Menu rozwijane

25 marca 2021

Dzień dobry Państwu!

Właśnie tu, w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, zakończyło się w tej chwili moje spotkanie z polskim ambasadorem na Białorusi – który, jak wiemy, kilka miesięcy temu nie został wpuszczony na Białoruś – a także z przedstawicielami naszych służb wywiadowczych na temat sytuacji na Białorusi.

Przede wszystkim na temat sytuacji mieszkających tam Polaków – obywateli Białorusi, ale polskiego pochodzenia. Zwłaszcza sytuacji pani Andżeliki Borys i pana Poczobuta, którzy dosłownie przed kilkunastoma godzinami zostali aresztowani po przeszukaniach, jakie przeprowadzono w miejscach działania polskich organizacji, Związku Polaków na Białorusi.

Chcę powiedzieć jedno: społeczeństwo białoruskie to społeczeństwo naszych przyjaciół. Naród białoruski i mieszkający wśród Białorusinów Polacy, którzy mieszkają na tamtej ziemi z dziada pradziada, są naszymi przyjaciółmi. Wszyscy razem chcemy jak najlepiej dla Białorusi i białoruskiego narodu.

Jest rzeczą bezprecedensową, że obecne władze Białorusi, które nie mają do końca legitymacji społecznej – bo wiemy, jak wyglądały ostatnie wybory prezydenckie – postępują w taki sposób, że aresztują przedstawicieli polskiej mniejszości, przedstawicieli legalnie działających polskich organizacji. Jest to sytuacja bezprecedensowa, będziemy nadal monitorowali sprawę.

Rozmawiałem już dzisiaj z panią sekretarz generalną OBWE, Helgą Schmid. Jeszcze dziś będę rozmawiał z panią prezydent Estonii, Kersti Kaljulaid, która zasiada w tej chwili w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zwracałem się do Pani Sekretarz Generalnej, by sprawa została postawiona na forum OBWE, by podjęto tam odpowiednie uchwały w tej sprawie.

Będę się zwracał także do pani prezydent Kersti Kaljulaid, by również w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych podjęła interwencję w tej sprawie i podniosła – po pierwsze – sprawę Polaków mieszkających na Białorusi, tych aresztowań, które są całkowicie bezprawne i przeprowadzane pod absolutnie fałszywymi zarzutami.

Ale [by podjęła] także w ogóle sprawę białoruską, bo wszyscy doskonale wiemy, że wybory prezydenckie, które odbywały się tam kilka miesięcy temu, zostały sfałszowane; że pacyfikowano tam obywatelskie protesty społeczeństwa, które domagało się uczciwych, demokratycznych zasad; które chce samo stanowić o sobie, a dzisiaj w tyrański sposób jest przymuszane od określonego zachowania. Na to absolutnie nie można się godzić.

A przede wszystkim my, jako Polska, jako sąsiad Białorusi, ale także – chcę podkreślić – jako przyjaciel narodu białoruskiego i mieszkających wśród tego narodu Polaków, twardo stoimy po stronie wolności, suwerenności i demokracji na Białorusi, której domaga się białoruskie społeczeństwo i domagają się także należący do tego społeczeństwa Polacy.

Będziemy działali. Jak powiedziałem – podejmiemy kolejne kroki na arenie międzynarodowej. Premier prowadzi dzisiaj także na ten temat rozmowy w ramach Rady Europejskiej. Podnosimy sprawę Polaków na Białorusi we wszystkich możliwych organizacjach międzynarodowych. Pan minister Rau na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw NATO w Brukseli także tę kwestię podnosił.

Nie zostawimy naszych rodaków samych sobie, będziemy interweniowali w ich sprawie wszelkimi legalnymi metodami, dlatego że wszelkimi legalnymi metodami będziemy dążyli do tego, by prawa międzynarodowe – w tym prawo Polaków mieszkających na Białorusi jako przedstawicieli mniejszości narodowej – były przestrzegane zgodnie z międzynarodowymi standardami.

Dziękuję bardzo

Może Cię zainteresować Prezydent: Nie zostawimy naszych rodaków samych [PL/EN] Rozmowy telefoniczne w zw. z represjami wymierzonymi w polską mniejszość na Białorusi Iluminacja w geście solidarności z Polakami mieszkającymi na Białorusi