Menu rozwijane

28 marca 2022


Wasza Świątobliwość,
Szanowni Państwo!

Ogromnie się cieszymy z małżonką, jesteśmy zaszczyceni także wraz ze wszystkimi ludźmi wierzącymi w Polsce, że możemy przywitać na naszej ziemi Patriarchę Konstantynopola, Jego Świątobliwość Bartłomieja. Jest to dla nas wielka radość i wielki zaszczyt, że ponownie Jego Świątobliwość jest z nami tutaj, na naszej ziemi, zwłaszcza w tak trudnym czasie.

Jakże wymowne jest to, że Jego Świątobliwość przyjął nasze zaproszenie do Polski w tym tak trudnym czasie dla naszych sąsiadów – naszych braci z Ukrainy – którzy dzisiaj bronią swojej ojczyzny przed rosyjską agresją. To obrońcy Ukrainy, których żony i dzieci schroniły się w naszym kraju, uciekając przed wojną, przed rosyjskimi bombami, przed agresją i śmiercią.

Może Cię zainteresować Spotkanie Pary Prezydenckiej z Patriarchą Konstantynopola

Patrzymy na to ze wzruszeniem, że dzisiaj Jego Świątobliwość jak strudzony pielgrzym przybywa ze swoim błogosławieństwem do tych 2 mln 300 tys. uchodźców z Ukrainy – którzy przybyli do naszego kraju – by ich pocieszyć, pobłogosławić, by się modlić wraz z nimi i z nami za ich ojczyznę.

Jesteśmy głęboko wdzięczni Waszej Świątobliwości za bardzo konsekwentne i spokojne wskazanie, kto jest ofiarą tego straszliwego konfliktu zbrojnego. My – podobnie jak Wasza Świątobliwość oraz większość wolnego i uczciwego świata – od pierwszego dnia napaści rosyjskiej na Ukrainę wiemy, kto jest ofiarą, a kto na kogo napadł. Wiemy, kto broni swojej ojczyzny, a kto zabija niewinnych ludzi, bombardując cywilne domy i osiedla. A jednocześnie jako ludzie wierzący – katolicy – jesteśmy ogromnie wdzięczni za przybycie do naszego kraju z modlitwą i duchowym wsparciem.

W 2015 roku Wasza Świątobliwość przybył do Warszawy, by poświęcić kamień węgielny pod budowę cerkwi św. Zofii Mądrości Bożej na warszawskim Ursynowie. Nikt z nas wtedy nie przewidywał, że z tak wielką jak dziś społecznością ludzi wyznania prawosławnego Wasza Świątobliwość będzie modlił się tutaj, w Polsce, o pokój na świecie, pokój na Ukrainie, o spokój ducha dla swoich współbraci.

Ale mogę Waszą Świątobliwość zapewnić, że wszyscy uczciwi ludzie obecni na polskiej scenie politycznej wyrażają Waszej Świątobliwości głęboką wdzięczność za przyjęcie zaproszenia do Polski w tym trudnym czasie, a wszyscy ludzie wierzący w naszym kraju z pewnością przyłączą się do modlitwy zanoszonej przez Waszą Świątobliwość za pokój i wolność Ukrainy. Będzie to modlitwa w duchu istoty pontyfikatu Waszej Świątobliwości ludzi różnych religii, modlitwa ekumeniczna do wspólnego Boga.