Menu rozwijane

14 maja 2020

Szanowni Państwo!

Szanowni Panowie Ministrowie!

Przede wszystkim bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie tutaj, w Pałacu i możliwość prezentacji kolejnego elementu, który rozwinie program Czyste Powietrze, rozwinie także wielką ideę i wielką akcję walki ze smogiem w Polsce. Ja szczególnie się cieszę z tego powodu, bo – jak wszyscy Państwo wiecie – pochodzę z Małopolski, z Krakowa – miasta, które w sposób szczególny przez ostatnie lata dotknięte było tym właśnie problemem, problemem smogu, gdzie przez lata zastanawiano się, jak z tym problemem skutecznie walczyć w naszym mieście i w naszym województwie. Właśnie w Małopolsce zostały wprowadzone chyba najmocniejsze w Polsce obostrzenia, które mają chronić powietrze. Ale bardzo cieszę się, że także na poziomie centralnym podjęliśmy w okresie rządów Zjednoczonej Prawicy bardzo zdecydowane działania ze strony polskiego państwa, zmierzające do tego, aby w całej Polsce była możliwość zlikwidowania smogu, zlikwidowania niskiej emisji i doprowadzenia do tego, że powietrze w polskich miastach i na polskich wsiach, także w mniejszych miejscowościach będzie czyste.

Bo to nie jest tylko problem wielkich ośrodków miejskich, nie tylko problem Krakowa, ale to jest także, niestety, problem wielu miejscowości wypoczynkowych w Polsce, które tym problemem smogu od lat są dotknięte. Rzeczywiście, ten program Czyste Powietrze, program obejmujący globalną kwotę niewyobrażalnych ponad 100 miliardów złotych, służących po pierwsze – wymianie źródeł ciepła na źródła nowoczesne, gdzie emisja pyłów jest minimalna plus termomodernizacja budynków, a więc generalnie oszczędność na ogrzewaniu – to jest coś, co faktycznie ma szansę doprowadzić do tego, że w naszych miastach, tam, gdzie żyjemy, powietrze, którym oddychamy, będzie dużo czystsze. W efekcie, mam nadzieję, będziemy zdrowsi, będziemy żyli dłużej i dokonamy przełomowej zmiany służącej w Polsce także i przyszłym pokoleniom.

Mówię o tym dużo dlatego, że program działa, rzeczywiście został wdrożony w 2018 roku. Można więc mówić już śmiało o dwóch latach funkcjonowania tego programu: to dzisiaj jest już ponad 131 600 złożonych wniosków o dofinansowanie w zakresie i wymiany źródeł ciepła, i termomodernizacji budynków. Ale to także, proszę Państwa, jeszcze bardzo wiele możliwości rozwojowych. I to także cały czas praca nad tym programem, po to, żeby ten program był bardziej dostępny, po to, żeby coraz większa liczba wniosków była składana, po to, żeby te wnioski były załatwiane coraz sprawniej. Stąd nasze spotkanie, bo to kolejna inicjatywa ustawodawcza, którą przygotowaliśmy razem z Panami Ministrami i która – mam nadzieję – ułatwi dostęp do programu Czyste Powietrze.

W efekcie powietrze stanie się czystsze, także dzięki możliwości skorzystania z tego programu przez osoby w trudniejszej sytuacji materialnej, przez osoby mniej zarabiające, przez te gospodarstwa domowe, które do tej pory bardzo często uważały, że nie mogą sobie pozwolić na te wydatki, które są związane z korzystaniem z programu Czyste Powietrze. To teraz będzie znacznie prostsze i znacznie łatwiejsze. Teraz dofinansowania właśnie dla osób i dla rodzin o niższych dochodach będą większe. I cieszę się że taką inicjatywę ustawodawczą przygotowaliśmy, bo poszerzanie tego programu Czyste Powietrze ma ogromne znaczenie dla naszego zdrowia, ma ogromne znaczenie dla naszej codzienności, ma ogromne znaczenie dla tego, czym oddychamy na co dzień. A w szerokiej perspektywie przyczynia się także do ochrony klimatu, a przede wszystkim przyczynia się do realizacji zasady zrównoważonego rozwoju – zasady konstytucyjnej i to jest element bardzo ważny.

Dziękuję Panom Ministrom za obecność dzisiaj w Pałacu Prezydenckim. Dziękuję za dotychczasową, sprawną realizację tego programu. Mam nadzieję, że dzięki tym nowym propozycjom legislacyjnym program będzie funkcjonował jeszcze lepiej, możliwości skorzystania z niego zostaną rozszerzone. O to właśnie chodzi, bo chcemy budować po pierwsze społeczeństwo obywatelskie, a więc takie, które rozumie kwestie związane z ochroną środowiska i ochroną zdrowia, ale przede wszystkim także chcemy budować Polskę – dla nas i dla przyszłych pokoleń. Z tego punktu widzenia zagwarantowanie czystego powietrza oznacza także budowanie nowoczesnego państwa dla przyszłych pokoleń, dla tych, którzy przyjdą po nas, dla naszych dzieci, dla naszych wnuków.

Może Cię zainteresować Spotkanie ws. programu „Czyste powietrze”
Prezydent: Zagwarantowanie czystego powietrza oznacza także budowanie nowoczesnego państwa dla przyszłych pokoleń, dla tych, którzy przyjdą po nas, dla naszych dzieci, dla naszych wnuków.
Prezydent: Zagwarantowanie czystego powietrza oznacza także budowanie nowoczesnego państwa dla przyszłych pokoleń, dla tych, którzy przyjdą po nas, dla naszych dzieci, dla naszych wnuków.
o1471662661.jpg
o4627116.jpg