Menu rozwijane

06 kwietnia 2020

Prezydent RP Andrzej Duda:

Dzień dobry. Proszę Państwa przed momentem dosłownie z panem ministrem zakończyliśmy spotkanie z przedstawicielami branż rolniczych. Rozmawialiśmy na temat sytuacji w polskim rolnictwie, o tym, jakie są potrzeby. Wysłuchaliśmy takiego krótkiego sprawozdania – chociaż całe spotkanie trwało ponad godzinę – ale wysłuchaliśmy krótkiego sprawozdania z tego, jak wygląda sytuacja w poszczególnych branżach i jakie są potrzeby. Oczywiście tych potrzeb jest bardzo wiele – tak jak wszystkie obszary naszego życia, tak samo produkcja rolna przeżywa w tej chwili czas kryzysowy w związku z epidemią koronawirusa.

Przede wszystkim to problem z eksportem we wszystkich branżach. Nasi rolnicy – wielokrotnie podkreślaliśmy z panem ministrem – zapewniają nam bezpieczeństwo żywnościowe, za co jesteśmy im wszyscy jako społeczeństwo ogromnie wdzięczni. To właśnie dzięki pracy i trudowi polskich rolników my nie musimy się martwić o to, czy będzie żywność na polskim rynku czy nie. Proszę pójść do sklepu i zobaczyć, ile żywności jest w tej chwili dostępne. To właśnie dzięki ich pracy!

Ponieważ polskie rolnictwo świetnie się rozwija, zwłaszcza w ostatnich latach – właściwie we wszystkich jego sektorach, we wszystkich jego branżach – w związku z tym my ogromną część produkowanej w Polsce żywności eksportujemy. To jest bardzo silna gałąź naszej gospodarki. Bardzo silna część naszego eksportu i bardzo duża część naszego PKB.

Ten eksport w tej chwili ogromnie cierpi i dlatego dyskutowaliśmy o tym, w jaki sposób spowodować to, żeby producentom rolnym było lżej, w jaki sposób spowodować to, żeby mieli możliwość zbywania swoich produktów, zbywania towarów, które wytworzyli. Dla dobra przede wszystkim naszej gospodarki, bo pamiętajmy o tym, że wszystko to, co polski rolnik sprzeda – czy to w Polsce, czy za granicą – wspiera rynek polski. To są pieniądze, które wracają potem do naszej gospodarki, to są pieniądze, które żyją na naszym rynku gospodarczym, które wpływają także do budżetu państwa w formie podatków, to są pieniądze, które wpływają do budżetów jednostek samorządu terytorialnego, również jako część odprowadzonego tam podatku. W związku z powyższym to w ogromnym stopniu zasila rozwój naszego kraju poprzez możliwość budowy dróg lokalnych, możliwość funkcjonowania szkół, wszystkich innych sektorów naszej gospodarki i naszego życia społecznego.

To ma ogromne znaczenie i dlatego rozpoczynamy akcję #KupujŚwiadomie #ProduktPolski. Ta akcja już od jakiegoś czasu trwa jeżeli chodzi o promowanie polskich produktów, natomiast w tej chwili ta promocja będzie zwiększona. Apelujemy do wszystkich, aby w czasie robienia zakupów zwracali uwagę na to, gdzie wyprodukowane jest to, co kupują i aby starali się – mając do wyboru różne produkty na sklepowych półkach – wybierać te produkty, które zostały wyprodukowane w naszym kraju. Jeżeli kupujemy żywność, to zwracajmy uwagę, żeby to była żywność polska, bo to wspiera rozwój naszej gospodarki, wspiera walkę z kryzysem, to wspiera naszych przedsiębiorców, i dlatego bardzo prosimy, żebyście Państwo tak starali się działać.

#KupujŚwiadomie #ProduktPolski to jest na czas kryzysu, a mam nadzieję także i później, bardzo ważna wytyczna, ważne hasło. Mówiliśmy dzisiaj z taką nadzieją w czasie naszej rozmowy z producentami rolnymi, z przedstawicielami branż, że chcielibyśmy, żeby po tym trudnym czasie, który jest wielką próbą dla nas wszystkich – żeby z tego wynikło też coś dobrego. Z całą pewnością, gdyby mogło wyniknąć coś dobrego, tym dobrym będzie to przyzwyczajenie do kupowania rodzimych produktów, do wspierania rodzimej gospodarki. To może się przełożyć na nasz sukces w przyszłości. Mam nadzieję, że tak się stanie. Przekazuję głos panu ministrowi Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu, któremu jeszcze raz dziękuję za dzisiejsze spotkanie z przedstawicielami branż rolniczych i za uczestnictwo w tym spotkaniu.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski:
Panie Prezydencie! Chcę serdecznie podziękować za wsparcie, jakiego polska wieś od Pana przez całą prezydenturę doświadcza i to podkreślenie roli polskiej wsi w historii, szczególnie w historii najnowszej państwa polskiego. Ale również w sytuacjach trudnych, kryzysowych zawsze możemy na Pana liczyć.

Taka trudna sytuacja jest w tej chwili. Rolnictwo, które jest ważnym działem gospodarki – chyba tego nikomu tłumaczyć nie potrzeba – zaopatruje polskich konsumentów w żywność. Jesteśmy krajem samowystarczalnym żywnościowo, jesteśmy krajem o dużych nadwyżkach w produkcji żywności. To dzięki pracy polskich rolników i całego łańcucha przetwórstwa rolno-spożywczego mamy bezpieczeństwo żywnościowe. Nie jest to dane każdemu krajowi na świecie. Natomiast w tej chwili, ze względu na epidemię koronawirusa, rwą się kanały dystrybucji, zrywają się łańcuchy dostaw. Coraz trudniej jest eksportować. Jestem przekonany, że te problemy za jakiś czas ustąpią – ponieważ świat potrzebuje polskiej żywności, tej dobrej, bezpiecznej, smacznej, jednocześnie stosunkowo niedrogiej – i kanały dystrybucji zostaną odtworzone.

Natomiast w tym momencie – na to zwracali uwagę dzisiaj, w czasie wideokonferencji, również przedstawiciele wszystkich najważniejszych branż produkujących żywność w Polsce – elementem najważniejszym jest to, żeby Polki i Polacy chcieli zwiększyć zakupy żywności tu, w Polsce, właśnie tej żywności polskiej. Tak, jak polscy rolnicy-producenci żywności czują się odpowiedzialni za wyżywienie nas, Polaków, za wyżywienie swoich sióstr i braci, mieszkających również w miastach, tak chcą i proszą o to, żeby polscy konsumenci, żeby polskie społeczeństwo było solidarne z polskimi rolnikami poprzez promowanie zakupów polskiej żywności.

Bardzo dziękuję Panu Prezydentowi, że wsparł tę naszą akcję, że zaangażował się w nią, że będzie ją promował również podczas różnego rodzaju wydarzeń medialnych. Dzięki takiej akcji możemy przekonywać polskich konsumentów, że – kupując polską żywność – dokonujemy nie tylko racjonalnego wyboru, wyboru żywności dobrej, smacznej, wpisanej w kontekst kulturowy polskiej kuchni, żywności bezpiecznej, podkreślam to – żywności bezpiecznej, żywności po niezbyt wygórowanych cenach, ale jednocześnie – kupując tę żywność, wspieramy polskie rolnictwo tak ważne w każdym okresie, a w szczególności w tak trudnym okresie, jakim jest to nieszczęście, które pustoszy Europę, które pustoszy świat – czyli epidemia, pandemia koronawirusa.

Jestem przekonany, że ta solidarność rolników ze społeczeństwem będzie odwzajemniona. Że wszyscy Polacy decydując o zakupach, decydując swoim portfelem czy kartą płatniczą będą wybierali – tam, gdzie mają możliwości i alternatywę, bo polskie rolnictwo, funkcjonując w określonych strefach klimatycznych, nie wytwarza niektórych produktów w sposób naturalny i to przecież nie jest tak, że my komuś chcemy narzucić jego wybory – ale w kwestii tej żywności podstawowej, która jest produkowana w Polsce, dobrym, świadomym, patriotycznym wyborem jest kupowanie polskiej żywności. To służy polskiemu rolnictwu. To służy polskiej gospodarce. To dobrze służy naszej ojczyźnie.

Panie Prezydencie! Bardzo serdecznie dziękuję za Pana aktywność na tym polu, za wsparcie, za pomoc w przekonaniu Polaków, że warto kupować polskie produkty.

Briefing prasowy po spotkaniu Prezydenta z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przedstawicielami branż rolniczych

Briefing prasowy po spotkaniu Prezydenta z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przedstawicielami branż rolniczych

Briefing prasowy po spotkaniu Prezydenta z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przedstawicielami branż rolniczych

o1578124662.jpg
o2118024826.jpg
o2010844937.jpg