Menu rozwijane

13 grudnia 2021

Szanowni Państwo na czele z Panią Marszałek, Państwem Ministrami, Ekscelencjami Ambasadorami, Przedstawicielami Korpusu Dyplomatycznego,
Szanowny Panie Prezesie Instytutu Pamięci Narodowej,
Wszyscy Wielce Szanowni Państwo!

Dziękuję za to, że jak co roku możemy razem stanąć tutaj, w tym miejscu, 13 grudnia – tym razem w 40. rocznicę ogłoszenia stanu wojennego. Stanąć po to, by oddać hołd wszystkim tym, którzy polegli; wszystkim tym, którzy zostali pomordowani; wszystkim tym, którzy cierpieli; wszystkim tym, dla których tamte grudniowe i późniejsze dni były traumą często naznaczającą całe życie – po cierpieniu, po stracie bliskich, po osobistych przeżyciach, które wyryły się i pozostają do dzisiaj czasem niezabliźnioną raną, a czasem wielką blizną przez całe serce i duszę.

Jesteśmy w miejscu bardzo dla Polaków szczególnym poprzez jego symbolikę – przy krzyżu stojącym na miejscu papieskiego ołtarza z 1979 roku, przy którym Ojciec Święty Jan Paweł II, stojąc i patrząc na Warszawę i Polskę, powiedział: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”. To słowa, które stały się natchnieniem, modlitwą zaniesioną wysoko, wysoko, jak wierzymy – my, Polacy, ludzie wierzący – aż do tronu Pana Boga i które zostały wysłuchane.

Dlatego Polska jest dzisiaj wolna, suwerenna, niepodległa. Ale zanim ona przyszła, ci, którzy byli niesieni tymi słowami, stanęli, by przyłożyć swoje ręce i serca, by to uczynić – by Polska stała się wolna; i ludzie w niej żyjący. I wielu z nich oddało za to życie. Dlatego zapalamy znicze ich pamięci tu właśnie, między tym krzyżem a Grobem Nieznanego Żołnierza – świętym miejscem symbolicznym dla wszystkich Polaków, gdzie oddajemy hołd naszym bohaterom, żołnierzom, którzy polegli na różnych frontach za Polskę, za ojczyznę, w jej obronie, walcząc o jej wolność; gdzie oddajemy hołd już od prawie stu lat.

Niech nigdy nikt i w Rzeczypospolitej, i nigdzie, gdzie Polacy są na świecie, nie zapomni tamtej ofiary. Niech nigdy nikt nie zapomni wielkiego bohaterstwa ludzi Solidarności – tego ponad 10–milionowego ruchu społecznego, który wtedy narodził się ku wolności i dla wolności; i który – choć próbowano go zdławić właśnie stanem wojennym, śmiercią i represjami – przetrwał dzięki duchowi, dzięki mocy ludzi tej ziemi po to, by zwyciężyć. Choć naród zapłacił swoją cenę. Ale zwycięstwo zostało osiągnięte właśnie także dzięki tej ofierze.

Cześć i chwała bohaterom! Wieczna pamięć poległym! Niech żyje Polska! Niech żyje Solidarność! Panie Boże, miej naszą ojczyznę w swojej opiece!

Może Cię zainteresować „Światło Wolności” ku pamięci ofiar stanu wojennego Obchody 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego