Menu rozwijane

03 maja 2021

Wspólna deklaracja Prezydentów Polski, Estonii, Ukrainy, Łotwy i Litwy,
zgromadzonych w Warszawie z okazji 230–lecia Konstytucji 3 Maja

My, Prezydenci – Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Estońskiej, Ukrainy, Republiki Łotewskiej i Republiki Litewskiej – spotykamy się dziś w Warszawie, aby wspólnie uczcić 230. Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Przyjęcie w 1791 roku tego doniosłego aktu, regulującego ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów, miało historyczne znaczenie, była to bowiem pierwsza na naszym kontynencie i druga w świecie przyjęta nowoczesna ustawa zasadnicza.

Pomni dziejowych doświadczeń, dumni z osiągnięć naszej współczesnej współpracy w regionie, świadomi wyzwań – z nadzieją patrzymy w przyszłość. Wyrażamy przekonanie, że pomyślność naszego wspólnego dziedzictwa i wspólnego domu, zakorzenionych w cywilizacji europejskiej, wymaga, aby właśnie tak jak dom, Europa była budowana na fundamencie podstawowych wartości i zasad. Są nimi bez wątpienia: wolność, suwerenność, integralność terytorialna, demokracja, rządy prawa, równość i solidarność. Jednocząca się Europa powinna być otwarta na wszystkie kraje i narody, które te wartości podzielają.

Wspólna deklaracja Prezydentów Polski, Estonii, Ukrainy, Łotwy i Litwy - zdjęcie w treści artykułu

Wspólna deklaracja Prezydentów Polski, Estonii, Ukrainy, Łotwy i Litwy - zdjęcie w treści artykułu nr 1

Ze zrozumieniem i poparciem odnosimy się do wytrwałych dążeń wszystkich ludów naszego regionu, z którymi łączy nasze narody wspólnota dziejowego losu, a które dzisiaj pragną cieszyć się tak jak my dobrodziejstwami wolności i demokracji, odważnie domagając się respektowania swoich praw. Uważamy, że dla nas wszystkich solidarność narodów, szczególnie przy obecnych zagrożeniach dla naszego wspólnego bezpieczeństwa, jest jednym z kamieni węgielnych pokoju, stabilności, rozwoju, dobrobytu i odporności. Kierując się tym przekonaniem, będziemy z zaangażowaniem kontynuować dialog i współpracę reprezentowanych przez nas państw.

Może Cię zainteresować 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 

Wspólna deklaracja podpisana w 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja przez Prezydentów Polski, Estonii, Ukrainy, Łotwy i Litwy

Dziedziniec Zamku Królewskiego | Podpisanie wspólnej deklaracji Prezydentów Polski, Estonii, Ukrainy, Łotwy i Litwy

Dziedziniec Zamku Królewskiego | Podpisanie wspólnej deklaracji Prezydentów Polski, Estonii, Ukrainy, Łotwy i Litwy

Dziedziniec Zamku Królewskiego | Podpisanie wspólnej deklaracji Prezydentów Polski, Estonii, Ukrainy, Łotwy i Litwy

Dziedziniec Zamku Królewskiego | Podpisanie wspólnej deklaracji Prezydentów Polski, Estonii, Ukrainy, Łotwy i Litwy

Dziedziniec Zamku Królewskiego | Podpisanie wspólnej deklaracji Prezydentów Polski, Estonii, Ukrainy, Łotwy i Litwy

Prezydenci Polski, Estonii, Ukrainy, Łotwy i Litwy podpisali wspólną deklarację

o915565963.jpg
o1522077650.jpg
o308020827.jpg
o82813621.jpg
o444406749.jpg
o142170040.jpg
o1363894886.jpg