Menu rozwijane

20 września 2022

Prezydent Andrzej Duda wziął udział w organizowanym przez USA, Unię Europejską oraz Unię Afrykańską i Królestwo Hiszpanii szczycie nt. bezpieczeństwa żywnościowego.

Ekscelencje, Szanowni Delegaci, Szanowni Państwo,
Dziękuję za zwołanie spotkania na tak ważny i aktualny temat. Bezpieczeństwo żywnościowe w wielu częściach świata jest dziś poważnie zagrożone w efekcie agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Według Światowego Programu Żywnościowego liczba osób cierpiących chroniczny głód może wzrosnąć nawet o 47 mln. Natomiast spadek eksportu produkcji rolnej Ukrainy z powodu rosyjskiej wojny oznacza znaczące pogorszenie warunków życia dla około 345 milionów ludzi w 82 krajach.

Szanowni Państwo,
90 lat temu totalitarny reżim Związku Sowieckiego ze Stalinem na czele wywołał Hołodomor – katastrofę głodu, która doprowadziła do śmierci milionów ludzi na Ukrainie. Dzisiejsi decydenci Rosji, używając żywności jako broni, prowadzą do celowego wywołania głodu i śmierci nie tylko na Ukrainie, ale
i w wielu innych krajach, uzależnionych od importu produktów rolnych.

W Polsce aż za dobrze znamy to podejście rosyjskich władz. Na ich działania nastawione na destrukcję i wywoływanie zagrożeń i kryzysów: żywnościowego, energetycznego, migracyjnego czy innych – odpowiadamy ochroną narażonych i solidarnością z nimi. Działaniami konstruktywnymi, służącymi neutralizacji niebezpieczeństw i zapobieganiu katastrofom.

Dlatego od początków inwazji Rosji na Ukrainę podnosiłem kwestię bezpieczeństwa żywnościowego w rozmowach z liderami państw i wyspecjalizowanych agend ONZ. Podczas moich niedawnych wizyt w Egipcie, Nigerii, Republice Wybrzeża Kości Słoniowej i Senegalu wskazywałem rozwiązania, które pozwolą podnieść jego poziom, np. współpracę w rolnictwie.

Szanowni Państwo,
Polska, rozwijająca eksport wysokiej jakości żywności, produktów rolnych i nawozów, podjęła lub wsparła w ostatnim okresie dodatkowe działania mające pomóc zapobiec katastrofie głodu. Dostarczyliśmy i dostarczamy znaczne ilości żywności na Ukrainę i do pochodzących z niej uchodźców, których blisko 2 miliony wybrało mój kraj na miejsce swojego bezpiecznego schronienia. Mobilizujemy też partnerów, w tym z Unii Europejskiej, do przekazywania niezbędnej pomocy.

Polska wspiera Ukrainę w eksporcie jej produktów rolnych poprzez korytarze logistyczne między wspólną granicą i polskimi portami. Przygotowujemy kolejne rozwiązania i inwestycje, m.in. w infrastrukturę kolejową. Przedstawiliśmy też listę obszarów wymagających wsparcia Unii Europejskiej i zabiegamy o jego udzielenie. Poparliśmy porozumienie dotyczące wywozu ukraińskiej produkcji rolnej przez jej porty czarnomorskie. Oczekujemy od Rosji jego pełnego respektowania.

Szanowni Państwo,
Wbrew kłamstwom Rosji, nałożone na nią przez Unię Europejską sankcje nie prowadzą do kryzysu żywnościowego, gdyż nie dotyczą eksportu żywności, produktów rolnych i nawozów. Spadek eksportu i wzrost cen tych towarów wynika z celowych działań Rosji, w tym wprowadzenia przez nią ograniczeń
w wywozie.

Wszyscy zainteresowani uniknięciem kryzysu żywnościowego powinni zatem zamiast apelować o zniesienie sankcji, wywierać na nią presję, by wycofała się z całego terytorium Ukrainy. By zaprzestała działań prowadzących do ograniczenia eksportu produkcji rolnej z ukraińskiego i swojego terytorium. Importerzy żywności nie powinni zaś kupować od Rosji skradzionych na Ukrainie zbóż i produktów rolnych.

Szanowni Państwo,
Doceniamy działania ONZ i jej agend na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego na świecie, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy. Wspieramy ich rozwój i zachęcamy do tego partnerów. Przekażemy dodatkowe środki na działania Światowego Programu Żywnościowego w Afryce. Wspieramy też m.in. działania zapobiegające niedożywieniu dzieci i młodzieży oraz ograniczające marnotrawstwo żywności. Pozostaniemy zaangażowani w wypracowywanie rozwiązań na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa żywnościowego w świecie.
Dziękuję za uwagę.

Pozostałe informacje o wizycie Prezydenta RP i Małżonki w Stanach Zjednoczonych:

Nowy Jork. Szczyt nt. bezpieczeństwa żywnościowego (1)
Nowy Jork. Szczyt nt. bezpieczeństwa żywnościowego (2)
Nowy Jork. Szczyt nt. bezpieczeństwa żywnościowego (3)
Nowy Jork. Szczyt nt. bezpieczeństwa żywnościowego (4)
33__Andrzej_Duda_szczt_bezpieczenstwa_zywnosciowego_20220920_JS__7984.jpg
32__Andrzej_Duda_szczt_bezpieczenstwa_zywnosciowego_20220920_JS__8021.jpg
31__Andrzej_Duda_szczt_bezpieczenstwa_zywnosciowego_20220920_JS__7950.jpg
30__Andrzej_Duda_szczt_bezpieczenstwa_zywnosciowego_20220920_JS__7882.jpg