Menu rozwijane

25 marca 2020

Szanowni Państwo,

Mamy kolejny dzień działań związanych z walką z epidemią koronawirusa i przede wszystkim bardzo ważny czas, kiedy przygotowywane są w ostatecznej wersji – już projektowej – przepisy tzw. tarczy antykryzysowej czyli te wszystkie przepisy, które mają  ochronić w naszym kraju miejsca pracy, ochronić przedsiębiorców. A więc generalnie mają służyć całemu naszemu społeczeństwu; temu, żeby w jak największym stopniu ochronić Polaków przed niestety kryzysem gospodarczym, który nieuchronnie zostanie wywołany przez tę sytuację, którą widzimy wokół siebie.

Może Cię zainteresować W czwartek pierwszy samolot z Chin z wyposażeniem medycznym Rozmowa z Prezydentem Chińskiej Republiki Ludowej B. Spychalski: W „tarczy antykryzysowej” będą rozwiązania dla rolników; Prezydentowi na tym zależało Rozmawiałem dzisiaj w czasie Zespołu Zarządzania Kryzysowego i później z Panem Premierem, rozmawiałem z Panią Minister Rozwoju Jadwigą Emilewicz o tych zmianach, które zaproponowałem w ostatnim czasie i które uważam za niezbędne – a mianowicie o wprowadzeniu wspomnianej i dyskutowanej w ostatnich dniach ulgi w postaci zwolnienia na trzy miesiące mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych z obowiązku płacenia ZUS-u.

Ale, Proszę Państwa, to także kwestia tego, w jaki sposób będą chronieni rolnicy. Tutaj wprowadzono do projektu ustawy na trzy miesiące zwolnienie z KRUS-u. Wprowadzono także przepisy, które powodują, że rolnicy, także ci prowadzący rodzinne gospodarstwa rolne, będą traktowani tak jak przedsiębiorcy, czyli jak osoby prowadzące zwykłą działalność gospodarczą, a więc wszystkie te same formy pomocy będą przysługiwały, także tym, którzy wykonują działalność rolniczą.

Chcę podkreślić dodatkowo, że rodzice, którzy wychowują dzieci do 8. roku życia będą mogli również korzystać z tego zasiłku, jeżeli dziecko uczęszczało do przedszkola lub szkoły – zasiłku przysługującego na dziecko do 8. roku życia, także w rodzinach rolniczych.

To są, proszę Państwa, te najistotniejsze kwestie, które zostaną wprowadzone do ustawy, jeżeli chodzi o rolników. I mam nadzieję, że rzeczywiście pomogą wszystkim tym rolnikom, których ten kryzys dotyka i dotknie.

To jest pierwsza sprawa. I druga – zostaną wprowadzone przepisy dotyczące strażaków ochotników. Kilkakrotnie dziękowałem strażakom ochotnikom za ich niezwykłe zaangażowanie w walkę z tym kryzysem, w walkę z koronawirusem, za wsparcie. Jest ogromne zaangażowanie ze strony strażaków ochotników.

Ale powstają problemy wynikające z obowiązujących u nas przepisów, obowiązujących w normalnym czasie – na przykład dla strażaków ochotników, którzy są także i ratownikami jest obowiązek przeprowadzania okresowych badań lekarskich dopuszczających do wykonywania służby strażacko-ratowniczej, ale także i egzaminów weryfikacyjnych. Tu trzeba sobie jasno powiedzieć – po pierwsze: trudno sobie wyobrazić, że w tej chwili strażacy będą odbywali te badania okresowe i będą w tych sprawach obciążali dodatkowo służbę zdrowia. A nie są to liczby bagatelne, bo chodzi o ok. 5 tys. strażaków ochotników miesięcznie. I egzaminy weryfikacyjne, które się w tej chwili nie odbywają, a dotyczą osób, które przeszły odpowiednie przeszkolenia – są to więc strażacy ochotnicy, którzy dodatkowo przeszli szkolenie z zaawansowanej pierwszej pomocy.

Zwróciłem się do ministra zdrowia i do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby do tego pakietu antykryzysowego zostały także wprowadzone przepisy, które zwalniają zarówno z obowiązku odbywania okresowych badań lekarskich przez czas trwania stanu kryzysowego, epidemicznego, jak również, które zwolnią z obowiązku odbywania tego egzaminu, jeżeli ktoś przeszedł kurs i posiada odpowiednie zaświadczenie ukończenia tego kursu.

Mam nadzieję, że to pomoże strażakom ochotnikom i rzeczywiście umożliwi im wykonywanie tej jakże ważnej służby, za którą jestem ogromnie wdzięczny, tak jak – myślę – jest wdzięczne całe polskie społeczeństwo.

Proszę Państwa!

Zobowiązywałem się także do tego, że będę starał się działać na arenie międzynarodowej, żeby wzmocnić stopień ochrony przed niebezpieczeństwem zarażenia się koronawirusem. To dotyczy przede wszystkim personelu medycznego, który bezpośrednio styka się z pacjentami, styka się z osobami potencjalnie zarażonymi. Chodzi przede wszystkim o sprzęt ochrony, maseczki, kombinezony, gogle ochronne, rękawiczki jednorazowe oraz inne wyposażenie, które jest konieczne. Mówiłem, że przeprowadzę w tej sprawie rozmowę z Prezydentem Chin.

Ta rozmowa odbyła się wczoraj. Trwała 45 minut. To była bardzo dobra rozmowa, przedstawiłem Panu Prezydentowi sytuację jaka u nas występuje. Pan Prezydent również poinformował mnie jak wygląda sytuacja w Chinach. Pogratulowałem tego, że w dużym stopniu udało się zapanować nad epidemią i że Chiny powoli, ale konsekwentnie mogą wracać do pracy. I dzięki temu, że mogą wracać do pracy będzie możliwe także to, abyśmy my mogli kupić w Chinach ten potrzebny nam sprzęt.

Chiny produkują go normalnie w ogromnej ilości, ta produkcja w tej chwili się toczy i jest wzmacniana. Pan Prezydent powiedział, że mamy, jako Polska z ich strony zielone światło do tego, aby takich zakupów dokonywać i takie zakupy są dokonywane.

Już jutro pierwszy samolot z Chin wyląduje z tym właśnie wyposażeniem. W najbliższych dniach możemy spodziewać się kolejnych samolotów.

Oprócz tego uruchamiamy wszędzie, gdzie to jest możliwe, produkcję w kraju. Te działania są koordynowane – dzisiaj były omawiane na zespole zarządzania kryzysowego. Mam nadzieję, że w krótkim czasie poradzimy sobie i wszelkie niedobory w tym zakresie zostaną uzupełnione i wszyscy lekarze i pielęgniarki, cały personel medyczny, także diagności laboratoryjni, którzy pracują, walcząc z koronawirusem, a także wszystkie inne osoby, które są w potencjalnym zagrożeniu, będą mogły to wyposażenie uzyskać i będą mogły czuć się bezpiecznie.


Proszę Państwa!

Zobowiązałem się i mówiłem [o tym] Panu Prezydentowi Chin, że także chcemy służyć pomocą naszym sąsiadom. Myślę, że to jest ważne, żebyśmy pokazywali w tym czasie solidarność. Myślę przede wszystkim o państwach bałtyckich, myślę o Słowacji. Dzisiaj rozmawiałem z Panią Prezydent Słowacji Zuzaną Čaputovą – przez telefon oczywiście. W trakcie tej rozmowy wymieniliśmy się informacjami na temat aktualnej sytuacji w naszych krajach. Powiedziałem Pani Prezydent, że – w miarę naszych możliwości – gdyby mieli zakupy z Chin, które trzeba by było przetransportować tutaj, do naszej części świata, to jesteśmy gotowi w ramach swoich transportów również ich wspomóc i przewieźć to, co oni kupili, co ma służyć pacjentom, co ma służyć służbie zdrowia na Słowacji, podobnie zresztą w państwach bałtyckich. Jestem w kontakcie z Prezydentami państw bałtyckich. Będziemy jeszcze na te tematy rozmawiali, ale chcemy wspierać także naszych sąsiadów. Uważamy, że solidarność w tym bardzo trudnym czasie jest potrzebna.


Proszę Państwa!

Wprowadzono wczoraj zaostrzone normy sanitarno-epidemiologiczne. Jak wiemy, są jeszcze większe ograniczenia w możliwości poruszania się, możliwości przemieszczania się. Wiem, że to jest uciążliwe. Doskonale zdaję sobie z tego sprawę i sam to odczuwam, ale chciałbym, żebyście Państwo przestrzegali tych zasad.


To jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o ograniczanie zasięgu epidemii. Już widać na danych statystycznych, że liczba zakażeń w Polsce jest mniejsza niż w innych krajach, w szczególności Europy Zachodniej. To pokazuje, że środki izolacyjne, które stosowaliśmy od samego początku, te radykalne – wydawałoby się – działania, jak przerwanie nauki w szkołach, przerwanie nauki na uczelniach, jak odwołanie wszelkich spotkań, imprez publicznych, rozgrywek sportowych [przynoszą skutek]. Niektórzy byli nawet zdumieni, że aż tak radykalne środki podejmujemy, ale dzisiaj przynoszą one efekt.

Bardzo proszę, żebyście Państwo tych zasad przestrzegali. Proszę poruszać się na zewnątrz tylko wtedy, kiedy to rzeczywiście potrzebne, starać się w jak największym stopniu to ograniczać, żeby to były faktycznie uzasadnione przypadki. Proszę pilnować dystansu pomiędzy osobami, czy wtedy, kiedy Państwo jesteście w jakichś pomieszczeniach, czy kiedy jesteście na ulicy – to są bardzo ważne kwestie. Bardzo proszę, żeby o tym pamiętać, żeby to traktować poważnie. To jest kwestia nie tylko naszego osobistego zdrowia, nie tylko naszego własnego życia, ale to także kwestia innych ludzi – właśnie tych, z którymi się stykamy.


Pamiętajmy, że niestety specyfika tego wirusa jest taka, że przez pewien czas on może być całkowicie bezobjawowy, nie zdajemy sobie sprawy z tego, że jesteśmy zainfekowani, a możemy w tym czasie infekować innych. Dlatego bardzo proszę, żeby się stosować do tych zasad. Bardzo proszę, żeby w jak największym stopniu ograniczać swoją aktywność. 


Bardzo, bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za dyscyplinę, a służbom, wszystkim tym, którzy walczą dzisiaj z koronawirusem, walczą o to, żebyśmy byli zdrowi, walczą o to, żeby pokonać tę epidemię z całego serca dziękuję za ich poświęcenie, za odwagę, za niezwykłe podejście do tego, czego w swoim życiu się podjęli i za opiekę nad nami.

Dziękuję bardzo.

Prezydent Andrzej Duda o działaniach dotyczących zwalczania skutków pandemii koronawirusa
o854048040.jpg