Menu rozwijane

17 listopada 2020
Wilno | Podpisanie deklaracji o ustanowieniu polsko-litewskiej Rady Prezydenckiej
Wilno | Podpisanie deklaracji o ustanowieniu polsko-litewskiej Rady Prezydenckiej
o2003148130.jpg
o478630332.jpg

Wspólna deklaracja Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej w sprawie ustanowienia
Rady Prezydenckiej Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej

Rzeczpospolita Polska i Republika Litewska

obchodząc 500. rocznicę urodzin Zygmunta Augusta, ostatniego Króla Polski i Wielkiego Księcia Litwy z dynastii Jagiellonów, związane bliskimi więziami historycznymi, kulturowymi i gospodarczymi, a także wspólnymi wartościami;

reagując na wyzwania pojawiające się w Europie i na świecie, w celu wzmocnienia strategicznej współpracy na poziomie bilateralnym, NATO i UE, zapewnienia partnerstwa transatlantyckiego i wzmocnienia bezpieczeństwa transatlantyckiego oraz budowy zjednoczonej, solidarnej i dobrze prosperującej Unii Europejskiej;

dążąc do realizacji inicjatyw współpracy regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego i poprawy powiązań infrastrukturalnych, utrzymania bezpieczeństwa, stabilności i demokracji we Wschodnim Sąsiedztwie UE, oraz kontynuacji aktywnej polityki Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Prezydenta Valdasa Adamkusa w tej dziedzinie;

podejmują decyzję o ustanowieniu Rady Prezydenckiej Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej, która co najmniej raz do roku będzie się spotykała na przemian w Polsce i na Litwie.

Niniejsza deklaracja polityczna, sporządzona w językach polskim i litewskim, została podpisana w Wilnie w dniu 17 listopada 2020 roku.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej                        Prezydent Republiki Litewskiej

Andrzej Duda                                                                Gitanas Nausėda