żadne zabudowania mieszkalne nie ucierpiały. W efekcie nie ma żadnych strat gospodarskich. Straty są w przyrodzie parku, ale powtarzam jeszcze raz: dzięki profesjonalizmowi strażaków, dzięki oddaniu służbie – za co ogromnie dziękuję strażakom zawodowym i ochotnikom – dzięki służbie tych 500 funkcjonariuszy, żołnierzy i pracowników Parku, którzy tam są na bieżąco udaje się tę sytuację opanować. I mam nadzieję, że dosłownie w najbliższych dniach ten pożar uda się pokonać.

Proszę państwa, to tyle z najważniejszych dzisiaj informacji. Są dobre informacje dla rolników: będą pieniądze dla pozostałych 10 proc. gospodarstw, które jeszcze nie otrzymały odszkodowania za zeszłoroczną suszę – o tym zapewnił mnie dzisiaj Pan Premier.

Mam nadzieję, że dostaniemy zgodę z Komisji Europejskiej na to, żeby zerowa stawka VAT [na książki] mogła być u nas wprowadzona. Szczegóły w tej sprawie będzie jeszcze dzisiaj podawał, jak słyszę, Pan Wicepremier profesor Piotr Gliński,  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Polski rząd wystąpi o to w najbliższych dniach do Komisji Europejskiej, aby taka preferencyjna stawka została wprowadzona.

Proszę Państwa, trwa w tej chwili walka z kryzysem i wszystkie rozwiązania, które już zostały przygotowane i już zostały wprowadzone – dzisiaj Pan Premier przedstawiał mi informację w tej sprawie – to w sumie około 400 miliardów złotych, mówimy oczywiście nie tyle o żywym pieniądzu, co o wartości wszystkich programów, które w zakresie tarczy antykryzysowej są i będą uruchamiane.

To jest jeden z najszerzej zakrojonych planów walki z kryzysem w Europie. I mam nadzieję, że wszystkie te działania będą skuteczne. Dziękuję także wszystkim przedstawicielom polskiego biznesu,  świata gospodarczego za konsultację. Dziękuję za wszystkie opinie i wnioski, które składają w tej sprawie – i w czasie spotkań ze mną, i w czasie spotkań z Panią Minister, Wicepremier Jadwigą Emilewicz, Panem Premierem i innymi ministrami, bo dzięki temu jesteśmy w stanie skuteczniej te rozwiązania przygotowywać i one są bardziej celowane.

Gdyby nie było tej pomocy, byłoby to znacznie trudniejsze, więc dziękuję za te wszystkie konsultacje. Dziękuję za różne odważne zdania, które padają, bo one także są bardzo istotne i dziękujemy za tę aktywność i wsparcie w walce z kryzysem. Bo to jest bardzo ważne. Nie ukrywam, że ogromnie mnie cieszy ten pokaz solidarności, z którym mamy do czynienia w ostatnich dniach, pomiędzy tym wielkim biznesem, także tym mniejszym biznesem.

Bardzo dziękuję wszystkim polskim przedsiębiorcom, którzy podchodzą do tego sposób odpowiedzialny, także z poczuciem społecznej i państwowej odpowiedzialności biznesu w naszym kraju. To jest godzina próby i mam nadzieję, że wyjdziemy z tego silniejsi, także z pozytywnymi wnioskami na przyszłość, a przede wszystkim, że szybko sobie z tym poradzimy i będziemy mogli nadal z powodzeniem budować naszą gospodarkę, czego wszystkim w całego serca życzę. Jeszcze raz wszystkim dziękuję za odpowiedzialną postawę, za przestrzeganie wskazówek, zakazów i nakazów, które są w ostatnich dniach.

Proszę mi wierzyć, jeśli się porównamy się z innymi krajami Europy, zwłaszcza Europy Zachodniej, to widzimy bardzo skuteczną walkę z epidemią koronawirusa w Polsce. To dzięki skutecznym i w porę wdrożonym działaniom rządowym, jak decyzje Ministra Zdrowia, decyzje Premiera i innych Ministrów. Ale to także odpowiedzialność obywateli, dyscyplina, którą Państwo pokazaliście, odpowiedzialność za siebie nawzajem, solidarność wobec sąsiadów, wobec innych.

Bardzo dziękuję, że jako Polacy umiemy pokazać odpowiedzialność w trudnym czasie. Mam nadzieję, że dzięki temu osiągniemy takie rezultaty, które będą oceniane pozytywnie także na tle innych krajów europejskich.

Bardzo serdecznie dziękuję.

Prezydent Andrzej Duda (1)
o713907459.jpg