Menu rozwijane

18 czerwca 2020

Dzień dobry!

Jak wszyscy Państwo wiedzą, wczoraj przyszło oficjalnie z Białego Domu, od Pana Prezydenta Trumpa, zaproszenie dla mnie do złożenia wizyty w Waszyngtonie, w Białym Domu, do rozmów z Panem Prezydentem Donaldem Trumpem.

Pan Prezydent wskazał w tym zaproszeniu także obszary, w których ta rozmowa będzie prowadzona. Obszary, o których – nie będę ukrywał – rozmawialiśmy wcześniej z Panem Prezydentem w czasie naszej ostatniej rozmowy telefonicznej, już wtedy sygnalizując wolę jak najszybszego spotkania się w momencie, gdy pandemia koronawirusa będzie już dobiegała końca, w najszybszym możliwym terminie – tak wtedy to ustalaliśmy.

I rzeczywiście przez ostatnie – śmiało mogę powiedzieć – tygodnie trwały już rozmowy na poziomie dyplomatycznym pomiędzy naszą administracją a administracją amerykańską. I wczoraj to zaproszenie rzeczywiście oficjalnie stało się faktem, przy czym zostały zakreślone następujące obszary, w których te rozmowy będą się toczyły.

To – po pierwsze – kwestia obronności, a więc problem współpracy militarnej, sojuszniczej: i bezpośrednio między Polską a Stanami Zjednoczonymi, i w ramach NATO, bo tak trzeba na to patrzeć.

Po drugie – współpraca handlowa, a więc zarówno relacje dwustronne pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, jak i kwestia współpracy Stanów Zjednoczonych, partnerstwa w ramach Trójmorza. Bo przypomnę, że Stany Zjednoczone są partnerem strategicznym Trójmorza. W budżecie Stanów Zjednoczonych Prezydent Donald Trump zdecydował się umieścić 1 mld dolarów w 2020 roku właśnie na to, by zainwestować w trójmorskie projekty i w rozwój tej współpracy. A więc są to istotne pieniądze.

Kolejnym tematem jest współpraca w dziedzinie energetyki. No i tu chyba dla każdego jest jasne, że są dwa zasadnicze obszary, w których współpracujemy. Po pierwsze – to kwestia importu do Polski gazu skroplonego ze Stanów Zjednoczonych, gdy jest faktem, że dziś rozbudowujemy gazoport w Świnoujściu, zwiększamy jego moce przeładunkowe i pojemnościowe do 7,5 mld metrów sześc. rocznie.

Natomiast nie ma co kryć, że mamy również plany umieszczenia kolejnego gazoportu – tym razem najprawdopodobniej pływającego – w rozbudowywanym porcie gdańskim. W związku z tym – rzecz jasna – te relacje także nabierają tu na przyszłość być może nowych barw.

Ostatnim z tematów jest bezpieczeństwo w dziedzinie telekomunikacji. Tu – oczywiście – rozwój sieci 5G i współpraca technologiczna także pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, cyberbezpieczeństwo – te wszystkie kwestie, które są istotne, w które gdzieś tam wpisuje się także zainteresowanie amerykańskich inwestorów Polską.

Przypomnę, że miesiąc temu firma Microsoft ogłosiła, że zamierza w Polsce zainwestować 1 mld dolarów, by zbudować nowoczesne centrum baz danych. Będzie to realizowane we współpracy z Pekao. W związku z powyższym jest to rzeczywiście ogromna amerykańska inwestycja.

Będę chciał z Panem Prezydentem Donaldem Trumpem – rzecz jasna – rozmawiać o kolejnych dużych amerykańskich inwestycjach w naszym kraju. Mam poczucie, że zacieśnianie więzi tej właśnie współpracy sojuszniczej, militarnej pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi – także obecność armii amerykańskiej w Polsce – jest dla amerykańskich inwestorów istotnym wzmocnieniem gwarancji bezpieczeństwa naszego kraju, a tym samym inwestowanych tu przez nich pieniędzy.

Od tej strony sprzyja to rozwojowi naszego kraju, sprzyja także tworzeniu nowych, bardzo atrakcyjnych miejsc pracy – w nowoczesnym przemyśle, w oparciu o nowoczesne technologie, z wykorzystaniem naszej kadry inżynierskiej – ale też tak konkurencyjnych, że śmiało można mówić, że o miejsca w tego typu przedsięwzięciach gospodarczych konkurują inżynierowie nie tylko z Polski, lecz także z całego świata.

Bardzo mocno chcę podkreślić, że to, iż jest to lokowane właśnie u nas, a nasi choćby informatycy uważani są za absolutną światową czołówkę, to tylko potwierdza ich doskonałą markę.

W związku z tym, że ta wizyta staje się faktem i następuje już niedługo, bo ma to być 24 czerwca – więc dosłownie za kilka dni – zaprosiłem wczoraj Pana Premiera na spotkanie, tak jak to było możliwe. Wiedzą Państwo doskonale, że wczoraj wieczorem była debata, w związku z tym spotkanie było możliwe dopiero po debacie.

I rzeczywiście spotkaliśmy się z naszymi współpracownikami późną nocą. I umówiliśmy się dziś na spotkanie z ministrami, ponieważ powiedziałem Panu Premierowi, że absolutnie konieczna jest konsultacja z ministrami zajmującymi się poszczególnymi dziedzinami, w których mają być prowadzone rozmowy z Panem Prezydentem Donaldem Trumpem. I te konsultacje odbyły się przed chwilą. Uczestniczył w nich również – w początkowej fazie – Pan Premier, który jest dzisiaj na Górnym Śląsku i połączył się z nami ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego poprzez sieć.

W tych rozmowach bezpośrednio uczestniczyli: Pan Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński, Minister Spraw Zagranicznych Jacek Czaputowicz, Minister Piotr Naimski, który zajmuje się energetyką i jest specjalistą w rządzie w zakresie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i w zakresie energii, gazu i rozwijanej współpracy co do wykorzystania konwencjonalnego energii atomowej do produkcji energii elektrycznej. Jako reprezentant Pana Premiera brał też udział Pan Minister Michał Dworczyk. Omówiliśmy wszystkie poszczególne tematy – z Panem Premierem i z osobna, z każdym z ministrów.

Poprosiłem o przedstawienie mi najpierw zwięzłego opisu bieżącej sytuacji, a następnie przedyskutowaliśmy kwestie tego, czego możemy się spodziewać i w jakim kierunku będziemy w tych rozmowach zmierzali. Jestem zadowolony z rezultatów tych rozmów. Cieszę się, bo myślę, że po pierwsze: będziemy dobrze przygotowani na spotkanie z Panem Prezydentem Donaldem Trumpem i przedstawicielami jego administracji i jego najbliższymi współpracownikami.

A po drugie: myślę, że tak, jak zarysowaliśmy to z Prezydentem Donaldem Trumpem w ciągu ostatnich lat – kiedy spotykaliśmy się wielokrotnie, bo to rzeczywiście była ogromna intensywność jak na relacje polsko-amerykańskie; nie ukrywam, że jestem z tego zadowolony, ale faktycznie mogę śmiało mówić, że jesteśmy dzisiaj jednym z poważniejszych partnerów Stanów Zjednoczonych, na pewno w UE – i w związku z tym będziemy omawiali ważne tematy, które mam nadzieję rozwiną jeszcze naszą współpracę, nasze partnerstwo, które i tak w ostatnich latach jest bardzo żywotne.

Proszę Państwa, spodziewam się dobrej wizyty. Jest to dla mnie – nie ukrywam – również bardzo ważny sygnał, że jestem pierwszym prezydentem, który po tej przerwie w bezpośrednich spotkaniach jest zaproszony do Waszyngtonu, do Białego Domu i spotka się z Prezydentem Stanów Zjednoczonych.

Cieszę się dlatego, bo myślę, że również dla Polski jest to dobry znak, jeżeli chodzi to jak jesteśmy traktowani przez to wielkie mocarstwo i gospodarcze, i militarne, i największe państwo Sojuszu Północnoatlantyckiego, i największą światową gospodarkę. Jest bardzo wiele tematów do omówienia w przestrzeni współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi, ale także pomiędzy UE a USA. Więc to niejako wpisuje się w kontekst listu, który wysłałem do przywódców państw europejskich, opisując i składając propozycje, co do tego, jak powinniśmy działać wobec pandemii koronawirusa i na przyszłość jak powinniśmy działać, żeby zapobiec różnym sytuacjom kryzysowym, a w każdym razie zminimalizować ich negatywne skutki. Z całą pewnością o tych samych kwestiach będę rozmawiał także z Prezydentem Donaldem Trumpem.

Już w czasie tej rozmowy telefonicznej – o której Państwu przed momentem mówiłem, a o której Państwo wiecie, bo informowaliśmy o tym kilka miesięcy temu – mówiłem Panu Prezydentowi Donaldowi Trumpowi, że chciałbym, żeby polscy naukowcy współpracowali z naukowcami ze Stanów Zjednoczonych właśnie w zakresie wynalezienia środków walki z koronawirusem – czy to leku, czy szczepionki – żeby współdziałali ze sobą w zakresie współpracy naukowej. Oczywiście ten temat także będzie przeze mnie podnoszony, bo wydaje mi się, że po pierwsze: warto, a po drugie: z całą pewnością mamy na tyle zdolnych naukowców, na tyle doskonałe i doświadczone kadry naukowe, że ta współpraca może być obustronnie korzystna.

Proszę Państwa, z tych najważniejszych kwestii to tyle. Oczywiście powiedziałem Panom Ministrom, że pozostajemy w stałym kontakcie i bardzo proszę o dyspozycyjność i pełną gotowość – de facto o każdej porze dnia i nocy, żeby konsultować, dostarczyć materiały. Dlatego, że to jest poważna wizyta międzynarodowa i do tego, żeby Polska była dobre reprezentowana powinniśmy być dobrze przygotowani. I chociaż pracujemy nad tymi tematami od dawna, to poprosiłem teraz o dodatkowe zwarcie szeregów, żeby te wszystkie kwestie, które powinny zostać omówione zostały omówione. Gdyby Panowie mieli jeszcze dodatkowe uwagi czy dodatkowe inicjatywy, to poprosiłem, żeby je jak najszybciej bezpośrednio do mnie przekazywali. Przygotowujemy się do tej wizyty. I to tyle z najistotniejszych kwestii, które chciałem Państwu przekazać.

Bardzo dziękuję

Może Cię zainteresować Narada przed wizytą Prezydenta RP w USA [PL/EN] Przed spotkaniem z Prezydentem USA, rozmowa z Sekretarzem Generalnym NATO [PL/EN] Rozmowa Prezydentów: Polski i USA List Prezydenta do przywódców Europy [PL/ENG]