Menu rozwijane

27 stycznia 2022

 

Szanowny Panie Premierze,

Szanowny Panie Wicepremierze,

Eminencjo, Księże Kardynale,

Wielce Szanowna Pani Profesor, Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej,

Szanowny Panie Prezesie,

wszyscy Wielce Szanowni Państwo Ministrowie,

Prezesi,

Przewodniczący,

wszyscy Uczestnicy dzisiejszej konferencji inaugurującej III Kongres Demograficzny!

Bardzo dziękuję Pani Przewodniczącej – Pani Profesor – za zaproszenie do objęcia honorowego patronatu nad III Kongresem Demograficznym. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do jego zorganizowania. Cieszę się ogromnie, że to inauguracyjne spotkanie, tę inauguracyjną konferencję mogę gościć tutaj, w najważniejszej – Kolumnowej – sali Pałacu Prezydenckiego. Jak Pani Profesor przed chwilą powiedziała – niestety, w trudnych warunkach, dlatego że cały czas borykamy się z pandemią koronawirusa. Ale konferencja się odbywa, czyli życie toczy się nadal, a to jest najważniejsze.

Cieszę się bardzo, że po dziesięciu latach udało się przeprowadzić kolejny narodowy spis powszechny ludności i mieszkań. Spis ma niezwykle doniosłe znaczenie państwowe, przynosi niezwykle ważne dane statystyczne, które – mam nadzieję – będą obrazowały rzeczywisty stan naszego społeczeństwa poprzez różne jego warstwy: i wiekowe, i inne możliwe obserwacje stref ludności w naszym kraju. To bardzo ważne dane również dlatego, że będą pozwalały na określenie zmian jakości i poziomu życia w Polsce. Bo jest to dla nas bardzo ważne.

Mówię „dla nas”, dlatego że jesteśmy tutaj z Panem Premierem, z Panem Wicepremierem, są Państwo Ministrowie, czyli ludzie, którzy dzisiaj – i jeszcze przez najbliższe lata – odpowiadają za sprawy polskiego państwa, a więc także właśnie za kwestie związane z jakością, z poziomem życia w naszym kraju. To jeden z najważniejszych elementów, którymi także ja osobiście się kierowałem, ubiegając się o urząd Prezydenta Rzeczypospolitej, o czym zresztą mówiłem praktycznie na każdym moim spotkaniu.

Najbardziej zależy mi na tym, by prowadzić taką działalność, której efektem będzie poprawa jakości życia w Polsce, a także to, że ludzie, którzy wyjechali za granicę właśnie z uwagi na to, że uważali, że w naszym kraju jest niedostateczny poziom życia w stosunku do ich oczekiwań, albo którzy po prostu nie byli w stanie zrealizować tutaj swoich życiowych spraw – żeby ci ludzie, są to głównie ludzie młodzi, wracali z zagranicy z powrotem do naszego kraju.

Mam nadzieję, że wyniki spisu, które Pan Doktor Dominik Rozkrut, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, za chwilę nam ogłosi, będą właśnie pokazywały te mechanizmy na przestrzeni ostatnich lat: czas od 2011 roku, gdy był poprzedni spis, do 2021 roku. Te 10 lat są to właśnie te lata, które z tego punktu widzenia są dla mnie ważne, jeżeli chodzi o ocenę efektywności działań, które podejmowaliśmy na przestrzeni ostatnich lat; ocenę zmian, które następują w naszym kraju; ale także o ocenę tego, jaką politykę i jakie działania powinniśmy podejmować w przyszłości.

Rzecz jasna, gdy mówimy o demografii, pierwsze, co się nasuwa, to pytanie o liczbę ludności – jest to pytanie o to, jak wygląda polskie społeczeństwo, jak ono się zmieniało na przestrzeni ostatnich lat w poszczególnych grupach wiekowych, na poszczególnych obszarach naszego kraju. Ale tu też – oczywiście – jest pytanie, ile w Polsce rodzi się dzieci, jaką mamy szansę na to, byśmy mogli obserwować wzrastające kolejne pokolenia.

To – oprócz twardych danych statystycznych – zagadnienia, które są dla mnie bardzo interesujące, jeśli chodzi o dyskusje, które będą prowadzone w ramach III Kongresu Demograficznego. Mam nadzieję, że Państwo Eksperci – naukowcy, którzy badają te zagadnienia na co dzień – w ciągu roku prac Kongresu, jak przed chwilą mówiła Pani Przewodnicząca, Pani Profesor, będą także formułowali diagnozy, jakie działania powinny być – ich zdaniem – prowadzone, by zwiększała się dzietność, czyli żeby poprawiała się sytuacja demograficzna naszego kraju. Wiemy, że dzisiaj jest to chyba właściwie największe zmartwienie wielu krajów na świecie, zwłaszcza wysokorozwiniętych.

10_PAD_Kongres_Demograficzny_20220127_GJA_1152.jpg [265.17 KB]

Polska rozwijała się przez ostatnie dziesięciolecia i już w tej chwili należymy do grupy państw i społeczeństw z pewnością zamożniejszych, patrząc w skali światowej. Pytanie: jakie działania podejmować na przyszłość, byśmy rozwijali się nadal? Jednym z najważniejszych warunków jest to, byśmy mieli dostateczną liczbę ludności w naszym kraju, która ten rozwój będzie umożliwiała.

Tych interesujących zagadnień jest mnóstwo. Oczywiście za chwilę – jak powiedziałem – twarde dane statystyczne na pewno zaprezentuje Pan Prezes. Ale ja chciałem powiedzieć jeszcze o kilku elementach, które są ważne z punktu widzenia tego właśnie spisu powszechnego, który niedawno się zakończył.

Może Cię zainteresować W Pałacu Prezydenckim o Spisie Powszechnym i sytuacji demograficznej

Otóż przede wszystkim dziękuję za przygotowanie takich narzędzi i takiej infrastruktury, że w tym spisie właściwie rzeczywiście wszyscy mogli wziąć udział. Myślę tu także o osobach z niepełnosprawnościami, o osobach niedosłyszących czy niesłyszących, o osobach niedowidzących czy niewidzących.

Dziękuję, że zostały przygotowane takie narzędzia i takie zasady, które tym osobom umożliwiły spisanie się czy też to, żeby zostały spisane przez rachmistrzów czy wyznaczonych do tego urzędników, z pomocą tłumaczy języka migowego i odpowiednich, przygotowanych do tego osób, choćby w urzędach gminy, czy infrastruktury potrzebnej do tego w urzędach gminy, także odpowiednich dokumentów przygotowanych w języku Braille’a – w związku z powyższym z zastosowaniem tej infrastruktury, która do ich uczestnictwa w tym spisie była niezbędna, a która została przygotowana. Ogromnie za to dziękuję.

Cieszą bardzo wyniki spisu, jeżeli chodzi o procent uczestników, którzy dokonali spisania się drogą elektroniczną. W 2011 roku było to 12 proc., w poprzednim – 2021 roku – było to już 56 proc. W ciągu dziesięciu lat to rzeczywiście gigantyczna, skokowa zmiana. Cieszę się z tego. Oczywiście pewnie wpłynęła też na to pandemia koronawirusa, ponieważ osoby, które obawiały się czy które były w izolacji, także mogły dokonać spisu w ten sposób – było to dla nich możliwe.

Ale to pokazuje także postęp cyfryzacji w naszym kraju – więc to ważna informacja. Pokazuje to też, że rzeczywiście coraz więcej gospodarstw domowych jest wyposażonych nie tylko w szerokopasmowy internet, lecz także w odpowiedni sprzęt umożliwiający tę łączność. A także – że wśród Polaków tak ogromnie wzrosła świadomość i umiejętność, że można tego dokonać właśnie drogą elektroniczną, że nie jest to trudne, i ludzie łatwo sobie z tym radzą. Powiem szczerze, że to bardzo cieszy, bo pokazuje nowoczesny rozwój naszego kraju, co uważam za bardzo korzystne.

07_PAD_Kongres_Demograficzny_20220127_GJB_0675.jpg [461.20 KB]

Ten spis miał też swoją wymowę historyczną, bo przecież nie był pierwszym spisem organizowanym w naszym kraju. Był choćby spis w 2011 roku, ale spisy były już przecież wcześniej – w ogóle pierwszy odbył się 233 lata temu. Więc jest to już długa historia i wielka tradycja spisów ludności na terenie Polski. Ale ten spis z 2021 roku odbył się w stulecie pierwszego spisu, jaki został przeprowadzony w II Rzeczypospolitej po odzyskaniu przez Polskę niepodległości – w 1921 roku. I to była chyba najbardziej symboliczna wymowa tego ostatniego spisu.

Mam nadzieję, że – jak powiedziałem – twarde dane statystyczne, które wynikają z tego spisu, będą jednak nie tylko optymistyczne, mimo trudnej sytuacji, którą mamy w tym momencie i która była w czasie przeprowadzania spisu – ale przede wszystkim właśnie pozwolą nam na dokonanie diagnozy na przyszłość: jak działać, by zapewnić Polsce jak najlepszy rozwój.

Jeszcze raz wszystkim Państwu dziękuję za zaangażowanie – wszystkim, którzy byli zaangażowani w sam spis i przygotowanie III Kongresu Demograficznego. Dziękuję wszystkim, którzy pracowali przy spisie. Dziękuję także wszystkim, którzy do spisu przystąpili. Jest to bardzo ważne dzieło dla przyszłości Rzeczypospolitej – wierzę, że będzie wykorzystane dla Polski z pożytkiem.

Jeszcze raz ogromnie dziękuję i życzę wszystkim Państwu owocnej pracy, owocnych obrad przez cały czas trwania III Kongresu Demograficznego.

Dziękuję bardzo.