Menu rozwijane

03 czerwca 2022

Szanowny Panie Premierze,
Szanowny Panie Ministrze,
Szanowni Państwo Ministrowie,
Wielce Szanowni Panie i Panowie Prezesi,
Szanowni Państwo Przewodniczący,
Wielce Szanowni Państwo Profesorowie,
Dyrektorzy,
Wszyscy Dostojni Przybyli Goście!

Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać dzisiaj w Pałacu Prezydenckim w tej niezwykle ważnej sprawie. To jest ta sala, bardzo szczególna, na której w ciągu ostatnich miesięcy bardzo wiele razy rozmawiano o kwestiach bezpieczeństwa.

Problem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, bezpieczeństwa Polaków w ostatnim czasie jest tak bardzo mocno widoczny jak chyba nigdy do tej pory w naszej historii od 1989 roku – i tak wiele na ten temat mówimy. Oczywiście przede wszystkim w aspekcie bezpieczeństwa militarnego, bezpieczeństwa politycznego – tego wszystkiego, co wywołała rosyjska agresja na Ukrainę i nad czym tak bardzo mocno ostatnimi czasy się pochylamy.

Trzeba pamiętać, że bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo polityczne to przecież nie wszystko; czy bezpieczeństwo energetyczne – bezpieczeństwo odmieniane ostatnio przez tak wiele przypadków. Ale niezwykle ważnym rodzajem bezpieczeństwa dla nas wszystkich – obywateli Rzeczypospolitej, tych, którzy po prostu żyją swoim codziennym życiem – jest bezpieczeństwo zdrowotne; bezpieczeństwo nasze i bezpieczeństwo naszej rodziny.

Bo nie ma wątpliwości, że gdybyśmy zadali naszym poszczególnym rodakom pytania: „Czy będą się Państwo czuli bezpieczni, jeżeli zachoruje żona? Czy będą się Państwo czuli bezpieczni, jeżeli zachoruje mąż? Czy czują się Państwo bezpieczni, jeżeli choruje ktokolwiek z Waszej rodziny, Wasi rodzice czy Wasze dzieci? Czy uważacie, że Wasze bezpieczeństwo jest w tym momencie zapewnione?”. Każdy odpowie, że nie.

Jeżeli zapytają Państwo o kwestie zdrowotne i „co jest dla Was najważniejsze w życiu?”, odpowiedź „zdrowie mojej rodziny” znajdzie się na absolutnie jednym z pierwszych miejsc. Pewnie w większości przypadków na miejscu wcześniejszym niż bezpieczeństwo militarne mojej ojczyzny i to, czy Polska będzie silna, czy nie. Dlatego że każdy z nas żyje właśnie swoim życiem i na kwestię życia oraz otaczającego świata patrzy przez pryzmat swojej rodziny.

I jest to absolutnie naturalne, nie ma w tym nic złego. Jest to – mało! – powiem więcej: obowiązek każdego ojca rodziny, każdej matki, każdego syna, każdej córki, każdych rodziców, żeby troszczyć się o siebie wzajemnie. Ale jest też obowiązkiem to, żeby dbać o siebie, aby być dla swoich najbliższych jak najdłużej. Po to właśnie, by także swoją obecnością i swoimi siłami jak najdłużej gwarantować bezpieczeństwo rodziny, najbliższych.

Dlatego właśnie dzisiaj spotykamy się, proszę Państwa, na tej sali, aby dokonać pewnego podsumowania, ale zarazem rozpoczęcia. Podsumowania dyskusji i prac, które od wielu miesięcy toczyły się tutaj, w Pałacu Prezydenckim, w Radzie ds. Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju, gdzie dyskutowali powołani przeze mnie eksperci – Państwo Profesorowie, Doktorzy – za co z całego serca dziękuję.

Dyskusji, które toczyły się z Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia, Ministerstwem Aktywów Państwowych, PZU – o tym, w jaki sposób zacząć zdecydowaną, mocną ogólnokrajową akcję podnoszącą kwestię tego bezpieczeństwa na możliwie jak najwyższy poziom; zwracania uwagi, monitowania.

Dzisiaj wszyscy mówimy: „Tak, chcemy, żeby Polska stawała się krajem coraz bezpieczniejszym. Tak, chcemy, żeby Polska stawała się krajem coraz zamożniejszym. Tak, chcemy, żeby Polska stawała się krajem coraz nowocześniejszym”. To jest nasza wielka ambicja. Staramy się o to wszystko dbać. Pracujemy nad tym – zarówno każdy z nas, wykonując na co dzień swoją pracę, jak i ci, którzy odpowiadają za sprawy publiczne, za sprawy państwowe. To jest wielkie dążenie: budowanie dobra wspólnego. Ogromną częścią dobra wspólnego jest właśnie bezpieczeństwo zdrowotne.

Kiedy pytamy o jakiś kraj – zwłaszcza my, politycy: „Czy ten kraj jest rzeczywiście nowoczesny?”, jedno z pierwszych pytań, które zostaje zadane, brzmi: „A jak długo żyją tutaj ludzie?”. Bo to jest dzisiaj wymierny wskaźnik nowoczesności.

Weźmy pod uwagę, jaki jest dzisiejszy świat. Czy składa się z zielonych zakątków, gdzie ludzie żyją w spokoju, oddychają świeżym powietrzem, mają do czynienia tylko ze spokojną przyrodą, żyją powoli, w harmonii, bez żadnych negatywnych bodźców zewnętrznych i w związku z tym mogą długo żyć, bo odżywiają się zdrowo, mają zdrową żywność, czyste powietrze?

Nie, proszę Państwa, to nie jest nasza rzeczywistość. Nasza rzeczywistość to dzisiaj telefony komórkowe, to coraz bardziej pędzący świat, coraz szybciej podążająca komunikacja, coraz więcej bodźców, które nas dotykają. Oczywiście walczymy o czyste powietrze, walczymy o to, by chronić klimat, walczymy o to, by żywność była coraz lepsza – ale fakty są takie, że jest to walka.

Bo tej żywności przetworzonej wysoce, tej żywności, która w istocie szkodzi człowiekowi, jest bardzo dużo. Tych bodźców zewnętrznych, które nam szkodzą – przecież dobrze o tym wiemy – jest ogromna, narastająca liczba. Tego nacisku psychicznego na nas, stresu jest coraz więcej. Bodźców, które w efekcie powodują różnego rodzaju zjawiska chorobowe, też jest coraz więcej.

Pytanie: co robić, żebyśmy – mimo tego wszystkiego – jak najbardziej zdołali przedłużyć życie? Nie tylko po to, żeby ono po prostu trwało długo, ale po to, żeby było też życiem w jak największym komforcie, żeby to nie było życie ludzi schorowanych, żeby to nie było życie ludzi, którzy nieustannie borykają się z tym, jak dożyć kolejnego dnia.

Tylko żeby to było życie ludzi, którzy w jak największym, jak najlepszym zdrowiu, w jak najsprawniejszej, jak najlepszej formie są w stanie dotrwać do późnej starości. I jeszcze w tym okresie, kiedy są już rzeczywiście seniorami, mogą żyć godnie, na odpowiednim poziomie, także właśnie pod względem sprawności i związanego z tym komfortu życia.

Dzisiaj wszyscy doskonale już wiemy, że nie da się tego inaczej osiągnąć niż poprzez hasło „Żyj zdrowo”. Jak żyć zdrowo? Otóż przede wszystkim poprzez profilaktykę życia zdrowego, poprzez wdrażanie zasad zdrowego życia, jak również poprzez profilaktykę badań, czyli poprzez kontrolowanie siebie, poprzez dostępność do tych badań, poprzez możliwość sprawdzania, w jakim stanie jest mój organizm, poprzez szybkie w związku z tym diagnozowanie różnego rodzaju początków stanów chorobowych po to, by można było im jak najszybciej zapobiegać; po to, by nie wymagały długotrwałej terapii; po to, by zapobiec konieczności leczenia chirurgicznego, jakiejkolwiek istotnej ingerencji w nasze organizmy.

Nie mamy dzisiaj żadnych wątpliwości, że jeżeli ma to zostać zrealizowane – pokazują to zresztą jasno i wyraźnie przykłady państw najwyżej rozwiniętych, najmocniejszych, najzamożniejszych – musi zostać wdrożona zdecydowana akcja profilaktyczna. Stąd, proszę Państwa, widoczny na tej sali ciężar gatunkowy – stąd Pan Premier, stąd Pan Minister, stąd Państwo Ministrowie, stąd Państwo Prezesi, szefowie instytucji odpowiadających również od strony finansowej za ochronę zdrowia w Polsce.

Stąd Profesorowie, znakomici eksperci na co dzień zajmujący się najpoważniejszymi aspektami ochrony zdrowia: zarówno w zakresie onkologii – o której wiemy, że liczba chorób onkologicznych cały czas będzie wzrastała właśnie w związku z czynnikami cywilizacyjnymi, których dzisiaj w sensie negatywnym jest tak bardzo wiele; jak również i z tym, że na wszystko nakłada się wzrastająca długość życia, co powoduje automatyczne zwiększenie prawdopodobieństwa zapadnięcia na chorobę onkologiczną – jak również, rzecz jasna, chorób układu krążenia, które cały czas w Polsce są tak niezwykle dotkliwą i częstą przyczyną głębokich stanów chorobowych, a także i zgonów naszych rodaków; zgonów w wielu przypadkach absolutnie przedwczesnych ludzi, którzy mogliby długo cieszyć się życiem i wypełniać swoje obowiązki zawodowe, rodzinne, domowe, zapewniać bezpieczeństwo swojej rodzinie.

Proszę Państwa, na pewno każdy z nas składał swoim najbliższym różnego rodzaju obietnice. Ja swego czasu też złożyłem przed kilkoma laty, że rzucę palenie. Udało się, do dzisiaj nie palę – to już pięć i pół roku, jak szczęśliwie cieszę się tym, że jestem wolny od nikotyny. Czy czuję się lepiej? Tak, oczywiście, że czuję się lepiej. Czy mam niższe ciśnienie? Tak, oczywiście. Czy widzę to wszystko, co dzięki temu zyskałem? Pewnie nie, dlatego że nic mi się nie stało.

Ale najlepszym dowodem tego, że była to słuszna decyzja, jest to, że przez wszystkie te lata pełnię naprawdę trudną funkcję, która bardzo często generuje różnego rodzaju stresy, i żadnego problemu związanego z układem krążenia przez ten czas nie miałem, co – jak wszyscy Państwo wiedzą – jeżeli chodzi o palenie, jest ono czynnikiem niezwykle generującym właśnie tego typu problemy.

Czy złożyłem inne obietnice? Tak. Ale jeszcze nie wiem, czy uda mi się ich dotrzymać, więc na razie nie będę się tym chwalił. Ale, proszę Państwa, zachęcam do tego, by złożyć właśnie najbliższym obietnicę, że podejmiemy różnego rodzaju działania – że pójdziemy na badania okresowe, że zaczniemy zdrowszy, lepszy tryb życia, że może przynajmniej raz w tygodniu wybierzemy się z najbliższymi choćby nawet na spacer; nie zachęcam do tego, żeby wszyscy biegali maratony, żeby wszyscy podejmowali biegi na długich dystansach. Nie o to chodzi.

Chodzi o to, żeby Państwo wstali z kanapy; chodzi o to, żeby wstać zza biurka; chodzi o to, żeby pójść gdzieś razem i pokonać pieszo parę kilometrów wcale nie w jakimś forsownym tempie – ale o to, żeby być na świeżym powietrzu, i o to, żeby zażyć trochę ruchu. Ale przede wszystkim chodzi o to, żeby nie lekceważyć także różnego rodzaju symptomów chorobowych, które mamy. Chodzi o to, by kontrolować siebie.

Aby państwo polskie mogło to realizować, aby mogło zapewnić właśnie możliwość dostępu do badań okresowych – czy są potrzebne duże środki? Tak, są. Czy są potrzebne specjalne programy? Tak, są. Dlatego ten program pilotażowy „Zdrowe życie” ma być właśnie programem pierwszego dostępu.

Stąd niezwykle ważną częścią tego programu – poza wszystkimi dyskusjami, które będą się toczyły; już pierwsze dwie dyskusje dzisiaj: jak realizować tę profilaktykę i w efekcie, co robić, żeby żyć dłużej – jest także, proszę Państwa, Mobilna Strefa Zdrowia, która teraz jest tutaj, przy Pałacu Prezydenckim, a która dzisiaj ruszy w Polskę i odwiedzi na początek dziewięć miast po to właśnie, by można było do tej Mobilnej Strefy Zdrowia przyjść i przeprowadzić rozmowy z lekarzami specjalistami, ekspertami w swoich dziedzinach ochrony zdrowia, jak również wykonać podstawowe badania – po prostu sprawdzić siebie. Zachęcam do tego, by odwiedzić Strefę wszędzie tam, gdzie ona się zjawi. Przyjść, porozmawiać, zabrać ze sobą swoich bliskich – zachęcam do tego.

To będą ogromne koszty, ale właśnie dlatego są tu dzisiaj Państwo Ministrowie, dlatego są Państwo Prezesi, dlatego są Państwo Profesorowie – żebyśmy ten program na przyszłość dla Polski i Polaków wypracowali. Program bezpieczeństwa zdrowotnego, program zdrowego życia, program aktywnej profilaktyki, która zapewni, że będziemy żyli zdrowiej, bezpieczniej, że bezpieczniejsze będą nasze rodziny, na czym przecież wszystkim nam tak bardzo zależy.

Jeszcze raz dziękuję wszystkim Państwu Profesorom, Doktorom, Ekspertom zasiadającym w Radzie ds. Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju. Jeszcze raz chcę ogromnie podziękować wszystkim Państwu, którzy zgodzili się wziąć udział w Radzie Ekspertów tego programu, a którzy są dzisiaj tutaj obecni.

Jeszcze raz z całego serca dziękuję Panu Premierowi – Ministrowi Aktywów Państwowych. Jeszcze raz bardzo dziękuję Panu Ministrowi Zdrowia. Bardzo serdecznie dziękuję Panu Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia. Dziękuję Pani Prezes PZU, całej Grupy Kapitałowej. Dziękuję Państwu Prezesom PZU Życie i PZU Zdrowie. Dziękuję wszystkim przedstawicielom PZU – Panu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Wszystkim Państwu, którzy zaangażowali się w ten projekt, bo jego realizacja jest niezwykle ważna.

Jakoś trzeba zacząć. Powiedziałbym tak: zaczynamy z przytupem. Mam nadzieję, że uda nam się tę akcję skutecznie przeprowadzić w wielu obszarach polskiej ochrony zdrowia tak, żebyśmy rzeczywiście doprowadzili do tego, że życie Polaków stanie się bezpieczniejsze, spokojniejsze i bardziej komfortowe. To nasze wielkie zadanie.

Jeszcze raz z całego serca Państwu dziękuję. 

Może Cię zainteresować Mobilna Strefa Zdrowia Prezydent RP zainaugurował projekt „Zdrowe życie” „Zdrowe życie”. Eksperci o tym, jak dłużej żyć