Menu rozwijane

27 stycznia 2021

Dzień dobry!
 

Miło mi Państwa powitać w Akademii Sztuki Wojennej, gdzie przybyliśmy z Panem Ministrem na zakończenie i podsumowanie ćwiczenia, które było prowadzone na przestrzeni ostatnich tygodni, a do którego przygotowania zajęły dość długi czas. Ale to największe ćwiczenie sztabowe, jakie było robione w naszym kraju. Chyba po 1989 roku, Panie Ministrze, nigdy nie było większego ćwiczenia?

Może Cię zainteresować Prezydent RP wziął udział w podsumowaniu ćwiczeń sztabowych „ZIMA-20” Ćwiczenie bardzo ciekawe, powtarzam: sztabowe – czyli wyłącznie na planach, symulacjach – podczas którego przetestowano wszystkie procedury dotyczące sytuacji strategicznej obrony kraju, które wprowadzaliśmy w ostatnim czasie; przede wszystkim nowy system kierowania i dowodzenia, Strategię Bezpieczeństwa Narodowego, czyli dokumenty, które przyjmowaliśmy w ciągu ostatnich lat.

Dzisiaj mówiliśmy o tym w szczegółach: jak przebiegło to ćwiczenie, jakie są z niego wstępne rekomendacje. Już wczoraj Pan Minister był u mnie i rozmawialiśmy o pewnych pierwszych spostrzeżeniach, które nasuwają się w wyniku tego – gdzie choćby wyposażenie naszych sił zbrojnych wymaga uzupełnienia, gdzie trzeba będzie poprawić procedury.

Oczekuję od Szefa Sztabu Generalnego, a także od Pana Ministra, rekomendacji w tym zakresie – gdzie powinniśmy dokonać zmian, uzupełnień. Myślę, że to ćwiczenie jest dla nas taką pierwszą bardzo dobrą lekcją, która pozwala nam na korektę i opracowanie pewnych nowych elementów.

Liczę na to, że te ćwiczenia będą się odbywały częściej, bo są one bardzo potrzebne. Emocje, które towarzyszyły temu ćwiczeniu, decyzje, które trzeba było podejmować – o niezwykłej wadze, podejmowane na szczęście wyłącznie teoretycznie – już pokazały, jak bardzo potrzebne jest to, by tego rodzaju procedury ćwiczyć, trenować, przyzwyczajać się do pewnego sposobu działania i współdziałania.

Bardzo serdecznie dziękuję i Panu Ministrowi, i Szefowi Sztabu Generalnego za przygotowanie tego ćwiczenia, za jego przeprowadzenie, za bardzo dobrą współpracę z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. To wszystko się udało. Bardzo dobrze, że są wnioski z ćwiczenia; bardzo dobrze, że będziemy mogli – jak powiedziałem – dokonać pewnych korekt.

Chcę tylko zwrócić jeszcze uwagę na to, że ćwiczenie było generalnie prowadzone w szczególnie trudnych warunkach. Bo przecież wszyscy Państwo doskonale wiedzą, że mamy w tej chwili pandemię koronawirusa. I mimo że siły zbrojne są zaangażowane w walkę z pandemią – więc dowódcy mają w tej chwili dodatkowe obowiązki w tym zakresie – udało się przeprowadzić to bardzo obciążające czasowo ćwiczenie.

Ono w tym sensie – z całą pewnością można powiedzieć – kończy się sukcesem. A więc można wyrazić wielką satysfakcję, że siły zbrojne, dowództwo wszystkich szczebli dało radę. Myślę, że jest to świetna rekomendacja na przyszłość. Wszystkim, którzy w tym uczestniczyli, którzy to przygotowywali, należy się z całą pewnością bardzo wysoka ocena.

Jeszcze raz powtarzam: oczekuję na rekomendacje, na pełne wnioski ze strony Szefa Sztabu Generalnego. Pamiętajcie Państwo, że po zmianach, których dokonaliśmy w systemie kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi, w tej chwili to właśnie Szef Sztabu Generalnego jest pierwszym żołnierzem Rzeczypospolitej i głównodowodzącym w sytuacji wojennej. W związku z tym na nim spoczywa tu największa odpowiedzialność. Na jego rekomendacje w tym zakresie liczę.

Oczywiście także wszystkie spostrzeżenia i wnioski, które będzie miał Pan Minister, mam nadzieję, że uda nam się szybko wprowadzić w życie.

Dziękuję.