Menu rozwijane

19 listopada 2021

Ekscelencjo, Wielce Szanowny Panie Prezydencie,
Szanowni Panowie Ministrowie,
Szanowne Panie i Panowie przedstawiciele macedońskich i polskich środowisk gospodarczych,
Wszyscy dostojni przybyli Goście,
Szanowni Państwo!

Witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym Forum poświęconym relacjom gospodarczym między Polską a Macedonią Północną. Szczególne witam przedsiębiorców z obu krajów zainteresowanych nawiązaniem bądź pogłębieniem wzajemnej współpracy gospodarczej.

Jestem przekonany, że nasze dzisiejsze spotkanie świadczy o wadze komponentu gospodarczego w relacjach polsko–macedońskich. Żywię też głęboką nadzieję, że będzie ono stanowić dodatkowy impuls do dalszego rozwoju relacji biznesowych pomiędzy naszymi krajami.

Region Bałkanów Zachodnich jest bardzo zróżnicowany. Elementem łączącym państwa regionu jest jednak wspólne dążenie do integracji z Unią Europejską. Liczę, że Macedonia Północna będzie nadal utrzymywała proeuropejski kierunek zarówno w polityce zewnętrznej jak i wewnętrznej.

Jestem głęboko przekonany, że proces integracji europejskiej jest najlepszą inwestycją w stabilność i dobrobyt państw Bałkanów Zachodnich i całej Europy. Z tego przekonania, między innymi, wynika głębokie i jednoznaczne poparcie dla integracji Macedonii Północnej z Unią Europejską. Chcę Państwa zapewnić, że możecie liczyć w tym zakresie na mnie, jako Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, i możecie liczyć Państwo na polskie władze i na nas, Polaków.

30__Andrzej_Duda_forum_gospodarcze_Macedonia_211119_MBO12519.jpg [764.06 KB]

Szanowny Panie Prezydencie,
Szanowni Zgromadzeni,

Cieszy mnie jakość polsko–macedońskich stosunków gospodarczych.   Nasze obroty towarowe systematycznie rosną, choć widzę też duży potencjał do dalszego wzmacniania współpracy w tym obszarze.

Według danych polskiego Głównego Urzędu Statystycznego, w 2020 r. nasze obroty handlowe wyniosły niespełna 397 mln EUR, co oznacza, że zwiększyły się one o 5,3% w stosunku do 2019 r. Chcę podkreślić, bo nawet jeżeli ktoś powie, że 397 mln EUR to nie jest tak wiele, to sytuacja, w której obroty wzrastają o przeszło 5% w okresie pandemii koronawirusa, kiedy te obroty w zasadzie wszędzie dookoła zmniejszały się, czasem wręcz zanikały, to niewątpliwie wskazuje na ogromny potencjał, który drzemie w tych relacjach. I powiem tutaj, w Skopje, tak: żal byłoby tego nie wykorzystać, chyba wszyscy mamy tego znakomitą świadomość.

Doceniamy utworzenie w Polsce przez rząd macedoński regionalnego stanowiska ds. promocji współpracy gospodarczej, obejmującego państwa Grupy Wyszehradzkiej. Liczę, że forum gospodarcze,
które dzisiaj wspólnie inaugurujemy, przyczyni się do intensyfikacji naszych dobrych relacji gospodarczych.

Gospodarka Macedonii Północnej jest powszechnie uważana za najbardziej konkurencyjną w regionie.

Kraj ten stanowi doskonałe miejsce do lokowania dużych inwestycji zagranicznych. Inwestorzy uzyskują tutaj liczne przywileje finansowe oraz opiekę administracyjną. Mówiąc krótko, kto poważnie inwestuje w Macedonii Północnej, ten może liczyć na wsparcie, opiekę ze strony macedońskich władz.

Wszechstronny program wsparcia inwestycji realizowany przez rząd macedoński obejmuje ulgi podatkowe, ulgi celne, bezpośrednie subsydia z budżetu, czy też dostęp do odpowiedniej infrastruktury.  Atrakcyjność inwestycyjną regionu zwiększa rozwój transeuropejskich sieci transportowych oraz stopniowe włączanie Bałkanów Zachodnich do globalnych łańcuchów wartości. Zagraniczne firmy coraz częściej inwestują tutaj chociażby w wydobycie surowców oraz sektor motoryzacyjny.

Polecam to uwadze zwłaszcza polskich inwestorów z bogatym doświadczeniem w przemyśle, energetyce, górnictwie, turystyce, ochronie środowiska i rolnictwie. Dostrzegam także duży potencjał do rozwijania dwustronnej współpracy inwestycyjnej.

Cechą wspólną Polski i Macedonii Północnej jest dominacja paliw kopalnych w ich miksach energetycznych. Mamy więc – można powiedzieć, niestety – podobne wyzwania związane z niskoemisyjną transformacją energetyczną, rozwojem odnawialnych źródeł energii czy też rozwojem infrastruktury energetycznej. To ogromne wyzwanie dla obu naszych krajów, któremu będziemy musieli sprostać w najbliższych dziesięcioleciach – czego wymaga od nas przede wszystkim Unia Europejska, której mam nadzieję, że już niedługo będziemy razem członkami.

Polska może zaoferować Macedonii Północnej konkretne instrumenty przydatne w transformacji energetycznej – zarówno poprzez projekty inwestycyjne, technologiczne, jak i doradcze. Polskie przedsiębiorstwa są gotowe do udziału w modernizacji macedońskiego sektora energetycznego.

Szanowni Państwo,

Polska jest członkiem Inicjatywy Trójmorza – jednego z głównych wehikułów awansu cywilizacyjnego szeroko rozumianego regionu Europy Środkowej, w wymiarze infrastrukturalnym, komunikacyjnym, energetycznym i cyfrowym.

Jednym z naszych priorytetów jest także bliska współpraca z państwami naszego najbliższego sąsiedztwa, w szczególności z państwami Bałkanów Zachodnich oraz Ukrainą i Mołdawią. Realizacja wspólnych projektów infrastrukturalnych z państwami aspirującymi do członkostwa we Wspólnocie stanowić będzie ważny wkład państw Trójmorza do procesu integracji europejskiej, jak również przyczyni się z pewnością do wzmocnienia wielostronnej i bilateralnej współpracy gospodarczej.

Szczególnie ważne jest dla nas stworzenie intensywnej sieci związków oraz połączeń gospodarczych i infrastrukturalnych na osi północ–południe – od Skandynawii aż po Bałkany.

Jesteśmy zainteresowani aktywnością najbliższych sąsiadów obszaru obejmowanego przez Inicjatywę, w tym także Macedonii Północnej. Zachęcam do utrzymywania żywych i otwartych relacji biznesowych z naszymi przedsiębiorcami oraz poszukiwania synergii w wymiarze nie tylko dwustronnym, lecz również regionalnym.

Dziękując za uwagę, życzę Państwu owocnych obrad i wielu nowych pomysłów na rozwój współpracy gospodarczej pomiędzy Macedonią Północną i Polską.

Krótko mówiąc: życzę Państwu w relacjach biznesowych i tych przyjacielskich wszelkiej pomyślności.

Dziękuję bardzo.

Może Cię zainteresować Wizyta w Macedonii Północnej

Lokalizacja