Menu rozwijane

31 maja 2021

Szanowny Panie Ministrze,
Szanowni Panowie Ministrowie,Szanowni Państwo!

Bardzo ważny moment. Bardzo ważny moment – wierzę w to głęboko – dla naszego kraju, dla Rzeczypospolitej, ale także bardzo ważny moment dla całej Unii Europejskiej, dlatego że dzisiaj rzeczywiście, przez złożenie tego podpisu, nastąpiło zakończenie całego procesu ratyfikacji decyzji Rady Unii Europejskiej w sprawie zasobów własnych Unii Europejskiej. Decyzji, która zamyka cały proces ustalania wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 w Unii Europejskiej, ale przede wszystkim, która w wyniku bardzo długich negocjacji prowadzonych w zeszłym roku, które zamknęły się 14 grudnia 2020 roku, wprowadza do systemu prawa Unii Europejskiej coś, co nazwano instrumentem na rzecz odbudowy Unii Europejskiej, a więc pewien mechanizm finansowy, a dokładnie pewien mechanizm pozyskiwania środków finansowych przez Komisję Europejską dla Unii Europejskiej. Bardzo mocno w preambule decyzji określony jako instrument o charakterze wyjątkowym, pozwalający de facto w imieniu Komisji Europejskiej zaciągać pożyczki na rynkach kapitałowych całego świata na potrzeby odbudowy gospodarek państw Unii Europejskiej po wszystkich trudnościach, wszystkich problemach i stratach spowodowanych kryzysem gospodarczym wywołanym pandemią COVID–19.

Może Cię zainteresować Ratyfikacja decyzji ws. systemu zasobów własnych UE [PL/EN]

Plan niezwykle ważny i cały instrument niezwykle ważny, dlatego że opiewający na niewyobrażalną kwotę 750 mld euro, z których 390 mld ma być przeznaczonych na wsparcie państw członkowskich, natomiast kwota do 360 mld ma być przeznaczona na pożyczki – wszystko to właśnie w celu realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć gospodarczych, przede wszystkim przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym. Polska ma być jednym z największych udziałowców, beneficjentów, tego planu. W kwocie netto jest to szacowane dla nas na ok 80 mld euro. W istocie jest to ogromna, niewyobrażalna kwota, która będzie mogła być wykorzystana na rozmaite cele, przede wszystkim na rozwój infrastrukturalny naszego kraju, a więc, mam nadzieję, także i zbliżać nas pod tym względem rozwojowym do rozwiniętych już od dawna państw Unii Europejskiej; myślę przede wszystkim o państwach zachodu Europy, tzw. Starej Unii, gdzie ta baza infrastrukturalna od bardzo dawna jest rozbudowana. Mam nadzieję, że także dzięki tym funduszom ona u nas wkrótce powstanie, będzie nowoczesna, na absolutnie nie tylko europejskim, ale i światowym poziomie.

Cieszę się, że za zgodą wyrażoną wcześniej przez polski Sejm i polski Senat – chcę to bardzo mocno podkreślić: dziękuję wszystkim posłom i senatorom, którzy poparli te rozwiązania, którzy głosowali za ratyfikacją, których decyzje umożliwiły tę ratyfikację – mogłem dzisiaj tę ratyfikację podpisać, co zamyka ten proces. I wierzę w to głęboko, że po pierwsze: w niedługim czasie te środku będziemy mogli uzyskać, po drugie: wykorzystamy je bardzo dobrze – tak jak do tej pory udawało nam się wykorzystać środki otrzymywane z funduszy UE na realizację rozwoju naszego kraju na wszystkich szczeblach terytorialnych, poczynając od Polski lokalnej, poprzez Polskę regionalną – realizując programy centralne i te na mniejszych rozmiarach terytorialnych.

Proszę Państwa, wierzę głęboko, że w tym wszystkim pomoże nam europejski instrument odbudowy – z europejskiego Funduszu Odbudowy.

Jeszcze raz gratuluję po pierwsze: przeprowadzonych w tym zakresie negocjacji. Wierzę w to, że ten instrument będzie działał skutecznie. Dziękuję wszystkim posłom i senatorom, którzy oddali swój głos zgadzając się na ratyfikację tego rozwiązania – tak jak powiedziałem – rozwiązania o charakterze wyjątkowym, wywołanego potrzebą, niestety, jaką spowodowała pandemia Covid–19. Wierzę w to głęboko, że te rozwiązania finansowe przewidziane przez UE, przewidziane przez Radę UE będą rzeczywiście tym remedium, które nie tylko pozwoli wyjść z kryzysu spowodowanego pandemią Covid–19, ale przede wszystkim też dokonać naszemu krajowi skoku rozwojowego pod względem infrastrukturalnym.

Niektórzy porównują ten instrument odbudowy do Planu Marshalla – mam nadzieję, że właśnie tak będzie i taki efekt jaki kiedyś wywołał – przed dziesięcioleciami dla zachodniej części Europy, tej która po II wojnie światowej pozostała wolną i demokratyczną – Plan Marshalla będąc tym głównym kołem napędowym późniejszej prosperity i boomu gospodarczego. Mam nadzieję, że także ten plan odbudowy przyniesie te same efekty i ten instrument na rzecz odbudowy UE da nam ten niezwykły impuls rozwojowy i pozwoli przeżywać czas wielkiej prosperity gospodarczej zapewniając także oczywiście wysoki poziom życia w naszych krajach, z mojego punktu widzenia – przede wszystkim w Polsce.
Jeszcze raz dziękuję. I proces ratyfikacji ogłaszam jako zamknięty.