Menu rozwijane

19 listopada 2021


Ekscelencjo, Wielce Szanowny Panie Prezydencie,
Szanowni Państwo!

Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie tu, do Skopje, do Macedonii Północnej, za możliwość spotkania dzisiaj z Panem Prezydentem i władzami oraz za uczestnictwo w forum gospodarczym – dziękuję za możliwość złożenia tej oficjalnej państwowej wizyty.

Chcę podkreślić, że jest to dla mnie wielka radość, że półtora roku po wizycie Pana Prezydenta z małżonką w Warszawie – półtora roku, gdy rozdzielała nas pandemia koronawirusa, uniemożliwiając, praktycznie rzecz biorąc, międzynarodowe wizyty – mogę zrealizować wzajemną wizytę tu, w Macedonii Północnej, pokazując zarazem żywotność naszych wzajemnych relacji.

Na początek chcę z całą mocą podziękować Panu Prezydentowi za solidarną postawę wobec nas – Polski – w kwestii kryzysu, który ma dziś miejsce na granicy Unii Europejskiej, na wschodniej granicy Sojuszu Północnoatlantyckiego, w naszej części Europy – myślę o kryzysie migracyjnym.

Jest faktem, że reżim białoruski podjął hybrydowy atak na granicę Unii Europejskiej i NATO. To są trzy państwa zarówno Unii Europejskiej, jak i Sojuszu Północnoatlantyckiego: Polska, Litwa i Łotwa. Dzisiaj najmocniej atakowana jest granica polska, za którą my jesteśmy odpowiedzialni – jako granicę właśnie Unii Europejskiej i NATO. Bronimy w związku z tym z całych sił zarówno obszaru Unii Europejskiej, jak i NATO przed nielegalną migracją.

Jest to sytuacja trudna i przykra, dlatego że migranci są pchani przez siły reżimu białoruskiego na tę granicę. Mamy nadzieję, że wkrótce – dzięki wsparciu politycznemu społeczności europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego – ten atak zostanie zakończony, że władze białoruskie tego ataku na polską granicę zaprzestaną.

Ale chcę jeszcze raz podziękować Panu Prezydentowi – jako głowie państwa będącego członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego – za zrozumienie i wsparcie w tej trudnej sytuacji.

Ta solidarność między naszymi narodami, którą okazuje dziś Pan Prezydent, ma zresztą długą historię, datując się od czasów, gdy w Grecji była wojna domowa i Macedończycy uciekali przed nią jako uchodźcy. Znaleźli miejsce w ówczesnej Polsce, dzięki czemu potem mogli wrócić do domu.

Ta solidarność miała także miejsce po trzęsieniu ziemi tu, w Macedonii, w 1963 roku. Dziś z naszej, polskiej strony ta solidarność to są także wspomniane przez Pana Prezydenta szczepionki, które wraz ze mną przyleciały tu w liczbie ok. 240 tys., by pomóc w walce z pandemią koronawirusa.

Ta solidarność to wsparcie, którego udzielaliśmy Macedonii w drodze do Sojuszu Północnoatlantyckiego – i dzisiaj cieszymy się już wspólnym członkostwem. Ta solidarność to także wsparcie, którego stale udzielamy Macedonii Północnej w jej drodze do Unii Europejskiej. Zapewniłem Pana Prezydenta, że Macedonia nieustannie może liczyć na to wsparcie ze strony polskiej.

Ta solidarność to – mam nadzieję – także nasza rozpoczynająca się niedługo współpraca. Bo w styczniu 2022 roku, czyli już za niecałe dwa miesiące, Polska obejmie przewodnictwo w OBWE. A w 2023 roku to przewodnictwo od Polski przejmie właśnie Macedonia Północna.

Dzisiaj zaproponowałem Panu Prezydentowi wstępne zasady współpracy w tym zakresie pomiędzy Polską a Macedonią Północną i wierzę, że także rok 2023 będzie rokiem rozwijającej się właśnie kooperacji pomiędzy naszymi państwami na drodze politycznej w tej bardzo ważnej międzynarodowej organizacji.

Chcę również wyrazić satysfakcję i wdzięczność Panu Prezydentowi za rozwijanie współpracy kulturalnej i naukowej pomiędzy naszymi państwami, także tej dotyczącej języka, czyli współpracy polskich slawistów ze swoimi kolegami stąd, z Macedonii Północnej.

Cieszę się ogromnie i chcę wyrazić satysfakcję także z powodu dzisiejszego spotkania przedsiębiorców – forum gospodarczego – na którym będziemy razem z Panem Prezydentem.

Wierzę, że wszystkie te działania przyczynią się do rozwoju wzajemnych kontaktów, zwiększenia zainteresowania społeczeństwa macedońskiego Polską i Polaków Macedonią – ze względów turystycznych, gospodarczych, wszelkich możliwych.

Cieszę się z tej wizyty, podkreślam to jeszcze raz, bo wierzę, że doprowadzi ona do intensyfikacji naszych wzajemnych relacji na wszystkich polach – zarówno międzyludzkich, jak i politycznych.

Dziękuję.

Może Cię zainteresować Wizyta w Macedonii Północnej