Menu rozwijane

23 lipca 2022

Szanowny Panie Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji,

Szanowni Panie i Panowie Ministrowie,

Szanowni Panie i Panowie Parlamentarzyści,

Posłowie do Parlamentu Europejskiego,

Szanowny Panie Marszałku,

Szanowny Panie Wojewodo,

Wielce Szanowny Panie Komendancie Główny Policji,

Szanowni Panie i Panowie Komendanci,

Przedstawiciele Służb,

Ekscelencje, Księża Arcybiskupi i Biskupi,

Wszyscy Czcigodni Duchowni,

Szanowni Panie i Panowie Oficerowie,

Funkcjonariusze,

Wszyscy Dostojni Przybyli Goście,

Najbliżsi dzisiaj uhonorowanych, nominowanych, odznaczonych i wstępujących w szeregi policji Szanownych Pań i Panów Policjantów,

Wszyscy Wielce Szanowni Państwo,

Drodzy Mieszkańcy Katowic, Drodzy Mieszkańcy Górnego i całego Śląska,

Drodzy Rodacy!

 

Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę, że ta uroczystość – tak ważna, podniosła, w wielu momentach też niezwykle wzruszająca, szczególnie dla Państwa Policjantów i dla ich najbliższych, ale dla nas wszystkich bardzo ważna, ogromnie ważna dla władz Rzeczypospolitej – odbywa się tutaj właśnie, w Katowicach, na tym placu, w tym bardzo ważnym miejscu, a także w tym bardzo ważnym dla tutejszej policji roku stulecia istnienia polskiej policji na Górnym Śląsku.

 

Może Cię zainteresować Święto Policji z udziałem Prezydenta RP Awanse generalskie w Policji Odznaczenia z okazji Święta Policji

 

Od tamtego czerwca 1922 roku, kiedy ta policja powstała – a której szeregi sformowali przede wszystkim ci, którzy wcześniej wywalczyli Górny Śląsk dla Polski, krwawiąc się w powstaniach śląskich – wstąpili do niej mieszkający na Śląsku Polacy, wstąpili Ślązacy, wstąpili ci, którzy kochali Rzeczpospolitą i chcieli jej służyć; ci, którzy także chcieli służyć swoim sąsiadom, swoim najbliższym, utrzymać porządek i bezpieczeństwo w tej tak niezwykle ważnej części odradzającej się wtedy ojczyzny.

 

11_PAD_Swieto_Policji_20220723_JSZ_0685.jpg [308.75 KB]

 

Jesteśmy tutaj także po to, by pochylić głowy nad pamięcią tych 1231 uwięzionych potem w Ostaszkowie przez Rosjan, przez Sowietów i zamordowanych w wyniku decyzji wydanej przez sowieckie władze w marcu 1940 roku. Jesteśmy tutaj, by uczcić pamięć wszystkich tych, którzy polegli na frontach II wojny światowej, którzy zostali pomordowani w obozach koncentracyjnych, w łagrach i innych miejscach. To zdecydowana większość ówczesnych funkcjonariuszy wtedy polskiej policji tutaj, na Górnym Śląsku – ponad 80 proc. stanu osobowego.

 

To dlatego tak ważne jest też i to, że w tę 103. rocznicę istnienia polskiej policji jesteśmy wszyscy razem właśnie tu, w Katowicach, i właśnie tu odbywa się dziś ta bardzo ważna uroczystość. Dziękuję wszystkim przedstawicielom władz, dziękuję wszystkim gościom – także zagranicznym – za przybycie, za obecność, za uświetnienie tego tak ważnego dla naszej policji zdarzenia i święta.

 

Panie Komendancie, powiedział Pan, że jako Prezydent Rzeczypospolitej zawsze jestem na Waszych świętach – na Waszym święcie policji. Dziękuję za te słowa. To nic nadzwyczajnego, kiedy władze państwa są na święcie ważnym dla bardzo istotnej formacji w czasach, kiedy jest trudno, w ciężkich latach, kiedy też i wobec tej formacji i tych, którzy ją tworzą, są pewne szczególne dodatkowe wymagania.

 

Ale dla mnie ci wszyscy, którzy stanowią i tworzą polską policję, wykonują zadanie, które zawsze rozumiałem jako jedno z najważniejszych dla trwałości bezpieczeństwa państwa i dla budowania tego, co nazywałem państwem silnym, bo fundamentem państwa silnego jest poczucie bezpieczeństwa zwykłego obywatela. Państwo jest rzeczywiście wtedy silne, kiedy jest bezpieczne i sprawiedliwe. Fundamentem wewnętrznego bezpieczeństwa są właśnie funkcjonariusze policji i innych służb.

 

Dlatego chcę, żebyście byli pewni, że przybywam na Wasze święto zawsze właśnie po to, aby po raz kolejny złożyć Wam wyrazy szacunku, Wielce Szanowni Panie i Panowie Funkcjonariusze, Wielce Szanowni Panie i Panowie Policjanci, Wielce Szanowni Panie i Panowie Pracownicy Cywilni polskiej policji. Jest dla mnie bardzo ważne, aby te podziękowania, gratulacje i najlepsze życzenia co roku złożyć Wam bezpośrednio.

 

13_PAD_Swieto_Policji_20220723_JSZ_0841_1.jpg [247.14 KB]

 

Czas jest trudny i chcę podkreślić z całą mocą, że w tym bardzo trudnym czasie zdajecie egzamin. I – niestety – musicie go zdawać już od kilku lat: od początku pandemii koronawirusa, od kiedy służba wiąże się z dodatkowym ryzykiem zachorowania, które w szeregu przypadków, niestety, zakończyło się tragicznie, poczynając od śmierci funkcjonariuszy i pracowników policji, których kilkudziesięciu zmarło na skutek zakażenia się w czasie wykonywania obowiązków służbowych, aż po tych, którzy z kłopotami zdrowotnymi po przejściu koronawirusa borykają się często do dzisiaj.

 

Dziękuję za pamięć o nich, dziękuję za opiekę nad nimi i za wsparcie dla wszystkich tych, którzy potrzebują dzisiaj tego wsparcia, a także dodatkowej opieki rehabilitacyjnej, zdrowotnej. Dziękuję także za opiekę nad ich rodzinami. Dziękuję wszystkim Państwu, ale w szczególności składam podziękowania na ręce Pana Komendanta Głównego.

 

Dziękuję Wam za wyjątkowo ofiarną służbę na wschodniej granicy, przede wszystkim polsko–białoruskiej, gdzie wspierając funkcjonariuszy Straży Granicznej, przez ponad rok uczestniczycie we wzmożonej akcji zatrzymywania nielegalnych migrantów – tych, którzy pchani przez białoruski reżim próbują wkroczyć w granice nie tylko Rzeczypospolitej Polskiej, ale także Unii Europejskiej i strefy Schengen. Wykonujecie bardzo ważne obowiązki, także poprzez to reprezentując polskie państwo i sprawiając, że wykonuje ono swoje europejskie zobowiązania.

 

Dziękuję za to, że w trakcie tej służby nasi policjanci z różnych stron kraju – bo 25 tys. policjantów z całej Polski dodatkowo uczestniczyło i uczestniczy w tej wielkiej akcji – zatrzymali ponad 6 tys. nielegalnych migrantów już poza granicą, już na terenie Polski, w terenie przygranicznym. Dziękuję za wszystkie prowadzone w tym czasie wzmożone akcje patrolowe, dziękuję za wzmożone kontrole pojazdów, także za uniemożliwianie funkcjonowania zorganizowanym grupom przestępczym przemycającym ludzi na zachód Europy. Dziękuję za wszystkie spektakularne zatrzymania. To było bardzo ważne zadanie, które wykonują Państwo znakomicie. Dziękuję za to z całego serca.

 

Ale dziękuję także za ten ostatni czas, za te ostatnie bardzo trudne miesiące. Jesteśmy tutaj na szczególnym placu w Katowicach – na placu Henryka Sławika i Józsefa Antalla, tych, którzy w czasie II wojny światowej, ryzykując własne życie, uratowali tysiące uchodźców z Polski, przede wszystkim polskich Żydów, którym z rąk niemieckich okupantów – przede wszystkim Żydom – groziła śmierć. Ale z rąk Sowietów – wszystkim. I wiemy to doskonale.

 

Dziękuję za to, że w tym trudnym czasie, kiedy poza naszą granicą na Ukrainie toczy się wojna, wyciągnęliście i wyciągacie pomocną dłoń; że przyjęliście tutaj, w Polsce, 138 ukraińskich rodzin policyjnych uciekających przed wojną po to, żeby ich mężowie, ojcowie, synowie mogli spokojnie wykonywać swoje obowiązki służbowe w Ukrainie, a często walczyć z bronią w ręku przeciwko najeźdźcy, przeciwko rosyjskiemu zdradzieckiemu okupantowi i napastnikowi.

 

Dziękuję za to, że wysyłacie pomoc na Ukrainę, że często przekazujecie własne wyposażenie, kamizelki kuloodporne – wszystko to, co ma pomagać bronić ojczyzny naszym ukraińskim sąsiadom. Ogromnie dziękuję za tę ofiarność. Dziękuję także za ciągle utrzymywany stan gotowości podwyższonej w związku z falą uchodźców z Ukrainy, w związku ze wszystkimi potencjalnymi i realnymi zagrożeniami wynikającymi z tego, że tuż za naszą granicą toczy się wojna.

 

12_PAD_Swieto_Policji_20220723_JS__3617.jpg [197.04 KB]

 

Dziękuję za ofiarność w służbie dla Rzeczypospolitej. Dziękuję za Wasz codzienny trud służby tutaj, dla rodaków, dla nas wszystkich, dla Polski. Dziękuję Wam za niezwykle godne i profesjonalne reprezentowanie nas poza granicami, wszędzie tam, gdzie wykonujecie swoją służbę skierowani przez Rzeczpospolitą, jak choćby na Litwę. Nasi funkcjonariusze wspierali tam odepchnięcie fali nielegalnej migracji, która przez reżim białoruski była pchana na teren Unii Europejskiej również poprzez granicę litewsko–białoruską. Dziękuję za Wasz trud.

 

Chcę podkreślić, że mam nadzieję, że program modernizacji naszych służb mundurowych – wśród których policja jest największą formacją i dla której w tym programie przeznaczona jest największa kwota 6,5 mld zł na działania modernizacyjne – będzie przez wszystkich Państwa odczuwalny poprzez poprawę warunków pracy i służby, poprzez uzyskiwane przez Was nowoczesne wyposażenie, poprzez w związku z tym lepsze możliwości wykonywania służby, ale także bezpieczniejsze jej wykonywanie.

 

Cieszę się, że dzięki temu będziemy mogli przyjąć do służby w policji nowe funkcjonariuszki i nowych funkcjonariuszy, krótko mówiąc – że będą nowe etaty. Cieszę się, że będą nowe posterunki tak bardzo potrzebne i oczekiwane przez obywateli w wielu miejscach. Dziękuję, że służycie w taki sposób, że należycie do absolutnej czołówki najbardziej szanowanych formacji służb w Polsce, obok straży pożarnej.

 

Dziękuję za to z całego serca. Jest to ogromna zasługa Waszej codziennej służby, której tylko symbolicznym wyróżnieniem byli ci, którzy dzisiaj otrzymali odznaczenia państwowe i zostali wyróżnieni w konkursie „Policjant, który mi pomógł”. Nie mam żadnych wątpliwości, że policjantów, którzy pomogli i których pomoc często jest wspominana ze łzami wzruszenia w oczach, jest w Polsce tysiące. Dziękuję Wam za tę służbę.

 

Dziękuję również Waszym najbliższym. Zawsze to powtarzam i zawsze o tym pamiętam, że w domu czekają na Was małżonkowie, dzieci, rodzice, żebyście ze służby wrócili cali i zdrowi, żebyście obok wzorowego wykonywania swoich obowiązków zachowali także osobiste bezpieczeństwo. Proszę, żebyście zawsze na to zważali – że bezpieczeństwo policjanta, funkcjonariusza jest tak samo ważne jak dobrze wykonywane zadania służbowe.

 

Wiem, jaka jest treść Waszego ślubowania, jednak proszę, żebyście zawsze reagowali zdecydowanie, ale tak, żeby dbać również o własne bezpieczeństwo, choć wiemy, że ta służba wiąże się z ryzykiem i jest to ryzyko, które nosi w sobie każdy z Was i niósł w sobie już wtedy, kiedy na tę służbę się decydował. Dziękuję za nią, bo jest realizowana – tak jak dzisiaj powiedzieli ci, którym wręczałem nominacje i odznaczenia – ku chwale ojczyzny. Z całego serca dziękuję za to całej polskiej policji – zarówno funkcjonariuszom, jak i pracownikom cywilnym.

 

Niech Pan Bóg ma w swojej opiece polską policję! Niech Pan Bóg ma w swojej opiece wszystkich jej funkcjonariuszy, wszystkich jej pracowników i ich najbliższych!

 

Dziękuję.

15_PAD_Swieto_Policji_20220723_JSZ_0951.jpg [219.00 KB]